ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/07/2014

Ομιλία Δημήτρη Στρατούλη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας, Υπεύθυνου ΕΕΚΕ Εργασίας σε ημερίδα Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ με θέμα «Ο ρόλος του ΟΑΕΔ ως αναπτυξιακό εργαλείο εξόδου από την κρίση»

Ο ρόλος του ΟΑΕΔ ως αναπτυξιακό εργαλείο εξόδου από την κρίση.


Το ύψος της ανεργίας στη χώρα μας δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και ορισμούς, έφθασε στο 27,6% το πρώτο τρίμηνο του 2014, από 9,7% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2009 ενώ, το ίδιο διάστημα, τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες και τους νέους ανέρχονταν αντίστοιχα σε 32,1% και 57,9%.

Το πραγματικό μέγεθος της ανεργίας – εάν συνυπολογιστεί η ακούσια υποαπασχόληση, η αποθάρρυνση πολλών ανέργων να αναζητήσουν ενεργά εργασία και η μη στατιστική καταγραφή τους – εκτιμάται στο 34%, σύμφωνα με τη Eurostat. Το ύψος της θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο εάν δεν είχαν μεταναστεύσει τόσες χιλιάδες νέοι στο εξωτερικό.

Αυτά τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας δεν έπεσαν από τον ουρανό, αλλά είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών που υλοποιούν κατά γράμμα τις επιταγές των Μνημονίων. Αποτελούν συνέπεια της βαθειάς και παρατεταμένης ύφεσης που προκάλεσαν και συντηρούν οι πολιτικές πρωτοφανούς λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, τις οποίες εφάρμοσαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η πλήρης και σταθερή απασχόληση. Ωστόσο, η επίτευξή του θα απαιτήσει μακροχρόνια προσπάθεια, δεδομένης της δραματικής κατάστασης που έχουν δημιουργήσει τέσσερα χρόνια μνημονικών πολιτικών.

Το μεγάλο στοίχημα για μια αριστερή κυβέρνηση ως προς την καταπολέμηση της ανεργίας είναι να επιτύχει μεγάλη αύξηση της απασχόλησης ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των δικαιωμάτων και των αποδοχών των εργαζομένων εν μέσω της πιο βαθειάς κρίσης της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού καπιταλισμού και σε συνθήκες κρατικής υπερχρέωσης.  

Το στοίχημα μπορεί να κερδηθεί μόνο εάν το «αναδιανεμητικό σοκ», που αποτελεί προμετωπίδα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπέσει με ένα «επενδυτικό σοκ» και ένα «σοκ απασχόλησης», και εάν αναζητηθούν/αξιοποιηθούν οι μεταξύ τους συνέργειες. Ο ρόλος του κράτους είναι κομβικός για την πυροδότηση των διαδικασιών (σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, εξεύρεση πόρων, υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων).

Η καταπολέμηση της ανεργίας προϋποθέτει κατά πρώτον την ανάσχεση της ανοδικής της πορείας και κατά δεύτερο τη βαθμιαία απορρόφηση και αντιμετώπισή  της. Η ανάσχεση της ανοδικής πορείας της ανεργίας θα επέλθει μόνο μετά την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί στον ελληνικό λαό για ακύρωση των Μνημονίων που επί μία τετραετία συνεχώς τροφοδοτούν την ύφεση, την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας και την ανεργία. Μία ουσιαστική υποχώρηση της ανεργίας προϋποθέτει την επάνοδο της οικονομίας σε μακροχρόνια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά.

Κατά συνέπεια, το Σχέδιο Δράσης του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ανεργίας αποδίδει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική πολιτική για την καταπολέμησή της μέσω της αύξησης της απασχόλησης τόσο στο άμεσο όσο και στο μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα.

Στο πρώτο διάστημα διακυβέρνησης αναμένεται θετική επίδραση στη συνολική ζήτηση και την παραγωγή από την ακύρωση των Μνημονίων και την εφαρμογή σειράς μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος των λαϊκών τάξεων και δραστικής αύξησης των δημοσίων επενδύσεων και του τραπεζικού δανεισμού προς τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες.

Στο μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας θα εξαρτηθεί από την πορεία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και το βαθμό έντασης εργασίας (ανειδίκευτης ή ειδικευμένης) των τομέων και κλάδων, στους οποίους θα στηρίζεται το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο.

Ωστόσο, από μόνες τους η οικονομική ανάπτυξη και οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις θα χρειάζονταν πολλά χρόνια για να απορροφήσουν ανεργία της τάξης του 27,6% ή 34%. Απαιτείται λοιπόν ο  συνδυασμός της οικονομικής πολιτικής με την πολιτική απασχόλησης, ώστε να αυξηθούν ταχύτερα οι θέσεις εργασίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, προς κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών, ποιότητας ζωής και βελτίωσης του περιβάλλοντος, και με την διευκόλυνση της απασχόλησης κυρίως των μακροχρόνια ανέργων από επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα.

Συμπληρωματικά με αυτές τις ενέργειες θα προκριθούν προγράμματα απασχόλησης από τους δήμους και τις περιφέρειες, σε άμεση σχέση με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη δεσμευτεί να ενισχύσει την εισοδηματική στήριξη των ανέργων, με την αύξηση του ύψους και της διάρκειας χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας (επαναφορά επιδόματος ανεργίας στα 461 ευρώ), και να τους εξασφαλίσει και άλλες κοινωνικές παροχές (δωρεάν μετακίνηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α.).
Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση ΟΑΕΔ

Αναγκαία προϋπόθεση επιτυχούς σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης είναι η ριζική αναδιοργάνωση ενός δημοσίου, ενιαίου και τριμερώς χρηματοδοτούμενου ΟΑΕΔ, σε συνδυασμό με την αύξηση, αναδιάταξη και επιμόρφωση του προσωπικού του, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ και την αξιοποίηση της εμπειρίας του προσωπικού του.

Η δραματική αύξηση της ανεργίας, ο πολλαπλασιασμός των προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και η διεύρυνση της κλίμακας τους ανέδειξαν τα τελευταία χρόνια την κρισιμότητα του ρόλου του ΟΑΕΔ ως προς τη διαχείριση της ανεργίας και τον επιβάρυναν με τεράστιο φόρτο εργασίας, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις δεν αναπληρώθηκαν με προσλήψεις και πρόσφατα μπήκαν σε πρόγραμμα κινητικότητας-διαθεσιμότητας 253 υπάλληλοι. Τέλος στον ΟΑΕΔ ενσωματώθηκαν αρμοδιότητες άσχετες με το αντικείμενό του, μετά την κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, ενώ οι υπάλληλοι αυτών των Οργανισμών εντέλει μετακινήθηκαν σε άλλους φορείς. Οι παραπάνω εξελίξεις επιβάλλουν την αναδιοργάνωσή του προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις.
α) Στελέχωση των ΚΠΑ και των Εκπαιδευτικών Δομών με περισσότερους εργαζόμενους και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων του οργανισμού.(Ακόμα και η πρόσφατη Έκθεση Αξιολόγησης των Δομών των Οργανικών Μονάδων του ΟΑΕΔ (Αύγουστος 2013), διαπιστώνει την ανάγκη προσλήψεων για την κάλυψη 731 οργανικών θέσεων στις Τοπικές Υπηρεσίες (588 θέσεις στα ΚΠΑ και 143 στις Εκπαιδευτικές Δομές). Επίσης προτείνει την εκ νέου τοποθέτηση 110 ατόμων ΠΕ και ΤΕ στη Διοίκηση του Οργανισμού, ενώ καταγράφει 221 κενές οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού.
β) Αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειακών Διευθύνσεων και αύξηση του προσωπικού τους προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός των ΚΠΑ.
γ) Δημιουργία δύο νέων επιτελικών μονάδων: Σχεδιασμού και αξιολόγησης των λεγόμενων ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης και Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Δράσεων – βελτίωση του σχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησής τους – τακτική δημοσίευση στοιχείων για τα προγράμματα απασχόλησης και πρόσβαση των ερευνητών σε αυτά.
δ) Μεταφορά των άσχετων αρμοδιοτήτων (βρεφονηπιακοί σταθμοί, στεγαστική πολιτική, κοινωνικός τουρισμός κλπ) στον ΟΕΚ και ΟΕΕ που πρέπει να ανασυσταθούν και θα αναβαθμιστούν.
ε) Ορθολογική και αξιοκρατική οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ – αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτάται από αυτούς για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το σχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης.
στ) Ενίσχυση του ρόλου της συμβουλευτικής προς τους ανέργους, με την αύξηση του προσωπικού των ΚΠΑ και την απελευθέρωση των συμβούλων από άλλα καθήκοντα.
ζ) Επαρκής στελέχωση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΟΑΕΔ, ώστε να μην επιβαρύνεται η λειτουργία των υπηρεσιών του.
η) Περαιτέρω βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.
Θ) Συνεχιζόμενη κατάρτιση ανέργων σε δυναμικά επαγγέλματα και κλάδους που προκρίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το αντικείμενο και το είδος κατάρτισης θα τελεί υπό την εποπτεία των εργασιακών συμβούλων των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών προς τους ανέργους, θα διεξάγεται σε δημόσιους ή κοινωνικούς πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και θα οδηγεί σε πιστοποιημένη βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας.

Αυτές οι αλλαγές αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του τεράστιου αριθμού των ανέργων, τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων πολιτικής απασχόλησης και την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας για τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας.

Στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ  παραμένει η επίτευξη πλήρους και σταθερής απασχόλησης καθώς και η μείωση του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες την εβδομάδα χωρίς μείωση των αποδοχών.

Ο προγραμματικός στρατηγικός στόχος της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ για μια κοινωνία με ισότητα, δημοκρατία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, με εξασφαλισμένη πλήρη και σταθερή απασχόληση, με λιγότερη εργασία χωρίς μείωση των αποδοχών για ΟΛΟΥΣ παραμένει αναγκαίος και επίκαιρος.

Το Γραφείο ΤύπουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ