ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/11/2020

Ερώτηση Θ. Τζάκρη: «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μεταταχθέντων στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Οδοντιάτρων)»

Ερώτηση Θ. Τζάκρη: «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μεταταχθέντων στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Οδοντιάτρων)»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μεταταχθέντων στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Οδοντιάτρων)».
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 135, παράγραφο 2 του νόμου 4600/2019 και την Εγκύκλιο αρ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.37743/21-5-2019 (ΑΔΑ:6ΛΥΑ465ΦΥΟ-1ΞΒ), προβλέπεται ότι «ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3370/2005 (Α΄ 176), έχουν μεταταγεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και καταταγεί στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρμοζόμενης αναλόγως της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4461/2017».
Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας υποστηρίζεται ότι «η ως άνω προβλεπόμενη αναγνώριση προϋπηρεσίας αφορά αποκλειστικά και μόνο τους πρώην υπαλλήλους Υπουργείων, αφήνοντας απ’ έξω ειδικευμένους ιατρούς, οδοντίατρους και φαρμακοποιούς οι οποίοι για ανάλογο χρονικό διάστημα υπηρετούσαν σε νοσοκομειακές δομές υπηρετώντας τη Δημόσια Υγεία από την πρώτη γραμμή.
Βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εκ μέρους του Υπουργείου υποστηρίζεται ότι «η ως άνω προβλεπόμενη αναγνώριση προϋπηρεσίας αφορά αποκλειστικά και μόνο τους πρώην υπαλλήλους Υπουργείων, που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Οδοντιάτρων, οι οποίοι μετατάχθηκαν με βάση την περίπτωση α΄ του άρθρου 23 παρ.4 του ν.3370/2005 και όχι τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στον κλάδο [2] ιατρών Ε.Σ.Υ. με βάση τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 23 παρ.4 του ν.3370/2005, όπως ισχύει» και γιατί εξαιρούνται οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 23 παρ.4 του ν.3370/2005.
Με αυτόν τον τρόπο όμως, δημιουργούνται δημόσιοι λειτουργοί υγείας "δυο ταχυτήτων" και μάλιστα με εξαίρεση αυτών των λειτουργών οι οποίοι προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες στην φροντίδα υγείας των συμπολιτών μας.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αρθεί αυτή η αδικία και να αναγνωριστεί ως χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών το χρονικό διάστημα που οι συγκεκριμένοι επιστήμονες έχει διανύσει εργαζόμενοι σε νοσοκομεία (πχ ως νοσηλευτές) ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τζάκρη Θεοδώρα

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ