ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/12/2020

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Προσθήκη στο άρθρο 77 «Παραίτηση από τα ένδικα μέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ»

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία:  Προσθήκη στο άρθρο 77 «Παραίτηση από τα ένδικα μέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ»ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Επείγον σ/ν Υπουργείου Υγείας

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας Υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού covid 19, την ενίσχυση των ΜΜΜ την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, την ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
Θέμα: Προσθήκη στο άρθρο 77 «Παραίτηση από τα ένδικα μέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στον ΟΑΕΔ υπηρετούν 135 εργαζόμενοι με δικαστικές αποφάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο ΟΑΕΔ, και προκειμένου να τακτοποιηθεί μια εκκρεμότητα για 135 εργαζομένους που εργάζονται πολλά χρόνια στον Οργανισμό και έχουν δικαιωθεί δικαστικά, καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης με την αντίστοιχη προβλεπόμενη παραίτηση από ένδικα μέσα που αφορά εργαζομένους στον e-ΕΦΚΑ, προτείνουμε με την παρούσα τροπολογία-προσθήκη να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για τον ΟΑΕΔ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο άρθρο 77 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:
«4. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από πρόταση του ΔΣ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και γνώμη της Επιτροπής της παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 6 του Ν. 3086/2002 (Α΄ 324), το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκων μέσων ή από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων σε υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η πρόταση του ΔΣ του ΟΑΕΔ πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία και τη στελέχωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και να αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
5. Προσωπικό των καταργηθέντων Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που κατά την 14.02.2012 υπηρετούσε στα ανωτέρω ΝΠΔΔ με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, τοποθετείται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου του Ο.Α.Ε.Δ. με απόφαση του διοικητή του. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και από την ημερομηνία έκδοσης αυτής η τοποθέτηση θεωρείται νόμιμη, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους στους εντασσόμενους φορείς και ταμεία.»


Αθήνα, 21/12/2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Σκουρλέτης Πάνος

Φωτίου Θεανώ

Βαρδάκης ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ