ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/12/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Συνταξιοδοτική Νομοθεσία – Προσμέτρηση χρόνου υπηρεσίας στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. – Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του ν.4609/19

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Συνταξιοδοτική Νομοθεσία – Προσμέτρηση χρόνου υπηρεσίας στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. – Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του ν.4609/19Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εργασίας κατέθεσαν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Κ.Ο, Θοδωρή Δρίτσα, με θέμα: «Συνταξιοδοτική Νομοθεσία–Προσμέτρηση χρόνου υπηρεσίας στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. – Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του ν.4609/19».

Σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2019 κατέγραψαν το πρόβλημα που αναφέρεται σε σημαντικό αριθμό στελεχών, σχετικά με την επιπλέον πενταετία που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4609/19.

Στο ερώτημα που έθεσαν, αν τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν σκοπό να εφαρμόσουν τη διάταξη του νόμου 4609/19 για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ, χωρίς κανέναν περιορισμό, ώστε να δοθεί οριστική λύση στην εκκρεμότητα που χρονίζει από το 2010, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε, με το αρ. πρωτ. Φ.900α/2302/16823/23-12-19 έγγραφο και ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, οδηγίες – κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης. Επίσης το Υπουργείο Εργασίας με το αρ. πρωτ. 660/20-1-20 ενημέρωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται το θέμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να εξευρεθεί η προσφορότερη λύση. Έκτοτε καμία απάντηση και καμία πρωτοβουλία.

Όμως εννέα περίπου μήνες μετά, σε αντίστοιχη Ερώτηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα: « Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος», το Υπουργείο Εργασίας με το αρ. πρωτ. 2071 Ε/16-11-20 απάντησε ότι «Οι διατάξεις του αρ. 11 του ν. 4609/2019, σχετικά με την αναγνώριση, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλάσιου χρόνου έως και πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, δεν έτυχαν της επεξεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οριζόμενη στο αρ. 73 παρ. 2 του Συντάγματος προαναφερθείσα διαδικασία και ως εκ τούτου δεν δύνανται να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.»

Η διάταξη του άρθρου 11 του ν.4609/2010, όπως ψηφίστηκε και διαμορφώθηκε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας, προβλέπει ότι στις ήδη υπάρχουσες και καθορισθείσες από τη νομοθεσία μονάδες, υπάρχει η δυνατότητα προσμέτρησης αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι πέντε (5) έτη, και του χρόνου υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου ακολούθησε καθ΄ όλα την τυπική διαδικασία ψήφισης, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης. Στο πλαίσιο αυτό το νομοσχέδιο δέχτηκε καταρχάς νομοτεχνικές παρατηρήσεις στο σύνολό του από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Δεν κατεγράφη παρατήρηση που σχετιζόταν με την επίμαχη διάταξη.

Επακολούθησε με την κατάθεση του νομοσχεδίου, η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επίσης καμία παρατήρηση σχετιζόταν με την επίμαχη διάταξη.

Επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ συμφωνεί επί της ουσίας, δεδομένου ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε ψηφίσει τη σχετική διάταξη, ενώ εκ των υστέρων φαίνεται να επικαλείται αμφισβητούμενα νομικά και Συνταγματικά κωλύματα, τα οποία όμως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν κριθούν βάσιμα είναι προφανώς θεραπεύσιμα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τους Υπουργούς:

-Προτίθενται να εφαρμόσουν τη διάταξη του νόμου 4609/19 για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ; Πότε και με ποια διαδικασία;

-Πως σκοπεύουν να αποκαταστήσουν την αρχή της ισότητας έναντι των νόμων για όλες τις κατηγορίες των συνταξιοδοτούμενων, αποστρατευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να τύχει εφαρμογής – όπως είναι δίκαιο- η ήδη νομοθετημένη και ψηφισμένη, από όλα σχεδόν τα κόμματα της Βουλής, διάταξη του άρθρου 11 του ν.4609/2019;


Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη βουλή:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Εθνικής Άμυνας
• Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: «Συνταξιοδοτική Νομοθεσία – Προσμέτρηση χρόνου υπηρεσίας στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. – Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του ν.4609/19».

Σε Ερώτηση που καταθέσαμε το 2019 και συνυπογράφουν 23 Βουλευτές της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, με θέμα «Συνταξιοδοτική Νομοθεσία – Προσμέτρηση της πλασματικής 5ετίας στους παλαιούς ασφαλισμένους εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ» (αρ. πρωτ. 2460/6-12-19) καταγράψαμε το πρόβλημα που αναφέρεται σε σημαντικό αριθμό στελεχών, σχετικά με την επιπλέον πενταετία που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4609/19.

Στο ερώτημα που θέσαμε αν τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν σκοπό να εφαρμόσουν τη διάταξη του νόμου 4609/19 για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ, χωρίς κανέναν περιορισμό, ώστε να δοθεί οριστική λύση στην εκκρεμότητα που χρονίζει από το 2010, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε, με το αρ. πρωτ. Φ.900α/2302/16823/23-12-19 έγγραφο και μας ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, οδηγίες – κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης. Επίσης το Υπουργείο Εργασίας με το αρ. πρωτ. 660/20-1-20 μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται το θέμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να εξευρεθεί η προσφορότερη λύση. Έκτοτε καμία απάντηση και καμία πρωτοβουλία.

Όμως εννέα περίπου μήνες μετά, σε αντίστοιχη Ερώτηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου (αρ. πρωτ. 849/21-10-20) με θέμα: « Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος», το Υπουργείο Εργασίας με το αρ. πρωτ. 2071 Ε/16-11-20 απάντησε ότι «Οι διατάξεις του αρ. 11 του ν. 4609/2019, σχετικά με την αναγνώριση, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλάσιου χρόνου έως και πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, δεν έτυχαν της επεξεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οριζόμενη στο αρ. 73 παρ. 2 του Συντάγματος προαναφερθείσα διαδικασία και ως εκ τούτου δεν δύνανται να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.»

Η διάταξη του άρθρου 11 του ν.4609/2010, όπως ψηφίστηκε και διαμορφώθηκε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας, προβλέπει ότι στις ήδη υπάρχουσες και καθορισθείσες από τη νομοθεσία μονάδες, υπάρχει η δυνατότητα προσμέτρησης αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι πέντε (5) έτη, και του χρόνου υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
Επιπρόσθετα, η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου ακολούθησε καθ΄ όλα την τυπική διαδικασία ψήφισης, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης. Στο πλαίσιο αυτό το νομοσχέδιο δέχτηκε καταρχάς νομοτεχνικές παρατηρήσεις στο σύνολό του από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Δεν κατεγράφη παρατήρηση που σχετιζόταν με την επίμαχη διάταξη.

Επακολούθησε με την κατάθεση του νομοσχεδίου, η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής  και η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επίσης καμία παρατήρηση σχετιζόταν με την επίμαχη διάταξη.

Επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ συμφωνεί επί της ουσίας, δεδομένου ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε ψηφίσει τη σχετική διάταξη,

Επειδή εκ των υστέρων φαίνεται να επικαλείται αμφισβητούμενα νομικά και Συνταγματικά κωλύματα, τα οποία όμως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν κριθούν βάσιμα είναι προφανώς θεραπεύσιμα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθενται να εφαρμόσουν τη διάταξη του νόμου 4609/19 για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ; Πότε και με ποια διαδικασία;

2. Πως σκοπεύουν να αποκαταστήσουν την αρχή της ισότητας έναντι των νόμων για όλες τις κατηγορίες των συνταξιοδοτούμενων, αποστρατευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να τύχει εφαρμογής – όπως είναι δίκαιο- η ήδη νομοθετημένη και ψηφισμένη, από όλα σχεδόν τα κόμματα της Βουλής, διάταξη του άρθρου 11 του ν.4609/2019;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δρίτσας Θοδωρής

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βίτσας Δημήτρης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Ηγουμενίδης Νίκος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ