ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

22/12/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Πιθανή εξαγορά του ποσοστού της ΕΝΙ Gas e Luce στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας από τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Πιθανή εξαγορά του ποσοστού της ΕΝΙ Gas e Luce στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας από τη ΔΕΠΑ ΥποδομώνΕρώτηση και ΑΚΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος κατέθεσαν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και θέμα: «Πιθανή εξαγορά του ποσοστού της ΕΝΙ Gas e Luce στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας από τη ΔΕΠΑ Υποδομών».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνουν:

- Ως γνωστόν το ΥΠΕΝ σε αντίθεση με το εθνικό και δημόσιο συμφέρον προχωρά εν μέσω πανδημίας στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών.

- Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης εξετάζεται, όπως προκύπτει και από δημοσιεύματα, και η πώληση ποσοστού 49% της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), ποσοστού που κατέχει η εταιρία «ΕΝΙ Gas e Luce».

- Σε περίπτωση που αυτή η επιλογή προκριθεί από την κυβέρνηση να γίνει πριν από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, προκύπτει η πιθανότητα το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει η ΔΕΠΑ Υποδομών για την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού, δηλαδή του 49% από την εταιρία «ΕΝΙ Gas e Luce», να είναι συγκριτικά, κατά πολύ υψηλότερο του τιμήματος αντίστοιχης σχετικής πράξης στο πρόσφατο παρελθόν, άρα να είναι πρόδηλα μη συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο.

- Συγκεκριμένα, το 2018 και πάλι η ΔΕΠΑ Υποδομών εξαγόρασε αντίστοιχο ποσοστό, ήτοι το 49% της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής ) από την «Attiki Gas BV» και άρα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης του τιμήματος που θα κληθεί να καταβάλει η ΔΕΠΑ Υποδομών.

- Σημειώνουμε επίσης ότι κατά την εν λόγω συναλλαγή το 2018 το WACC (Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου), δηλαδή το ποσοστό απόδοσης, ανερχόταν σε 9,23% ενώ το WACC το 2020 διαμορφώνεται σύμφωνα με τη ΡΑΕ μόλις σε 7,45%. Και για τα έτη 2021 και 2022 το WACC μειώνεται έτι περαιτέρω σε 7,03%. Τα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Θα προχωρήσει ακόμα και εν μέσω πανδημίας στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών και στην απώλεια ενός κρίσιμου για τη χώρα και την ενεργειακή μετάβαση περιουσιακού στοιχείου της χώρας;

2. Εξετάζουν το ΤΑΙΠΕΔ και η ΔΕΠΑ Υποδομών την εξαγορά του 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ από τη ΔΕΠΑ Υποδομών άμεσα και ποιος οίκος αξιολόγησης ανέλαβε την αξιολόγηση αυτής της εξαγοράς;

3. Γνωρίζουν οι κ.κ. Υπουργοί ότι το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχος της ΔΕΠΑ Υποδομών προωθεί αυτή την συναλλαγή με την ΕΝΙ; Είναι σε γνώση των κ.κ. Υπουργών ότι η εν λόγω διαπραγμάτευση για εξαγορά του ποσοστού της ΕΝΙ στην ΔΕΠΑ ΘΕΣΣ από την ΔΕΠΑ Υποδομών θα ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο;

 

Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων:

Παρακαλούμε να κατατεθεί η Οικονομική Αξιολόγηση του οίκου αξιολόγησης που έχει αναλάβει τη σχετική εξαγορά σύμφωνα με την ερώτηση 2.


Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη βουλή:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Πιθανή εξαγορά του ποσοστού της ΕΝΙ Gas e Luce στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας από τη ΔΕΠΑ Υποδομών»

Ως γνωστόν το ΥΠΕΝ σε αντίθεση με το εθνικό και δημόσιο συμφέρον προχωρά εν μέσω πανδημίας στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στερώντας από την πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών εξετάζεται, όπως προκύπτει και από δημοσιεύματα, και η πώληση ποσοστού 49% της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), ποσοστού που κατέχει η εταιρία «ΕΝΙ Gas e Luce».

Σε περίπτωση που αυτή η επιλογή προκριθεί από την κυβέρνηση να γίνει πριν από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, προκύπτει η πιθανότητα το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει η ΔΕΠΑ Υποδομών για την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού, δηλαδή του 49% από την εταιρία «ΕΝΙ Gas e Luce», να είναι συγκριτικά, κατά πολύ υψηλότερο του τιμήματος αντίστοιχης σχετικής πράξης στο πρόσφατο παρελθόν, άρα να είναι πρόδηλα μη συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα, το 2018 και πάλι η ΔΕΠΑ Υποδομών εξαγόρασε αντίστοιχο ποσοστό, ήτοι το 49% της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής ) από την «Attiki Gas BV» και άρα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης του τιμήματος που θα κληθεί να καταβάλει η ΔΕΠΑ Υποδομών.

Σημειώνουμε επίσης ότι κατά την εν λόγω συναλλαγή το 2018 το WACC (Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου), δηλαδή το ποσοστό απόδοσης, ανερχόταν σε 9,23% ενώ το WACC το 2020 διαμορφώνεται σύμφωνα με τη ΡΑΕ μόλις σε 7,45%. Και για τα έτη 2021 και 2022 το WACC μειώνεται έτι περαιτέρω σε 7,03%. Τα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου.

Σε περίπτωση που η ΔΕΠΑ Υποδομών ή το ΤΑΙΠΕΔ προετοιμάζουν την απόκτηση/εξαγορά του 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, άμεσα και πριν την ολοκλήρωση του ασύμφορου για τη χώρα διαγωνισμού πώλησης της ΔΕΠΑ υποδομών, σε υψηλότερη τιμή εξαγοράς συγκριτικά με την εξαγορά ποσοστού της ΕΔΑ Αττικής, σε συνδυασμό με τη μείωση του Mεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου, δηλαδή την μείωση του ποσοστού απόδοσης, προκύπτει ότι θα προκληθεί νέα σοβαρή βλάβη του Δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Θα προχωρήσει ακόμα και εν μέσω πανδημίας στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών και στην απώλεια ενός κρίσιμου για τη χώρα και την ενεργειακή μετάβαση περιουσιακού στοιχείου της χώρας;

2. Εξετάζουν το ΤΑΙΠΕΔ και η ΔΕΠΑ Υποδομών την εξαγορά του 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ από τη ΔΕΠΑ Υποδομών άμεσα και ποιος οίκος αξιολόγησης ανέλαβε την αξιολόγηση αυτής της εξαγοράς;

3. Γνωρίζουν οι κ.κ. Υπουργοί ότι το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχος της ΔΕΠΑ Υποδομών προωθεί αυτή την συναλλαγή με την ΕΝΙ; Είναι σε γνώση των κ.κ. Υπουργών ότι η εν λόγω διαπραγμάτευση για εξαγορά του ποσοστού της ΕΝΙ στην ΔΕΠΑ ΘΕΣΣ από την ΔΕΠΑ Υποδομών θα ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο;

Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων:
Παρακαλούμε να κατατεθεί η Οικονομική Αξιολόγηση του οίκου αξιολόγησης που έχει αναλάβει τη σχετική εξαγορά σύμφωνα με την ερώτηση 2.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Αυγέρη Δώρα
Γεροβασίλη Όλγα
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρις Κώστας
Κάτσης Μάριος
Καλαματιανός Διονύσης
Μαμουλάκης Χάρης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπανάτσιου Κατερίνα
Παππάς Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φλαμπουράρης ΑλέκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ