ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/12/2020

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων από το πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης, «SURE»

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων από το πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης, «SURE»Η Ελλάδα θα λάβει από το ‘SURE’ 2,7 δισ. ευρώ, όταν η Πορτογαλία με αντίστοιχο πληθυσμό θα λάβει σχεδόν 6 δισ. ευρώ

Κομισιόν: Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή τόσο για τις πραγματικές όσο και για τις προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες τους για επιλέξιμα μέτρα. Το αίτημα της Ελλάδας αφορούσε κυρίως τις πραγματικές δαπάνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διεξαχθεί πολιτική συζήτηση σχετικά με την αύξηση του μέγιστου ποσού χρηματοδοτικής συνδρομής που μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο του ‘SURE’

 

Το αίτημα της Ελλάδας προς την Κομισιόν για χρηματοδοτική στήριξη της απασχόλησης και μετριασμού των κινδύνων ανεργίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘SURE’ αφορούσε τις πραγματικές δαπάνες μέτρων προστασίας, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε η Κομισιόν δια του Επιτρόπου Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘SURE’.

 

Συγκεκριμένα η Κομισιόν αναφέρει πως «το αίτημα της Ελλάδας αφορούσε κυρίως τις πραγματικές δαπάνες», επισημαίνοντας πως «σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού SURE, η Ελλάδα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή, ανά εξάμηνο, σχετικά με την εκτέλεση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών».

 

Η εκταμίευση της πρώτης δόσης των ευρωπαϊκών πόρων από το πρόγραμμα ‘SURE’ πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, με την Ελλάδα να λαμβάνει 2 δισ. ευρώ από τα συνολικά 2,7 δισ. ευρώ που προβλέπεται να λάβει με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενώ οι επόμενες εκταμιεύσεις θα πραγματοποιηθούν εντός των προσεχών μηνών, μετά τις αντίστοιχες εκδόσεις ομολόγων.

 

Σημειώνεται πως η Ελλάδα θα λάβει από το ‘SURE’ 2,7 δισ. ευρώ, όταν η Πορτογαλία με αντίστοιχο πληθυσμό και με πολύ μικρότερο ποσοστό ανεργίας θα λάβει σχεδόν 6 δισ. ευρώ. Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος των αναστολών εργασίας και του αποτυχημένου προγράμματος ‘’Συν-Εργασία’’, δηλαδή για επιδότηση της ανεργίας, της μείωσης μισθών και της ελαστικοποίησης της εργασίας. Αντιθέτως η Πορτογαλία θα αξιοποιήσει τα χρήματα μεταξύ άλλων, στο οικογενειακό επίδομα για εργαζομένους που δεν εργάστηκαν για να στηρίξουν τα παιδιά τους ή άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, σε ειδική στήριξη στις τουριστικές περιοχές, σε ειδικά επιδόματα για εργαζομένους που είναι σε αναρρωτική άδεια ή καραντίνα, σε αγορά μέσων ατομικής προστασίας για τους χώρους εργασίας και σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων για επανεκκίνηση μετά το lockdown.

 

Όσον αφορά τέλος το εάν και κατά πόσον εξετάζεται η πρόταση προς το Συμβούλιο για αύξηση των συνολικών κονδυλίων, ύψους 100 δισ. ευρώ, του προγράμματος ‘SURE’, η Κομισιόν απαντά πως «μέχρι στιγμής δεν έχει διεξαχθεί πολιτική συζήτηση σχετικά με την αύξηση του μέγιστου ποσού χρηματοδοτικής συνδρομής που μπορεί να παρασχεθεί».

 

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004711/2020

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Μεγάλες αποκλίσεις στην κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος SURE

Μέχρι και τις 25.8.2020, η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια 16 κρατών μελών για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης με τη μορφή δανείων από το πρόγραμμα SURE, συνολικού ποσού 87,3 δισ. ευρώ[1]. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία πληθυσμού των εν λόγω κρατών μελών[2] σε σχέση με τις οικείες προτάσεις εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής προς το Συμβούλιο[3] , προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις στην κατά κεφαλή κατανομή του μέγιστου ποσού των χορηγούμενων κονδυλίων του προγράμματος. Ειδικότερα, προκύπτει ότι η Ελλάδα μπορεί να δανεισθεί μέγιστο ποσό κατά κεφαλή 254 ευρώ, ενώ η Πορτογαλία 576 ευρώ, το Βέλγιο 672 ευρώ, η Κύπρος 539 ευρώ, η Μάλτα 473 ευρώ, η Σλοβενία 531 ευρώ, η Ισπανία 450 ευρώ, η Ιταλία 455 ευρώ και η Πολωνία 296 ευρώ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Για ποιους λόγους και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια προέκυψαν οι ανωτέρω σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατά κεφαλή κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος SURE στα κράτη μέλη;

2. Με δεδομένο ότι απομένουν περίπου 12,7 δισ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος SURE, εξετάζει μήπως πρόταση προς το Συμβούλιο για την αύξηση του ποσού ενόψει και ενδεχόμενου δεύτερου κύματος της πανδημίας;

3. Από το δάνειο ύψους 2,728 δισ. ευρώ που αφορά στην Ελλάδα[4] , τι ποσό αντιστοιχεί στην κάλυψη ήδη πραγματοποιηθεισών δράσεων και ποιο το ύψος των κονδυλίων που αφορούν νέες δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης;

 

EL, E-004711/2020

Απάντηση του κ. Gentiloni

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Το μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) βοηθά τα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν τα εθνικά τους συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων.

 

Δεν υπήρξαν αποκλίσεις στην κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος SURE μεταξύ των κρατών μελών και τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Μετά την τεχνική αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή, το ποσό της στήριξης που προτείνεται για κάθε χώρα και εγκρίνεται από το Συμβούλιο αντιστοιχεί στο ποσό που ζήτησε το ίδιο το κράτος μέλος. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εθνικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιούνται ή προβλέπονται για τα εθνικά καθεστώτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού SURE1. Η μοναδική εξαίρεση σε σχέση με το ποσό που ζητήθηκε από τα κράτη μέλη και τα ποσά που πρότεινε η Επιτροπή αφορά τα τρία αιτήματα για μεγαλύτερα ποσά που υποβλήθηκαν από την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία2, για τις οποίες εφαρμόστηκε το όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού SURE.

 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διεξαχθεί πολιτική συζήτηση σχετικά με την αύξηση του μέγιστου ποσού χρηματοδοτικής συνδρομής που μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο του SURE.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού SURE, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή τόσο για τις πραγματικές όσο και για τις προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες τους για επιλέξιμα μέτρα. Το αίτημα της Ελλάδας αφορούσε κυρίως τις πραγματικές δαπάνες. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού SURE, η Ελλάδα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή, ανά εξάμηνο, σχετικά με την εκτέλεση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών.

 

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

2 Οι αντίστοιχες εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2020/1349, 2020/1347, 2020/1353 του Συμβουλίου δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΕ L 314 της 29.9.2020, σ. 31, 24 και 45.

 

 


[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_20_1520

[2] https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_el

[3] https://ec.europa.eu/info/publications/sure-commission-proposals-council-support-member-states_en

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0449&from=FR

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ