ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/11/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Πάγωμα της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην ΕΥΑΘ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Πάγωμα της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην ΕΥΑΘΤο πάγωμα της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης -ΕΥΑΘ-, καταγγέλλουν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Α` Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη Τουρισμού, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), ύστερα από μια μακρά περίοδο από-επένδυσης, διαθέτει πλέον επάρκεια κεφαλαίων ώστε να πραγματοποιεί τις απαραίτητες επενδύσεις για την βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Κάτι που δεν έκανε για πολλά χρόνια, διότι οι Κυβερνήσεις πριν το 2015 είχαν επιλέξει την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας σε ιδιώτες και ως εκ τούτου ούτε επενδύσεις έγιναν από την ΕΥΑΘ, ούτε το στελεχιακό της δυναμικό ανανεώθηκε ή ενισχύθηκε.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 150 νέων μόνιμων υπαλλήλων της εταιρίας, ενώ η τότε Διοίκηση της εταιρείας επεξεργάστηκε το επενδυτικό σχέδιο για την κάλυψη υπαρχόντων κενών έργων υποδομής της ΕΥΑΘ και υλοποίηση νέων, πολλά από τα οποία έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ και άλλα έχουν προγραμματιστεί για την αμέσως επόμενη περίοδο.

Παράλληλα, λόγω των αυξημένων αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό, η Διοίκηση της ΕΥΑΘ υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών (Υφ. Τομέα Μακεδονίας – Θράκης) με την απόφαση ΔΣ 452/2018/4-10-2018 αίτημα για πρόσληψη επιπλέον 80 μόνιμων υπαλλήλων. Το αίτημα εγκρίθηκε με την ΠΥΣ υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8187/12-3-2019. Κατόπιν η ΕΥΑΘ, με το υπ. αριθμ. ΓΔ291/8988/17-4-2019 έγγραφο της, απέστειλε στον ΑΣΕΠ το αίτημα της για την προκήρυξη των θέσεων προσωπικού. Οι σχετικές διαδικασίες στον ΑΣΕΠ όμως πάγωσαν προσωρινά λόγω των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η διαδικασία δεν συνεχίστηκε μετά τις εκλογές, αλλά αντίθετα επήλθε οριστική αναστολή. Οι 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού ουδέποτε προκηρύχθηκαν, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση για την αιτία που προκάλεσε αυτή την παύση.

Την ίδια στιγμή, η ΕΥΑΘ ΑΕ ενεργοποιώντας την θυγατρική ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ πρόκειται να συμμετάσχει σε κοινοπραξία για να διεκδικήσει την υλοποίηση της κατασκευής του φράγματος Χαβρία (Χαλκιδική) και την υδροδότησης της Χαλκιδικής μέσω ΣΔΙΤ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν μπορεί να ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό.

Επειδή, είναι γνωστή και τεκμηριωμένη η ανάγκη αύξησης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ,
Επειδή, υπάρχει ήδη εγκεκριμένο αίτημα προκήρυξης θέσεων προσωπικού στον ΑΣΕΠ,
Επειδή, η ΕΥΑΘ - και ανεξάρτητα αν συμμετάσχει ή όχι σε κοινοπραξία για να διεκδικήσει την υλοποίηση της κατασκευής έργου - για την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση της ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος, χρειάζεται την άμεση ενίσχυση του τεχνικού και διοικητικού της προσωπικού, γιατί το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών:
1) Γιατί σταμάτησε η διαδικασία της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για τις 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού;

2) Με τι προσωπικό θα υλοποιήσει η ΕΥΑΘ ΑΕ το επενδυτικό της πρόγραμμα και το όποιο τμήμα του έργου που προτίθεται να συμμετέχει στο μέλλον;

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Πάγωμα της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην ΕΥΑΘ»

Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), ύστερα από μια μακρά περίοδο από-επένδυσης, διαθέτει πλέον επάρκεια κεφαλαίων ώστε να πραγματοποιεί τις απαραίτητες επενδύσεις για την βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Κάτι που δεν έκανε για πολλά χρόνια, διότι οι Κυβερνήσεις πριν το 2015 είχαν επιλέξει την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας σε ιδιώτες και ως εκ τούτου ούτε επενδύσεις έγιναν από την ΕΥΑΘ, ούτε το στελεχιακό της δυναμικό ανανεώθηκε ή ενισχύθηκε.
Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 150 νέων μόνιμων υπαλλήλων της εταιρίας, ενώ η τότε Διοίκηση της εταιρείας επεξεργάστηκε το επενδυτικό σχέδιο για την κάλυψη υπαρχόντων κενών έργων υποδομής της ΕΥΑΘ και υλοποίηση νέων, πολλά από τα οποία έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ και άλλα έχουν προγραμματιστεί για την αμέσως επόμενη περίοδο.
Παράλληλα, λόγω των αυξημένων αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό, η Διοίκηση της ΕΥΑΘ υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών (Υφ. Τομέα Μακεδονίας – Θράκης) με την απόφαση ΔΣ 452/2018/4-10-2018 αίτημα για πρόσληψη επιπλέον 80 μόνιμων υπαλλήλων. Το αίτημα εγκρίθηκε με την ΠΥΣ υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8187/12-3-2019. Κατόπιν η ΕΥΑΘ, με το υπ. αριθμ. ΓΔ291/8988/17-4-2019 έγγραφο της, απέστειλε στον ΑΣΕΠ το αίτημα της για την προκήρυξη των θέσεων προσωπικού. Οι σχετικές διαδικασίες στον ΑΣΕΠ όμως πάγωσαν προσωρινά λόγω των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η διαδικασία δεν συνεχίστηκε μετά τις εκλογές, αλλά αντίθετα επήλθε οριστική αναστολή. Οι 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού ουδέποτε προκηρύχθηκαν, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση για την αιτία που προκάλεσε αυτή την παύση.
Την ίδια στιγμή, η ΕΥΑΘ ΑΕ ενεργοποιώντας την θυγατρική ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ πρόκειται να συμμετάσχει σε κοινοπραξία για να διεκδικήσει την υλοποίηση της κατασκευής του φράγματος Χαβρία (Χαλκιδική) και την υδροδότησης της Χαλκιδικής μέσω ΣΔΙΤ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν μπορεί να ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό.

Επειδή, είναι γνωστή και τεκμηριωμένη η ανάγκη αύξησης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ,

Επειδή, υπάρχει ήδη εγκεκριμένο αίτημα προκήρυξης θέσεων προσωπικού στον ΑΣΕΠ,

Επειδή, η ΕΥΑΘ - και ανεξάρτητα αν συμμετάσχει ή όχι σε κοινοπραξία για να διεκδικήσει την υλοποίηση της κατασκευής έργου - για την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση της ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος, χρειάζεται την άμεση ενίσχυση του τεχνικού και διοικητικού της προσωπικού, γιατί το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί σταμάτησε η διαδικασία της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για τις 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού;
2) Με τι προσωπικό θα υλοποιήσει η ΕΥΑΘ ΑΕ το επενδυτικό της πρόγραμμα και το όποιο τμήμα του έργου που προτίθεται να συμμετέχει στο μέλλον;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Νοτοπούλου Κατερίνα
Αβραμάκης Λευτέρης
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρις Κώστας
Καρασαρλίδου Φρόσω
Μάλαμα Κυριακή
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Πούλου Γιώτα
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ