ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

19/11/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία του Υγροτόπου Λεγραινών

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία  του Υγροτόπου ΛεγραινώνΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Εσωτερικών

 
Θέμα :  «Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία  του Υγροτόπου Λεγραινών»
 
To 2017 το Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων Βιοτόπων (ΕΚΒΥ) πραγματοποίησε και παρουσίασε Έκθεση- Μελέτη με χαρτογραφική́ αποτύπωση ορίων 50 υγροτόπων της Αττικής και προτάσεις οριοθέτησης τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο περί́ βιοποικιλότητας (Ν.3937/2011 άρθρα 13 και 20)» του υποέργου 2 «Επιστημονική́ τεκμηρίωση οριοθέτησης, ανασύστασης/αποκατάστασης υγροτόπων της Αττικής» της Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά́ με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής». Το ανωτέρω ήταν έργο του ΥΠΕΝ χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΧ.   Ένας από τους παραπάνω υγροτόπους Α΄ προτεραιότητας,  NATURA 2000, είναι εκείνος των Λεγραινών στο Δήμο Λαυρεωτικής, για τον οποίο στις  13-8-2018 εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση
(Α.π. 810) σχετική με τον καθορισμό μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς που είχε υποστεί.
 
Σύμφωνα με την παράγραφο «Στ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης », εντός ενός μηνός από την υπογραφή της απόφασης ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι υποχρεωμένος :
 
α. Να αποτρέψει την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων
β. Να ενισχύσει την περίφραξη για την αποτροπή και έλεγχο εισόδου οχημάτων
γ. Να τοποθετήσει ενημερωτική σήμανση για την προστασία του υγροτόπου
 
Επίσης εντός τριών μηνών να υποβάλει μελέτη αποκατάστασης.
 
Τα μέτρα αυτά, ο Δήμος Λαυρεωτικής όφειλε να υλοποιήσει σε συνεργασία με το ΣΥΓΑΠΕΖ, τον ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ και τους συναρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από την παράγραφο Δ΄ της ίδιας Απόφασης.
 
Μετά την πάροδο δύο ετών και πλέον, είναι φανερό πως η Δημοτική Αρχή - υπεύθυνη για την περιβαλλοντική ζημιά στον Υγρότοπο  - ουδεμία πρόθεση εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης έχει εκδηλώσει. Αντιθέτως στις 11/08/2020 πραγματοποιήθηκε από συνεργείο του Δήμου Λαυρεωτικής και νέα εκχέρσωση .
 
Το μόνο που έγινε τελικά ήταν η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε εντελώς διαφορετικές θέσεις από αυτές που είχε υποδείξει ο Φορέας Διαχείρισης.
 
Στην περιοχή του Υγροτόπου δεν έχει γίνει η παραμικρή σχετική εργασία. Καθημερινά  εξακολουθούν να εισέρχονται κάθε είδους τροχοφόρα οχήματα στο μονοπάτι, στον αιγιαλό και στο παράνομα διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης, με δύο  εκχερσώσεις (2006, 2016), στο Δυτικό, εποχικά πλημμυριζόμενο τμήμα του Υγροτόπου.
 
Σε σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διάσωσης του Παράκτιου Υγροτόπου Λεγραινών προς το ΣΥΓΑΠΕΖ και τον ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ και παρά τις επανειλημμένες (3) επιστολές του ΣΥΓΑΠΕΖ και συναντήσεις με τον Δήμο, ουδεμία ενέργεια από πλευράς Δήμου για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης, υπήρξε.
 
Επί πλέον, έχει παρέλθει ο από τον Νόμο προβλεπόμενος χρόνος των 60 ημερών για Διοικητική Προσφυγή κατά της Απόφασης, σύμφωνα με τον  Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Κατόπιν τούτων, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν επιβληθεί στον Δήμο Λαυρεωτικής οι  διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ΠΔ 148/2009, για μη συμμόρφωση στην Υπουργική Απόφαση.
 
Επειδή η αξία των υγροτόπων της Αττικής είναι ανεκτίμητη, καθώς μπορούν να μειώσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρών, από́ τις οποίες η Αττική́ υποφέρει, ενώ́ η βλάστησή τους σταθεροποιεί́ τις ακτές που κινδυνεύουν από́ διάβρωση,
 
Επειδή αποτελούν ασπίδα στην κλιματική́ αλλαγή́, βελτιώνουν την ποιότητα του πόσιμου νερού́ συγκρατώντας ιζήματα και τοξικές ουσίες, ενώ́ παρέχουν ευκαιρίες αναψυχής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους κατοίκους της Αττικής δηλαδή́, για τον μισό́ πληθυσμό́ της χώρας,
 
Επειδή συνθέτουν κυρίους δρόμους μετανάστευσης των πουλιών, καθώς λειτουργούν ως «σταθμοί́ ανεφοδιασμού́» για τις εκατοντάδες χιλιάδες πουλιών που μετακινούνται ετησίως μεταξύ́ Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας, λειτουργώντας ως «νησίδες βιοποικιλότητας» εντός ενός ευρύτερα υποβαθμισμένου αστικού́ και περιαστικού́ περιβάλλοντος,
 
Επειδή  στην Αττική́, τα τελευταία σαράντα χρόνια έχουν παρατηρηθεί́ αλλαγές στις χρήσεις γης γύρω από́ τους υγροτόπους και υποβάθμιση των υπηρεσιών τους (π.χ. από́ υπεράντληση των υδάτων, ρύπανση από́ υγρά́ και στερεά́ απόβλητα και από́ συνθετικές χημικές ουσίες, καταπατήσεις και καταστροφές φυσικής βλάστησης, λόγω επέκτασης γεωργικών και αστικών  εκτάσεων και χρήσεων),
 
Επειδή πολλοί Υγρότοποι  αναμένεται να εξαφανιστούν και πολλοί να συρρικνωθούν μόνιμα, εάν δεν μετριαστούν οι πιέσεις και δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης και διατήρησης τους…
 
 
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
 
1. Γιατί δεν εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 810/ 13-8-2018;  

2. Γιατί δεν επιβάλλονται τα διοικητικά  πρόστιμα και οι κυρώσεις για την μη εφαρμογή της παραπάνω υπουργικής απόφασης;

3. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν οι αρμόδιοι Υπουργοί για την προστασία του Υγροτόπου των Λεγραινών;

 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Φάμελλος Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ