ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/10/2007

Η επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων από τον προϋπολογισμό βάσει του ν. 2669/1998

Ερώτηση του Γ.Δραγασάκη πος τον Υπουργό Μεταφορών & ΕπικοινωνιώνΣύμφωνα με το ν. 2669/1998 "Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων", άρθρο 5, παρ. 5: "Η διαφορά μεταξύ του λειτουργικού κόστους και του καθοριζόμενου κάθε φορά κομίστρου, όπως προσδιορίζεται αυτό με την τιμολογιακή πολιτική, αποτελεί κοινωνική παροχή, η οποία αντισταθμίζεται με την καταβολή της διαφοράς (αντισταθμιστική καταβολή) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό".

Όμως, αυτή η απαίτηση του νόμου δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα ελλείμματα και ο δανεισμός των συγκοινωνιακών φορέων. Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με τον ΟΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Σε ποιο ύψος διαμορφώθηκε το έλλειμμα (η διαφορά ανάμεσα στο λειτουργικό κόστος και το κόμιστρο) κατ έτος από την ψήφιση του ως άνω νόμου μέχρι σήμερα; Ποιο το ύψος της κρατικής επιχορήγησης που δόθηκε για την κάλυψη του ως άνω ελλείμματος κατ έτος; Ποιο το ύψος του ετήσιου δανεισμού και ποιο το ύψος του συσσωρευμένου χρέους σήμερα; Παρακαλούμε όπως μας δοθούν αναλυτικά στοιχεία κατ έτος για τους φορείς που καλύπτει ο ν.2669/98, καθώς και για τον ΟΣΕ.

2) Αν προτίθεται να απαιτήσει τη συνεπή εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόβλεψης του ν. 2669/1998 ώστε να μη συσσωρεύονται χρέη, η εξυπηρέτηση των οποίων αυξάνει τα ελλείμματα των οργανισμών.

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Δραγασάκης

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Το συνολικό πρόγραμμα τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία