ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/11/2020

Ερώτηση 46 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Περισσότερες από 62.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, με συνυπολογισμό παράλληλου χρόνου ασφάλισης, παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα

Ερώτηση 46 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Περισσότερες από 62.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, με συνυπολογισμό παράλληλου χρόνου ασφάλισης, παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμεραΠερισσότερες από 62.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, με συνυπολογισμό παράλληλου χρόνου ασφάλισης, παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα, τονίζουν 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία των βουλευτών Ηρακλείου, Σωκράτη Βαρδάκη και Ηλείας, Διονύση Καλαματιανού.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4670/2020, παράλληλη ασφάλιση είναι η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2016 σε δύο ή περισσότερους φορείς λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ έως την έναρξη λειτουργίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε κάθε ένα ενταχθέντα φορέα.

Η παλιότερη νομοθεσία που ίσχυε (ν.3232/2004) προέβλεπε τη διαγραφή του παράλληλου χρόνου και την επιλογή από τον ασφαλισμένο του χρόνου που ήθελε να διατηρήσει, ώστε να προσμετρηθεί στη σύνταξή του. Επρόκειτο για μια κατάφωρη αδικία από πλευράς των  ασφαλιστικών ταμείων, καθώς ο συνταξιούχος έχανε τις εισφορές που είχε ήδη πληρώσει και δεν είχε καμία ανταπόδοση στη σύνταξή του.

Την αδικία αυτή ήρθε να διορθώσει ο ν.4387/2016 και προέβλεψε την προσμέτρηση του παράλληλου χρόνου για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, με προσαύξηση κατά  0,075%, στον συντελεστή αναπλήρωσης, βάσει του οποίου θα υπολογιζόταν η σύνταξη.

Παρότι έχουν εκδοθεί  διαφορετικές εγκύκλιοι για το θέμα (η τελευταία τον Νοέμβριο του 2020, e-ΕΦΚΑ 50/2020), τουλάχιστον 62.000 συνταξιούχοι με παράλληλους χρόνους, δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη συμμετοχή-προσαύξηση,  στις συντάξεις τους. Το χειρότερο είναι ότι ο e-ΕΦΚΑ ζητάει από τους υποψήφιους συνταξιούχους υπεύθυνες δηλώσεις, για αφαίρεση του παράλληλου χρόνου, σαν να μη μεσολάβησε ποτέ η σχετική νομοθεσία.

Ο e-ΕΦΚΑ προς το παρόν επικαλείται τεχνικά προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα και έλλειψη οδηγιών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όμως, στην πράξη, αυτοί που υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία είναι οι ασφαλισμένοι, που βλέπουν τα χρόνια να περνούν και δεν λαμβάνουν τα χρήματα που έχουν ήδη καταβάλει.

Επειδή δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν για περισσότερα από 4 έτη τον ορθό υπολογισμό της σύνταξής τους.
Επειδή οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ επικαλούνται τεχνικά προβλήματα, έλλειψη κατάλληλου  λογισμικού για τον υπολογισμό των συντάξεων και οδηγιών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επειδή οι συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται και χάνουν μηνιαία, σημαντικότητα ποσά, απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας:  

1.    Πότε θα ολοκληρωθεί ο ορθός υπολογισμός των  συνταξιούχων, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης;

2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να ξεπεραστούν οι τεχνικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εκδοθούν οι πράξεις συνταξιοδότησης;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Περισσότερες από 62.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, με συνυπολογισμό παράλληλου χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.4387/2016 και των παρ.  1-4 του άρθρου 36Α του ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.4670/2020, παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4670/2020, παράλληλη ασφάλιση είναι η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2016 σε δύο ή περισσότερους φορείς λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ έως την έναρξη λειτουργίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε κάθε ένα ενταχθέντα φορέα.
Η παλιότερη νομοθεσία που ίσχυε (ν.3232/2004) προέβλεπε τη διαγραφή του παράλληλου χρόνου και την επιλογή από τον ασφαλισμένο του χρόνου που ήθελε να διατηρήσει, ώστε να προσμετρηθεί στη σύνταξή του. Επρόκειτο για μια κατάφωρη αδικία από πλευράς των  ασφαλιστικών ταμείων, καθώς ο συνταξιούχος έχανε τις εισφορές που είχε ήδη πληρώσει και δεν είχε καμία ανταπόδοση στη σύνταξή του.
Την αδικία αυτή ήρθε να διορθώσει ο ν.4387/2016 και προέβλεψε την προσμέτρηση του παράλληλου χρόνου για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, με προσαύξηση κατά  0,075%, στον συντελεστή αναπλήρωσης, βάσει του οποίου θα υπολογιζόταν η σύνταξη.
Παρότι έχουν εκδοθεί  διαφορετικές εγκύκλιοι για το θέμα (η τελευταία τον Νοέμβριο του 2020, e-ΕΦΚΑ 50/2020), τουλάχιστον 62.000 συνταξιούχοι με παράλληλους χρόνους, δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη συμμετοχή-προσαύξηση,  στις συντάξεις τους. Το χειρότερο είναι ότι ο e-ΕΦΚΑ ζητάει από τους υποψήφιους συνταξιούχους υπεύθυνες δηλώσεις, για αφαίρεση του παράλληλου χρόνου, σαν να μη μεσολάβησε ποτέ η σχετική νομοθεσία.
Ο e-ΕΦΚΑ προς το παρόν επικαλείται τεχνικά προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα και έλλειψη οδηγιών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όμως, στην πράξη, αυτοί που υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία είναι οι ασφαλισμένοι, που βλέπουν τα χρόνια να περνούν και δεν λαμβάνουν τα χρήματα που έχουν ήδη καταβάλει.
Επειδή δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν για περισσότερα από 4 έτη τον ορθό υπολογισμό της σύνταξής τους.
Επειδή οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ επικαλούνται τεχνικά προβλήματα, έλλειψη κατάλληλου  λογισμικού για τον υπολογισμό των συντάξεων και οδηγιών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επειδή οι συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται και χάνουν μηνιαία, σημαντικότητα ποσά, απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε θα ολοκληρωθεί ο ορθός υπολογισμός των  συνταξιούχων, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης;
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να ξεπεραστούν οι τεχνικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εκδοθούν οι πράξεις συνταξιοδότησης;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βαρδάκης Σωκράτης
Καλαματιανός Διονύσιος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ