ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

03/12/2020

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ένταξη στον κατώτατο συντελεστή 6% της παραγωγής του χαρτιού του βιβλίου, των ψηφιακών και των ακουστικών–ηχητικών βιβλίων, των εισιτηρίων κινηματογράφου και των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ένταξη στον κατώτατο συντελεστή 6% της παραγωγής του χαρτιού του βιβλίου, των ψηφιακών και των ακουστικών–ηχητικών βιβλίων, των εισιτηρίων κινηματογράφου και των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».


Θέμα: «ΦΠΑ Πολιτισμού: έ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Πολιτισμός παγκοσμίως αναγνωρίζεται ως πυλώνας για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία αποτελεί δυναμικό τομέα της παγκόσμιας οικονομίας. Στη χώρα μας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα εργάζεται μεγάλος αριθμός δημιουργών και καλλιτεχνών, αλλά και πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε μια ευρεία γκάμα τεχνικών και υποστηρικτικών ειδικοτήτων και επαγγελμάτων. Πρόκειται για ένα ευάλωτο οικοσύστημα μισθοδοτούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που πλήττονται με μέγιστη ένταση και διάρκεια από την πανδημία και χρειάζονται στήριξη. Ταυτόχρονα, ο Πολιτισμός επιτελεί σημαντικό κοινωνικό ρόλο ως θεμελιώδες δημόσιο αγαθό μαζί με την Υγεία και την Παιδεία, ενώ αποτελεί και ένα ισχυρό μέσο για την εξωστρέφεια της χώρας, την προβολή της διεθνούς της εικόνας και την πολιτιστική διπλωματία. Συνεπώς, η ουσιαστική ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας έχει να προσφέρει μεγάλη κοινωνική και οικονομική προστιθέμενη αξία, όπως δείχνουν και σχετικές μελέτες. Δηλαδή, η ενίσχυση του Πολιτισμού έχει σημαντική συμβολή στην κοινωνική συνοχή και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Με την τροπολογία προβλέπονται άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα σχετικά με τον ΦΠΑ στο βιβλίο, τον κινηματογράφο και τα πνευματικά δικαιώματα που θα συμβάλουν στην στήριξη και την ενίσχυση του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα.

Με την πρώτη παράγραφο της διάταξης εξομοιώνεται στο συντελεστή 6% ο ΦΠΑ των ψηφιακών και των ακουστικών – ηχητικών βιβλίων και βιβλίων μουσικής γραφής (παρτιτούρες)με αυτά σε τυπωμένη / έγχαρτη μορφή. Με τον τρόπο αυτό η αγορά του ψηφιακού βιβλίου καθίσταται πιο προσιτή στους πολίτες, δίνοντας κίνητρο για την ανάπτυξη της αγοράς των ebooks και των audiobooks που σήμερα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%, ενώ τα βιβλία σε τυπωμένη / έγχαρτη μορφή έχουν 6%.

Παράλληλα, εντάσσεται στον κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ 6% το χαρτί που χρησιμοποιείται στην παραγωγή - εκτύπωση των βιβλίων και των βιβλίων μουσικής γραφής αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους. Με το συγκεκριμένο μέτρο και μάλιστα σε συνδυασμό με την ένταξη στον ίδιο συντελεστή 6% και της παραγωγής του βιβλίου, η οποία περιλαμβάνεται στις διατάξεις της επόμενης παραγράφου, ενισχύεται σημαντικά η ρευστότητα στον χώρο των εκδόσεων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Σήμερα, το χαρτί και η παραγωγή των βιβλίων είναι στο 24% ενώ ή πώλησή τους είναι στο 6%, με αποτέλεσμα σημαντική ρευστότητα να εγκλωβίζεται σε πιστωτικό ΦΠΑ που καθυστερεί να επιστραφεί. Σε αρκετές περιπτώσεις εκδότες καταφεύγουν στη λύση να καθίστανται αγοραστές των βιβλίων τους από τους τυπογράφους που είναι ανεπαρκές και οδηγεί σε στρεβλώσεις.

Το κύκλωμα παραγωγής – διακίνησης – πώλησης των βιβλίων είναι απλό και δεν διασυνδέεται παρά σε μικρό βαθμό με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ δεν έχει άλλα έσοδα με ΦΠΑ 24% που θα εξισορροπούσαν το ταμειακό πρόβλημα. Το αντίθετο ισχύει για τα σαφώς πολυπλοκότερα κυκλώματα θεάματος – ακροάματος και οπτικοακουστικών έργων τα οποία και διασυνδέονται με πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες αλλά και διαθέτουν εισροές με ΦΠΑ 24% αντισταθμίζοντας στις τον χαμηλό ΦΠΑ στα εισιτήρια των παραστάσεων, των συναυλιών και των κινηματογράφων. Επιπλέον, κάθε παραγόμενο προς πώληση τελικό αγαθό – βιβλίο διαθέτει μοναδικό Διεθνή Πρότυπο Αριθμό Βιβλίου (ISBN) που επιτρέπει την ασφαλή ιχνηλάτηση και ταυτοποίηση των συναλλαγών κατά τις ελεγκτικές διαδικασίες των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Συνεπώς, είναι εφικτό το μέτρο της καθιέρωσης ενός «οριζόντιου» ΦΠΑ 6%στο χαρτί, την παραγωγή και την πώληση των βιβλίων, επιλύοντας αποφασιστικά το προβληματικό σημερινό πλαίσιο των διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ και το ζήτημα του πιστωτικού ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά η ρευστότητα των πολλών μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του χώρου των εκδόσεων, κάτι αναγκαίο για την ουσιαστική στήριξη και τη δυναμική επανεκκίνηση της εκδοτικής παραγωγής με σημαντικά οφέλη για τους δημιουργούς έργων λόγου, τους εργαζόμενους του βιβλίου αλλά και ευρύτερα την οικονομία.

Με τη δεύτερη παράγραφο εντάσσονται μόνιμα στον κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ 6% τα ακόλουθα: (α) Η ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου (livestreaming) των θεατρικών παραστάσεων και των συναυλιών, που σήμερα έχει συντελεστή ΦΠΑ 24%, ώστε να εξομοιωθεί με τα εισιτήρια αυτών με φυσική παρουσία θεατών. Σημειώνεται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν ανασταλεί οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες με φυσική παρουσία και μπορούν να διενεργούνται μόνο μέσω του διαδικτύου. (β) Τα εισιτήρια των κινηματογράφων, που είναι στο 13%, ώστε μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων να είναι εξομοιωμένα με τον ΦΠΑ των παραστάσεων, των συναυλιών και των βιβλίων, καθιστώντας τον κινηματογράφο πιο προσιτό για τους πολίτες αλλά και έχοντας οφέλη στα καθαρά έσοδα των κινηματογράφων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα απλοποιημένο πλαίσιο ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 6% στον χώρο του Πολιτισμού. Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι στον συντελεστή 6% εντάσσονται και οι αμοιβές από αιθουσάρχες κινηματογράφων σε διανομείς οπτικοακουστικών έργων για το δικαίωμα δημόσιας προβολής, συναλλαγές που είναι απολύτως ταυτοποιήσιμες και ελέγξιμες. Οι διανομείς έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες μέσα στην αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης – προβολής να αναλάβουν τη διαχείριση του χαμηλού ΦΠΑ στα έσοδα, ελαφραίνοντας με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο τις ταμειακές ροές των αιθουσών από πιστωτικό ΦΠΑ.(γ) Οι ανεξάρτητες παροχές υπηρεσιών, οι ενδιάμεσες εργασίες και οι υπηρεσίες φασόν για την παραγωγή(i) βιβλίων είτε σε έγχαρτη μορφή (τελικών αγαθών με ISBN) είτε σε ψηφιακή είτε σε ακουστική – ηχητική μορφή, όπως συγγραφή, μετάφραση, εικονογράφηση, υπηρεσίες γραφίστα, διόρθωσης, επιμέλειας κειμένου, σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας, πλαστικοποίηση εξωφύλλου, εκτυπωτικές εργασίες κλπ, παραγωγή ebooks, παραγωγή audiobooks, (ii) βιβλίων μουσικής γραφής (παρτιτούρες) σε έγχαρτη ή ψηφιακή μορφή, για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω. (δ) Οι αμοιβές για δικαιώματα σε πνευματικούς δημιουργούς και παραγωγούς – εκδότες έργων λόγου, προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο συντελεστών ΦΠΑ στον χώρο του βιβλίου και των εκδόσεων.[(ε)Η είσπραξη και πληρωμή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τους χρήστες προς τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και από τους ΟΣΔ στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέονται με σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4481/2017, που σήμερα είναι στο 24%. Σημειώνεται ότι οι ΟΣΔ είναι αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί των δημιουργών και των καλλιτεχνών όλου του φάσματος του Πολιτισμού (θεάτρου, μουσικής, κινηματογράφου, βιβλίου, εικαστικών), αδειοδοτούμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Παρατηρείται πολύ συχνά οι ΟΣΔ να εκδίδουν τιμολόγια για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα αλλά να τα εισπράττουν με εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα οι ταμειακές τους ροές να επιβαρύνονται σημαντικά με τον ΦΠΑ. Έτσι, η μείωση του ΦΠΑ θα ενισχύσει τους ΟΣΔ, ιδίως ενόψει των σημερινών συνθηκών της πανδημίας. Παράλληλα, μειώνεται η ταμειακή επιβάρυνση του κόστους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τους χρήστες (καταστήματα εστίασης, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ), αποτελώντας κίνητρο για την έγκαιρη πληρωμή τους.

Τέλος, με την τρίτη παράγραφο απαλείφεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες Πολιτισμού ο περιορισμός που έχει τεθεί με το άρθρο 10 του ν. 4728/2020 για τη διάρκεια του μειωμένου ΦΠΑ έως 30/4/2021, με αποτέλεσμα το 6% να καθίσταται μόνιμος συντελεστής για όλα τα ανωτέρω.


Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο………


1. Η παρ. 40 του κεφαλαίου Α. «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

«40. Βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ 4903), τυπωμένα ή σε ψηφιακή ή ακουστική – ηχητική μορφή (ebooks, audiobooks). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (ΔΚ 4902). Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη ή σε ψηφιακή μορφή, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ 4904). Χαρτί για την παραγωγή – εκτύπωση των αγαθών του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας(ΔΚ ΕΧ 4802). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας παραγράφου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

2. Hπαρ. 1 του Κεφαλαίου Β. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι κάτωθι υπηρεσίες Πολιτισμού, για τις οποίες ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). (α) Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών με φυσική παρουσία θεατών, καθώς και η ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου (livestreaming).(β) Εισιτήρια κινηματογράφων. Οι αμοιβές από αιθουσάρχες κινηματογράφων σε διανομείς οπτικοακουστικών έργων για το δικαίωμα δημόσιας προβολής. (γ) Οι ανεξάρτητες παροχές υπηρεσιών, οι ενδιάμεσες εργασίες και οι υπηρεσίες φασόν για την παραγωγή(i) βιβλίων και βιβλίων με εικόνες για παιδιά, τυπωμένων ή σε ψηφιακή ή ακουστική – ηχητική μορφή, (ii) μουσικής χειρόγραφης ή τυπωμένης ή σε ψηφιακή μορφή, εικονογραφημένης ή μη έστω και δεμένης, (δ) Οι αμοιβές για δικαιώματα σε πνευματικούς δημιουργούς και παραγωγούς – εκδότες έργων λόγου.[(ε) Η είσπραξη και πληρωμή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τους χρήστες προς τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και από τους ΟΣΔ στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέονται με σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4481/2017.]»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α 186/29.9.2020),προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται επί της παρ. 40 του Κεφαλαίο Α. «ΑΓΑΘΑ» και της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του ως άνω Παραρτήματος.»

 

Αθήνα 3-12-2020


Οι προτείνοντες βουλευτές

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Αμανατίδης Ιωάννης

Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα

Βασιλικός Βασίλειος (Βασίλης)

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος (Κώστας)

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τζούφη Μερόπη

Φίλης Νικόλαος

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ