ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/08/2020

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Παπαδημούλη, Γεωργούλη και Κουντουρά: Η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Παπαδημούλη, Γεωργούλη και Κουντουρά: Η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα της ΕπιτροπήςΗ ενίσχυση της ισότητας στον ψηφιακό τομέα και στον τομέα της επιχειρηματικότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα πολιτικής και υπόκειται σε συνολική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμόδιου Επιτρόπου Προϋπολογισμού της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν, σε γραπτή Ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, Αλέξη Γεωργούλη και Έλενας Κουντουρά, αναφορικά με την Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Το ερώτημα αφορούσε το ενδεχόμενο επανεξέτασης από την Κομισιόν, των δαπανών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, κατόπιν και σχετικών μελετών και συστάσεων του Ευρωκοινοβουλίου «σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ» καθώς και «την ανάληψη δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της μακροοικονομικής, μεσοοικονομικής και μικροοικονομικής πολιτικής».

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Χάν, τονίζει ότι «η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής» και ότι «για πρώτη φορά, υπάρχει Επίτροπος με χαρτοφυλάκιο για την προώθηση της ισότητας» υπογραμμίζοντας ότι αυτό συντρέχει «ανεξάρτητα από την απάντηση της Επιτροπής στην κρίση του κορoνoϊού».
Επιβεβαιώνοντας ότι «η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο νέο ΠΔΠ», ο Κ. Χαν αναφέρεται διεξοδικά «στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΕΕ», καθώς και στα «πολλά προγράμματα που προτείνονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 και περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου», όπως τα InvestEU και Ορίζων Ευρώπη.


«Τα εν λόγω προγράμματα και πρωτοβουλίες υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση της ισότητας στον ψηφιακό τομέα και στον τομέα της επιχειρηματικότητας», καταλήγει, τομείς για τους οποίους έκαναν συγκεκριμένα λόγο στην Ερώτησή τους οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

 

Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001151/2020

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Alexis Georgoulis, Elena Kountoura, Dimitrios Papadimoulis

Θέμα: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027

Η επανεξέταση των δαπανών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που διενήργησε η Επιτροπή το 2018 έδειξε ότι η ισότητα των φύλων επιτεύχθηκε μέσω ειδικών προγραμμάτων [1] . Σε μελέτη του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ διατυπώθηκε η σύσταση να αναληφθούν δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της μακροοικονομικής, μεσοοικονομικήςκαι μικροοικονομικής πολιτικής [2] . Σε άλλη μελέτη του Κοινοβουλίου σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες στον 21ο αιώνα αναφέρεται ότι το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση παρέχει μια αόριστη μόνο άποψη σχετικά με τις μεθόδους καταπολέμησης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στις ΤΠΕ και προτείνεται να υποστηρίξει η Επιτροπή αυτό το σχέδιο δράσης με ειδικούς μηχανισμούς οικονομικής στήριξης [3] .

1. Προτίθεται η Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο;

2. Σκοπεύει να λάβει μέτρα για να βελτιώσει τη χρηματοδότηση της νέας στρατηγικής της για την ισότητα των φύλων για τον ψηφιακό τομέα και την επιχειρηματικότητα;

3. Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες στις οποίες θα προβεί για να υλοποιήσει την Δράση 8 του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση;

 

 

EL

E-001151/2020

Απάντηση του κ. Hahn

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(7.8.2020)

Η παρούσα απάντηση δίνεται ανεξάρτητα από την απάντηση της Επιτροπής στην κρίση του κορoνoϊού.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής. Για πρώτη φορά, υπάρχει Επίτροπος με χαρτοφυλάκιο για την προώθηση της ισότητας. H στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025[4] παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην ΕΕ, μεταξύ άλλων, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων αναλύεται η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΕΕ. Πολλά προγράμματα που προτείνονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου. Η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο νέο ΠΔΠ.

Η προσέγγιση αυτή ισχύει και για την ψηφιοποίηση και την επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση του 2018 προωθεί πρακτικά εργαστήρια ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απευθύνονται σε κορίτσια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα εργαστήρια έχουν μεγάλη απήχηση και θα καταβληθούν προσπάθειες για να ωφεληθούν από αυτά 12 500 περισσότερα κορίτσια την περίοδο 2020-2021. Η επικείμενη πρόταση για ένα νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θα συνεχίσει να προάγει την ισότητα των φύλων με οριζόντια και ειδικά μέτρα που έχουν ως στόχο να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό τομέα, στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, καθώς και σε αναδυόμενους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλα σχετικά παραδείγματα είναι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το πρόγραμμα InvestEU και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Τα εν λόγω προγράμματα και πρωτοβουλίες υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση της ισότητας στον ψηφιακό τομέα και στον τομέα της επιχειρηματικότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα πολιτικής και υπόκειται σε συνολική συμφωνία για το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027.

 


[1] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SWD(2018)0171.

[2] Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ: Επικαιροποίηση της μελέτης «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ισότητα των φύλων» και επανεξέταση των συμπερασμάτων και των συστάσεών του» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019).

[3] «Έρευνα για την επιτροπή CULT - Ψηφιακές δεξιότητες στον 21ο αιώνα» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018).

[4] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM/2020/152).

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ