ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/11/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας: «Επιβολή πράσινου τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης και οι επιπτώσεις του στους αγρότες»

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας: «Επιβολή πράσινου τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης και οι επιπτώσεις του στους αγρότες»Την άρση της επιβολής πράσινου τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, ζητούν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Ημαθίας, Φρόσως Καρασαρλίδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθείται μια σειρά μέτρων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα για την κάλυψη του διαρκώς αυξανόμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), για το οποίο η κυβέρνηση ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ το Σεπτέμβριο του 2019, μείωσε το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), για να κρύψει τις άδικες και υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και οδήγησε στο σημερινό έλλειμμα, παρότι παρέλαβε το λογαριασμό με πλεόνασμα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ .

Μεταξύ των μέτρων που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, είναι και η επιβολή ‘πράσινου τέλους’ –μία μορφή ειδικού φόρου άνθρακα- στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ /λίτρο για την ενίσχυση πράσινων δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων (στήριξη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης, ενεργειακή εξοικονόμηση κ.λ.π).

Επειδή, το ‘πράσινο τέλος’- ‘Ειδικός φόρος άνθρακα’ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), τα οποία όμως δημιουργήθηκαν με ευθύνη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όταν προσπάθησε να καλύψει τις άδικες αυξήσεις της ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2019.
Επειδή το φαινομενικά μικρό τέλος για τον τομέα των ΑΠΕ και η επίκληση του περιβάλλοντος δεν φαίνεται να δικαιολογούν την πολιτική επιβάρυνσης των καυσίμων
Επειδή, μεταξύ των επαγγελματιών που θα πληγούν από την επιβολή του ‘πράσινου τέλους’ είναι και οι αγρότες, οι οποίοι είναι ήδη πολύ επιβαρυμένοι (φυσικές καταστροφές, covid-19) και δεν μπορούν να αντέξουν ούτε την υφιστάμενη φορολογία καυσίμων
Επειδή, το γεγονός ότι κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ το 2019, ο Πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για την υπό όρους επιστροφή του Ειδικού φόρου πετρελαίου στους αγρότες, αποτελεί αναγνώριση της υψηλής επιβάρυνσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής
Επειδή, το ‘πράσινο τέλος’ θα αυξήσει το ήδη υψηλό κόστος της αγροτικής παραγωγής, το οποίο, με τη σειρά του, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων
Επειδή, το ‘πράσινο τέλος’ αποτελεί ακόμη έναν φόρο που θα επιβαρύνει όλους τους επαγγελματίες συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και, κατ’ επέκταση, όλους τους καταναλωτές-πολίτες

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Εξετάζουν την πιθανότητα εξαίρεσης των αγροτών από το ‘πράσινο τέλος’;
-Σε διαφορετική περίπτωση, πώς προτίθενται να αντισταθμίσουν την επικείμενη αύξηση του κόστους παραγωγής, εξαιτίας του πράσινου τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης, των αγροτικών προϊόντων καθώς και τη συνεπακόλουθη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους;
-Πώς θα διασφαλιστεί η μη μετακύληση του επιπλέον κόστους στον καταναλωτή;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Οικονομικών

Θέμα: «Επιβολή πράσινου τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης και οι επιπτώσεις του στους αγρότες»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθείται μια σειρά μέτρων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα για την κάλυψη του διαρκώς αυξανόμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), για το οποίο η κυβέρνηση ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ το Σεπτέμβριο του 2019, μείωσε το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), για να κρύψει τις άδικες και υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και οδήγησε στο σημερινό έλλειμμα, παρότι παρέλαβε το λογαριασμό με πλεόνασμα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ .
Μεταξύ των μέτρων που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, είναι και η επιβολή ‘πράσινου τέλους’ –μία μορφή ειδικού φόρου άνθρακα- στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ /λίτρο για την ενίσχυση πράσινων δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων (στήριξη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης, ενεργειακή εξοικονόμηση κ.λ.π).

Επειδή, το ‘πράσινο τέλος’- ‘Ειδικός φόρος άνθρακα’ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), τα οποία όμως δημιουργήθηκαν με ευθύνη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όταν προσπάθησε να καλύψει τις άδικες αυξήσεις της ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2019.
Επειδή το φαινομενικά μικρό τέλος για τον τομέα των ΑΠΕ και η επίκληση του περιβάλλοντος δεν φαίνεται να δικαιολογούν την πολιτική επιβάρυνσης των καυσίμων
Επειδή, μεταξύ των επαγγελματιών που θα πληγούν από την επιβολή του ‘πράσινου τέλους’ είναι και οι αγρότες, οι οποίοι είναι ήδη πολύ επιβαρυμένοι (φυσικές καταστροφές, covid-19) και δεν μπορούν να αντέξουν ούτε την υφιστάμενη φορολογία καυσίμων
Επειδή, το γεγονός ότι κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ το 2019, ο Πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για την υπό όρους επιστροφή του Ειδικού φόρου πετρελαίου στους αγρότες, αποτελεί αναγνώριση της υψηλής επιβάρυνσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής
Επειδή, το ‘πράσινο τέλος’ θα αυξήσει το ήδη υψηλό κόστος της αγροτικής παραγωγής, το οποίο, με τη σειρά του, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων
Επειδή, το ‘πράσινο τέλος’ αποτελεί ακόμη έναν φόρο που θα επιβαρύνει όλους τους επαγγελματίες συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και, κατ’ επέκταση, όλους τους καταναλωτές-πολίτες

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Εξετάζουν την πιθανότητα εξαίρεσης των αγροτών από το ‘πράσινο τέλος’;
2. Σε διαφορετική περίπτωση, πώς προτίθενται να αντισταθμίσουν την επικείμενη αύξηση του κόστους παραγωγής, εξαιτίας του πράσινου τέλους στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης, των αγροτικών προϊόντων καθώς και τη συνεπακόλουθη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους;
3. Πώς θα διασφαλιστεί η μη μετακύληση του επιπλέον κόστους στον καταναλωτή;Οι ερωτώντες βουλευτές
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ