ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/11/2007

Η ενεργειακή παράμετρος στην κατασκευή και λειτουργία του ΜΕΤΡΟ και η αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού για τον σκοπό αυτό

Ερώτηση Φ.Κουβέλη προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕΣχετ:
α)   .Η ερώτησή μας με αριθμό 9138/12.06.2007 .

β)    Η απάντησή σας με αριθμό  3364/16.07.2007

Η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΙΡCC) του ΟΗΕ, για πρώτη φορά μετά το 1998 (που ιδρύθηκε), υποστηρίζει ότι ίσως έχουμε μπει στην περίοδο χωρίς επιστροφή - αν δεν παρθούν αμέσως μέτρα - σε ότι σχετίζεται με την κλιματική αναστροφή και ότι αυτό οφείλεται κατά 96% στις ανθρώπινες δραστηριότητες και δη στη χρήση των ορυκτών καυσίμων και την σπατάλη της ενέργειας..

Τη στιγμή που  το πετρέλαιο ετοιμάζεται να ξεπεράσει το φράγμα των  90 Ευρώ και η χώρα  πρέπει να αναμετρηθεί με τα τρία 20% (20% εξοικονόμηση, 20% ΑΕΠ και 20% μείωση των εκπομπών του CO2 ) που προκύπτουν από τις αποφάσεις της Ε.Ε («Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη») και η τελική ενεργειακή ένταση της ελληνικής οικονομίας (2004) είναι μεγαλύτερη κατά 31,5 % του μέσου όρου της ΕΕ (15), το Υπουργείο σας υπεκφεύγει και  δεν απαντά επί της ουσίας .

Η απάντησή σας δεν ανταποκρίνεται καθʼ όλου στην πραγματικότητα ,ενώ ο ισχυρισμός ότι  ευθύς εξαρχής εφαρμόσθηκαν αρχές, προσεγγίσεις και κανόνες  που να ανταποκρίνονται στην επιστημονική λογική της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ευσταθεί διότι δεν υπήρξε ούτε ακόμα υπάρχει μια τέτοια συνολική ενεργειακή, οικονομική και οικολογική λογική.

Αν πράγματι υπήρχε στη πολιτική ηγεσία και στους υπεύθυνους της τεχνοδομής της «A.M.ΑΕ» αυτή η αντίληψη  :

-1. Θα είχαν εγκατασταθεί, στο σύνολο τους, ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλού βαθμού απόδοσης (ΕFF1), γνωστοί ήδη από την δεκαετία του 1980 και γνωστό ότι συμφέρουν οικονομικά.

-2. Θα είχαν εγκατασταθεί λαμπτήρες υψηλού βαθμού απόδοσης γνωστοί ήδη και αυτοί  από την δεκαετία του 1980 και γνωστό ότι συμφέρουν οικονομικά.

-3. Θα είχαν εγκατασταθεί συστήματα αντιστάθμισης, που είναι γνωστή η αναγκαιότητά τους από την κλασσική βιομηχανική ηλεκτροτεχνία για να μη  πληρώνονται  μέχρι σήμερα, ακόμη, πρόστιμα στη ΔΕΗ.

-4.  Θα είχαν υπολογισθεί σωστά οι σταθμοί μετασχηματισμού και θα είχαν τοποθετηθεί - παντού - μετασχηματιστές υψηλού βαθμού απόδοσης.

-5. Θα είχε χρησιμοποιηθεί η κλασσική τεχνολογία -εξοικονόμησης ενέργειας - της συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας  στις εγκαταστάσεις επιφανείας (αμαξοστάσια κα γραφεία : όρα Σεπόλια).

-6.   Θα είχε χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο σε ευρύτερη κλίμακα .

-7  Δεν θα είχαν επισημανθεί, ελλείψεις , από Κώδικες, Οδηγίες της Ε.Ε, Νόμους, Υπ. Αποφάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενέργεια.

Πρόκειται για ελλείψεις που αντίκεινται στους κανόνες της οικονομίας, της οικολογίας και στη δεύτερη αρχή της θερμοδυναμικής.

Αυτά τα λάθη προκαλούν  - σήμερα- στο υπάρχον σύστημα  μια σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης  των 15.000.000 kWh, εκπομπές  CO2  της τάξης των 15.000 τόνων και μια οικονομική σπατάλη πάνω από 2.000.000 Ευρώ ετησίως. Με μια δε σπατάλη πρωτογενούς ενέργειας της τάξης των 4670 τ.ι.π.

Τις  ελλείψεις αυτές έφερε στην επιφάνεια τεχνοκράτης ηλεκτρολόγος μηχανικός (με γνώσεις ενεργειακών τεχνολογιών, ενεργειακής οικονομίας, οικονομίας, οικολογίας, ενεργειακής πολιτικής και νομολογίας) που προσελήφθηκε  το Δεκέμβρη του 2002, μετά από έρευνα που έκαμε χωρίς οδηγίες και δική του πρωτοβουλία, ενώ συνάντησε εμπόδια από στελέχη της τεχνοδομής. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν οι προδιαγραφές ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται τώρα, που δεν καλύπτουν όμως  το   συνολικό σύστημα λειτουργίας και εξυπηρέτησης   του ΜΕΤΡΟ.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την πολιτική αλλαγή του 2004 με ευθύνη της Διεύθυνσης μελετών και της ανακλητής ηγεσίας της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε» η έρευνα αυτή «μπλοκαρίστηκε». Από το Φεβρουάριο του 2005 η διοίκηση τής «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» προέβη στον παροπλισμό , τιμωρία και απαξίωση (βαθμολόγηση για το 2004 με 76 όταν ο μέσος όρος της εταιρείας ήταν 84, αναλόγως και το 2005) του   μηχανικού που έφερε στην επιφάνεια  από τις αρχές του 2003,  την σπατάλη της ενέργειας στο υπάρχον σύστημα και που διαμόρφωσε τις προδιαγραφές που ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Είναι δε τέτοια  η  «τιμωρία» ,-  παρʼ όλο που συνέβαλε στον ενεργειακό εκσυγχρονισμό - και η απαξίωση αυτού του μηχανικού , που δεν του δίνεται αντικείμενο δουλειάς και αποτελεί πράξη η οποία αντίκεινται στις αρχές του εργατικού δικαίου και αγγίζει τα όρια της πολιτικής διάκρισης. Η ενέργεια αυτή της «Α.Μ .Α.Ε» - που δείχνει  «μη ισότιμη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού»  είναι αντίθετη με το περιεχόμ,ενο της  Πράσινης  βίβλου  της Ε.Ε  (2001) , για την κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησης. .

Από τα παραπάνω συνάγεται  ότι η μετά το 2004  Διοίκηση  της Επιχείρησης  δεν είχε και δεν έχει  ακόμα διαμορφώσει μια ξεκάθαρη  οργανική επιλογή, με τις αναγκαίες  επιπτώσεις στην λειτουργία της επιχείρησης, για τα ενεργειακά θέματα,. παρʼ όλο που η παραγωγή, η χρήση και μετασχηματισμός της ενέργειας κυριαρχούν και  θα κυριαρχούν, στο εξής, στο παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό της χώρας. .Και η εκτίμηση ενισχύεται αυτή από τα παρακάτω:

-    .Οι «μπλοκαρισμένες» προδιαγραφές δεν ακολούθησαν την εξέλιξη της ενεργειακής πραγματικότητας και επομένως  θα συνεχισθεί η σπατάλη ενέργειας.

-    Το σχεδιαζόμενο, μεγάλο όγκου, κτίριο της Εταιρείας είναι ξεπερασμένο ενεργειακά και αν ίσχυε η Οδηγία 91/2002/ΕΚ θα επρόκειτο περί ενεργειακού και οικολογικού «πλημμελήματος».

-    .Η κατ΄ εξοχήν δοκιμασμένη τεχνολογία -εξοικονόμηση ενέργειας- της συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας δεν εφαρμόζεται, ενώ υπάρχουν πρόσφορα σημεία στο σύστημα. Πρόκειται για ένα ακόμα ενεργειακό και οικολογικό «πλημμέλημα».

-    . Στο οργανόγραμμα μιας επιχείρησης που κατασκευάζει ένα μέσο μεταφοράς -μεσοϋψηλής ενεργειακής έντασης (από άποψη λειτουργίας, με αυστηρά επιστημονικά και βιομηχανικά κριτήρια), με κατανάλωση σήμερα 30.000 τ.ι.π και στο εγγύτατο μέλλον (με τα έργα σε εξέλιξη) πάνω από 50.000 τ.ι.π-δεν υπάρχει υπεύθυνος για τις ενεργειακές τεχνολογίες και την εξοικονόμηση ενέργειας .

Με βάση τα προαναφερόμενα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

-Πώς εναι δυνατόν με τέτοιου είδους ενέργειες .όπως οι προαναφερόμενες , να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης του 1% το χρόνο και 20% έως το 2020;

-Πώς εναι δυνατόν σε μια εταιρεία που κατασκευάζει και θα κατασκευάζει ένα σύστημα μαζικής μεταφοράς -επί σταθερής τροχιάς -μεσοϋψηλής ενεργειακής έντασης (με τις καταναλώσεις που προαναφέρονται) να μην υπάρχει   ο ενεργειακός υπεύθυνος;

-Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ωστε να αποκατασταθεί εργασιακά  ο συγκεκριμένος    ειδικός επιστήμονας - εργαζόμενος που συνέβαλε,  στην ορθολογική χρήση της ενέργειας  στο  ΜΕΤΡΟ, την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα;  

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης ΚουβέληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ