ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/12/2020

Την ανάθεση σύμβασης μελέτης στην Black Rock φέρνει εκ νέου με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Δημ. Παπαδημούλης μετά και την απόφαση-κόλαφο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβητή

Την ανάθεση σύμβασης μελέτης στην Black Rock φέρνει εκ νέου με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Δημ. Παπαδημούλης μετά και την απόφαση-κόλαφο της Ευρωπαίας ΔιαμεσολαβητήΣυνυπογράφουν 25 Ευρωβουλευτές από 3 Πολιτικές Ομάδες - Αριστερά, Πράσινοι, Σοσιαλιστές

Προτίθεται η Επιτροπή να ενισχύσει τους εφαρμοστέους κανόνες και να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων;


Την απόφαση της Κομισιόν να αναθέσει στην BlackRock σύμβαση μελέτης που αφορά την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ φέρνει εκ νέου με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, έπειτα και την απόφαση-κόλαφο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβητή. Την ερώτηση συνυπογράφουν 25 ευρωβουλευτές από τρεις Πολιτικές Ομάδες - Αριστερά, Πράσινοι, Σοσιαλιστές.

 

Με αφορμή την απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, στην οποία επικρίνει την Κομισιόν για σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την απόφασή της να αναθέσει στη Blackrock Investment Management σύμβαση για τη διεξαγωγή μελέτης που αφορά την λεγόμενη και τραπεζική βιωσιμότητα, οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν αφενός εάν «προτίθεται να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να παρέχεται σαφήνεια σε ότι αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο προσωπικό της, το οποίο ασχολείται με τις σχετικές διαδικασίες» και αφετέρου εάν «προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για την επικαιροποίηση και την ενίσχυση των εφαρμοστέων κανόνων, δεδομένου ότι η ΕΕ θα εισέλθει σύντομα σε μια περίοδο, που θα περιλαμβάνει δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς και σημαντικούς δεσμούς με τον ιδιωτικό τομέα».

Στο συμπέρασμά της η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής επισημαίνει «ότι η Επιτροπή έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και πως η απόφασή της να αναθέσει την σύμβαση στην Blackrock δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε νόμιμη αμφιβολία όσον αφορά τον κίνδυνο της σύγκρουσης συμφερόντων», κάτι για το οποίο η ίδια η Κομισιόν δεν εντόπισε, όπως παραδέχεται στην απάντηση1 που έδωσε δια του Αντιπροέδρου της, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε σχετική ερώτηση που είχε συνυπογραφεί από 62 Ευρωβουλευτές2.

Σημειώνεται πως η αμερικανική εταιρία BlackRock, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδύσεων παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται στα 87,3 δις. δολάρια, έχει εκφράσει αρκετές φορές και με σαφήνεια την αντίθεσή της στην φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα της ΕΕ, ενώ κατέχει και μερίδια στις περισσότερες από τις εταιρίες που θα επηρεαστούν από την πολιτική της Κομισιόν για την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη χρηματοδότηση. Επιπλέον, έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως συμβουλευτικό της όργανο, προκειμένου να συνεισφέρει στη διαχείριση προγραμμάτων αγοράς ομολόγων και χρεωστικών τίτλων στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση προς την Κομισιόν:


Θέμα: Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβητή σχετικά με την απόφαση της Κομισιόν να αναθέσει στην BlackRock σύμβαση μελέτης για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κανόνων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τις επενδυτικές πολιτικές

Στις 23 Νοεμβρίου 2020, η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής δημοσίευσε την γνωμοδότησή της σχετικά με την ανάθεση από την Κομισιόν στην Blackrock σύμβαση μελέτης για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κανόνων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τις επενδυτικές πολιτικές3. Στην απόφαση αυτή η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής αναφέρει ότι το εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής αποτυγχάνει να δώσει επαρκώς και με σαφήνεια στο προσωπικό της Επιτροπής την απαιτούμενη καθοδήγηση για το ζήτημα της αξιολόγησης σύγκρουσης συμφερόντων. Αναφέρει επίσης ότι η υποχρέωση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των όσων υποβάλλουν προσφορά δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρέωσή της να εξετάζει κριτικά όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση μιας σύμβασης – με ορισμένους εξ αυτών να μην ισχύουν εξίσου για κάθε εταιρεία που υποβάλλει προσφορά. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και πως η απόφασή της να αναθέσει την σύμβαση στην Blackrock δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε νόμιμη αμφιβολία όσον αφορά τον κίνδυνο της σύγκρουσης συμφερόντων.

- Προτίθεται η Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να παρέχεται σαφήνεια σε ότι αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο προσωπικό της, το οποίο ασχολείται με τις σχετικές διαδικασίες;

- Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση για την επικαιροποίηση και την ενίσχυση των εφαρμοστέων κανόνων, δεδομένου ότι η ΕΕ θα εισέλθει σύντομα σε μια περίοδο, που θα περιλαμβάνει δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς και σημαντικούς δεσμούς με τον ιδιωτικό τομέα;


Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές,

Δημήτριος Παπαδημούλης, Ελλάδα – GUE/NGL, Manon Aubry, Γαλλία – GUE/NGL, Dietmar Köster, Γερμανία - S&D, Damien Carême, Γαλλία – Greens, Marie Toussaint, Γαλλία – Greens, Maria Arena, Βέλγιο – S&D, Michele Rivasi, Γαλλία – Greens, David Cormand, Γαλλία – Greens, Emmanuel Maurel, Γαλλία – GUE/NGL, Alexis Georgoulis, Ελλάδα – GUE/NGL, Konstantinos Arvanitis, Ελλάδα – GUE/NGL, Salima Yenbou, Γαλλία – Greens, Karima Delli, Γαλλία – Greens, Monika Vana, Αυστρία – Greens, Aurore Lalucq, Γαλλία – S&D, Rasmus Andresen, Γερμανία– Greens, Sylvie Guillaume, Γαλλία – S&D, Elena Kountoura, Ελλάδα – GUE/NGL, Benoit Biteau, Γαλλία – Greens, Eric Andrieu, Γαλλία – S&D, Raphael Glucksmann, Γαλλία – S&D, Petros Kokkalis, Ελλάδα – GUE/NGL, Ernest Urtasun, Ισπανία – Greens, Helmut Scholz, Γερμανία – GUE/NGL, Delara Burkhardt, Γερμανία – S&D

 

1 https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B4-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-62-%CE%B5-%CE%B2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-blackrock

2 https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B4-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-62-%CE%B5-%CE%B2-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-black-rock-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82

3 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/135363Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ