ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/10/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Δράσεις ΔΣ ΟΚΑΝΑ: αυταρχισμοί και αυθαιρεσίες προς τους εργαζόμενους, εκβιασμοί στα Κέντρα Πρόληψης, ιδιωτικοποίησεις υπηρεσιών, παράνομη σύνθεση Δ.Σ., λειτουργική κατάρρευση μονάδων, απόγνωση θεραπευομένων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Δράσεις ΔΣ ΟΚΑΝΑ: αυταρχισμοί και αυθαιρεσίες προς τους εργαζόμενους, εκβιασμοί στα Κέντρα Πρόληψης, ιδιωτικοποίησεις υπηρεσιών, παράνομη σύνθεση Δ.Σ., λειτουργική κατάρρευση μονάδων, απόγνωση θεραπευομένων».


Στις 6 Ιουνίου 2014, ο πρώην Υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης, βάσει του ά.52 παρ. 1 του Ν.4139/2013 διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ, που η σύνθεσή του δεν ανταποκρίνεται στο ισχύον νομικό καθεστώς, τοποθετεί στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου τον Ι. Δαραβίγκα, εξαργυρώνοντας τη γνωριμία τους από το ΛΑ.Ο.Σ. Μετά τη σφοδρή κριτική που ασκήθηκε για αυτή την επιλογή και δυο μέρες μετά τον ανασχηματισμό, ανακαλείται εκ μέρους του Μ.Βορίδη αυτή η θέση και διορίζεται ως αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ. ο Αναπ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ι. Διακογιάννης αλλά η υπόλοιπη σύνθεση του συμβουλίου, παρότι είναι παράνομη, παρέμεινε η ίδια.

Όμως, το ά.52 του Ν.4139/2013 που περιγράφει τις ειδικότητες των μελών του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την παρούσα σύνθεση του συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι στο επταμελές Δ.Σ. πέρα από την υποχρεωτική συμμετοχή του επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ «πρέπει να είναι ένας πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής με αναγνωρισμένο έργο στον οικείο τομέα». Εντούτοις, στο παρόν Δ.Σ. δεν συμμετέχει ως τακτικό μέλος κανένας «επιστήμων νομικής» ούτε «πτυχιούχος ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος)». Αντίθετα, τρεις θέσεις οικονομολόγων συνθέτουν το επταμελές Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ και μια αναπληρωματική θέση έχει δοθεί σε δημοσιογράφο κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νόμου. Η παράνομη σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ επιβεβαιώνεται και από τη γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου του Συλλόγου Εργαζομένων του Οργανισμού στις 15/10/2014, σύμφωνα με την οποία «η εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση διορισμού του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ εκφεύγει των ορίων που θέτει η εξουσιοδοτούσα διάταξη νόμου, ενώ κατ’ επέκταση η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα και με τa ανωτέρω εκτιθέμενα, είναι ελλιπής και παράνομη και ως εκ τούτου ανακύπτουν ζητήματα ως προς το κύρος των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί».

Συνεπεία αυτών, λαμβάνονται από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα κρίσιμες αποφάσεις για τον Οργανισμό, όπως και για ζητήματα συνεργασίας του με τα Κέντρα Πρόληψης, ενώ είναι έωλο το νομικό έρεισμά τους. Δηλαδή, σε ένα πολιτικό σκηνικό λειτουργικής κατάρρευσης του Οργανισμού εξαιτίας της νεοφιλελεύθερης επιλογής υποχρηματοδότησής του, ένα παράνομο Δ.Σ, προβαίνει σε σειρά αυθαίρετων, αυταρχικών και παράνομων πράξεων. Αναφέρουμε την κλήση απολογίας 27 υπευθύνων μονάδων που δεν συμμορφώνονταν σε ανεφάρμοστες και αυταρχικές αποφάσεις, την καθαίρεση της Υπεύθυνης Οικονομικών Υπηρεσιών, την με «αναστολή επίπληξη» εργαζόμενης, επειδή κατήγγειλε αλλοίωση στοιχείων και παραποίηση εγγράφων από τη Διοίκηση καθώς και την εκχώρηση κομβικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. 95η συνεδρίαση (4.9.2014) του Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ αποφασίστηκε αυθαίρετα η παύση άσκησης καθηκόντων της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές εσωτερικές διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή, στην ημερήσια διάταξη  της εν λόγω συνεδρίασης αποφασίστηκε η διενέργεια τριών (3) πρόχειρων διαγωνισμών για την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συμβούλου για την αναδιάρθρωση και την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών, ενός (1) εξωτερικού συμβούλου για τη νομική υποστήριξη του Οργανισμού και ενός (1) τεχνικού συμβούλου. Η απόφαση αυτή είναι καθόλα παράνομη, γιατί στον Οργανισμό υφίστανται ήδη οργανωμένες υπηρεσίες με το κατάλληλο προσωπικό που ικανοποιεί αυτούς τους σκοπούς. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζουν για υπάλληλο του Οικονομικού τμήματος την «αναστολή της έγγραφης επίπληξης την οποία θα μπορούσαν να έχουν επιβάλει επειδή η υπάλληλος δημοσιοποίησε την υπ’ αρ. πρωτ 12451/608.2014 έγγραφη καταγγελία της  για αλλοίωση στοιχείων και παραποίηση εγγράφων-αιτήσεων δαπάνης».

Επίσης, ενώ η κα Στριάγκα Φεβρωνία με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΥ1α/70307/ 18-8-2014 (ΑΔΑ: 791ΔΘ-Τ1Ν) απόφαση αποσπάστηκε στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ καθημερινά παρεμβαίνει χωρίς να έχει καμία επίσημη ιδιότητα στα διοικητικά ζητήματα του Οργανισμού, συμβάλλοντας στην εμπέδωση του αντιδημοκρατικού κλίματος αυταρχισμού, τρομοκρατίας και εκβιασμού προς τους/τις εργαζόμενους/ες.

Στο πλαίσιο αυτό, δε, μείζονος πολιτικής σημασίας είναι οι αυθαιρεσίες της διοίκησης ΟΚΑΝΑ απέναντι στα 74 Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης, με τα οποία θα όφειλε να συνεργάζεται. Αντ’ αυτού, όμως, εκβιάζει εργαζομένους και διοικήσεις για την υπαγωγή των πρώτων στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου με αναδρομικές περικοπές μισθών, αλλά και για την αναδρομική τροποποίηση των προϋπολογισμών των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να παρουσιάζουν έξοδα μικρότερα των πραγματικών και, ουσιαστικά, οι διοικήσεις των Κέντρων Πρόληψης να αποδέχονται άνευ όρων την «παραγραφή» των ποσών που οι διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ διαχρονικά λαμβάνουν από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης και δεν αποδίδουν σε αυτά. Και ενώ τόσο ο Υπουργός όσο και η Υφυπουργός Υγείας εδώ και μήνες δηλώνουν δημοσίως ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση του μισθολογικού προβλήματος στα Κέντρα Πρόληψης, δεν έχουν προβεί σε καμία απολύτως κίνηση για σταμάτημα των πρακτικών της διοίκησης ΟΚΑΝΑ, που δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτηματικά και πολιτικές ευθύνες εν όψει της εισαγγελικής διερεύνησης της «τύχης» των χρημάτων που οι διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ δεν αποδίδουν στα Κέντρα Πρόληψης.

Επειδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ευθύνη για το παράνομο Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ και τις αυθαίρετες αποφάσεις και αυταρχικές συμπεριφορές του προς τους/τις εργαζόμενους/ες.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1. Πώς νομιμοποιούνται οι αποφάσεις του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ από την ημερομηνία συγκρότησής του μέχρι σήμερα, όταν η σύνθεση του αποκλίνει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;

2. Από τη στιγμή που με επίσημη κοινή υπουργική απόφαση η κα Στριάγκα Φεβρωνία είναι τοποθετημένη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού, με ποια ιδιότητα συμμετέχει και παρεμβαίνει καθημερινά στις διοικητικές υπηρεσίες καθώς και σε εργασιακά ζητήματα του Οργανισμού; Θα εξακολουθήσει ο ΟΚΑΝΑ να βρίσκεται υπό την εποπτεία της συμβούλου του Υπουργού Υγείας χωρίς να έχει θεσμικό ρόλο που να απορρέει από τη νομιμότητα;

3. Η  Διοίκηση του Οργανισμού προτίθεται να υλοποιήσει την απόφαση που έχει λάβει για την πρόσληψη των εξωτερικών συνεργατών και με βάση ποιες διατάξεις του νόμου; Έχει η Διοίκηση την πρόθεση να αναιρέσει τις αποφάσεις της που αφορούν διώξεις εργαζομένων;

4. Συμφωνεί με τις πρακτικές της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ που απορρυθμίζουν τα Κέντρα Πρόληψης και, εάν όχι, θα αποστείλει εγγράφως οδηγίες άμεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διμερών συμβάσεων με τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ο ίδιος ρυθμίσει νομοθετικά το μισθολογικό ζήτημα, το οποίο περιέχεται στους όρους των διμερών συμβάσεων;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιωάννα Γαϊτάνη

Κατερίνα Ιγγλέση

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

Κώστας Ζαχαριάς

Νίκος Μιχαλάκης

Βαγγέλης Αποστόλου

Βασιλική Κατριβάνου

Δημήτρης Τσουκαλάς

Χρήστος Μαντάς

Κωνσταντίνος Μπάρκας

Μαρία Κανελλοπούλου

Φωτεινή Κούβελα

Ευγενία Ουζουνίδου

Μαρία Μπόλαρη

Ελένη Αυλωνίτου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Γιώργος Πάντζας

Τζένη Βαμβακά

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Μαρία Διακάκη

Θεανώ Φωτίου

Νίκος Συρμαλένιος

Αφροδίτη Σταμπουλή

Δημήτρης Γάκης

Χρήστος Καραγιαννίδης

Νάντια Βαλαβάνη

Κωστής Δερμιτζάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Τάσος Κουράκης

Σταύρος Κοντονής

Δημήτρης Γελαλής

Βασίλης Κυριακάκης

Ηρώ Διώτη

Γιώργος Βαρεμένος

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Στέφανος Σαμοΐλης

Άννα Χατζησοφιά

Στάθης Παναγούλης

Γιάννης Αμανατίδης

Λίτσα Αμμανατίδου

Μάνια Παπαδημητρίου

Έφη Γεωργοπούλου

Κωστής Δερμιτζάκης
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ