ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

29/12/2020

Η Κομισιόν καταδικάζει τις μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών των ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία - Απάντηση της Επιτρόπου για την Ισότητα, Ελ. Ντάλι, σε ερώτηση 128 Ε/Β από έξι Πολιτικές Ομάδες

Η Κομισιόν καταδικάζει τις μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών των ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία - Απάντηση της Επιτρόπου για την Ισότητα, Ελ. Ντάλι, σε ερώτηση 128 Ε/Β από έξι Πολιτικές ΟμάδεςΤην ερώτηση συνυπογράφει ο Δημ. Παπαδημούλης

Κομισιόν: Καταδικάζουμε κάθε μορφή διάκρισης, βίας και μίσους κατά λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουίρ και ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ) και μη δυαδικών ατόμων, και ακτιβιστών

Τις μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών των ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία καταδικάζει σε απάντησή της η Κομισιόν δια της Επιτρόπου για την Ισότητα, Ελ. Ντάλι, σε ερώτηση που είχε συνυπογραφεί από 128 Ευρωβουλευτές από έξι Πολιτικές Ομάδες. Μεταξύ των συνυπογραφόντων ευρωβουλευτών είναι και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αρμόδιος για θέματα ισότητας και διαφορετικότητας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος υπογραμμίζει πως «η Επιτροπή καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης, βίας και μίσους κατά λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουίρ και ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ) και μη δυαδικών ατόμων και ακτιβιστών» και επισημαίνει πως «η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Πολωνία και να διασφαλίζει ότι, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, τηρείται πλήρως η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων».

Στην ερώτησή τους οι συνυπογράφοντες Ευρωβουλευτές καλούσαν την Κομισιόν να πάρει θέση για τις μαζικές συλλήψεις 48 ακτιβιστών ΛΟΑΔΜ που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Αυγούστου 2020 στην Πολωνία.

 

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση της Κομισιόν:

Θέμα: Μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών των ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία

Όταν περισσότεροι από 100 δήμοι της Πολωνίας αυτοανακηρύχθηκαν «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ», ύστερα από μια εξωφρενικά ομοφοβική προεδρική εκστρατεία του προέδρου Duda και κατόπιν δηλώσεων του Πολωνού υπουργού Janusz Kowalski περί ανακήρυξης ολόκληρης της Πολωνίας ως «ζώνη χωρίς ΛΟΑΔ», οι αρχές προέβησαν σε μαζική σύλληψη 48 ακτιβιστών ΛΟΑΔΜ στις 8 Αυγούστου 2020, με το αιτιολογικό ότι διαδήλωναν κατά της κράτησης της νεαρής ακτιβίστριας Małgorzata Szutowicz.

 

Αυτή η απαράδεκτη κλιμάκωση αποτελεί σαφή παραβίαση των βασικών αξιών της ΕΕ και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εξαπλώνει ένα αίσθημα φόβου στην πολωνική κοινότητα ΛΟΑΔΜ και έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των Πολωνών ακτιβιστών ΛΟΑΔΜ.

 

1. Καταδικάζει η Επιτροπή τις μαζικές συλλήψεις των 48 ακτιβιστών ΛΟΑΔΜ που πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία την 8η Αυγούστου 2020;

2. Έχει δεχθεί η Επιτροπή απειλές για άσκηση βέτο σχετικά με επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εάν αναλάβει δράση σε απάντηση στα εν λόγω γεγονότα;

3. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να δώσει τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά της κοινότητας ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία;

 

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές:

Pierre Karleskind (Renew), Sophia in `t Veld (Renew), Fredrick Federley (Renew), Karen Melchior (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Moritz Körner (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Samira Rafaela (Renew), Radka Maxová (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Irène Tolleret (Renew), Sylwia Spurek (S&D), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Olivier Chastel (Renew), Gabriele Bischoff (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Grace O`Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Hilde Vautmans (Renew), Maria Arena (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Arba Kokalari (PPE), Pascal Durand (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Laurence Farreng (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Billy Kelleher (Renew), Andrus Ansip (Renew), Irena Joveva (Renew), Sandro Gozi (Renew), Asger Christensen (Renew), Martin Hojsík (Renew), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Stéphane Séjourné (Renew), Svenja Hahn (Renew), Marianne Vind (S&D), Katalin Cseh (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Claudia Gamon (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Birgit Sippel (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Isabel Santos (S&D), Valérie Hayer (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Kathleen Van Brempt (S&D), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Mario Furore (NI), Clara Aguilera (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Frédérique Ries (Renew), Attila Ara-Kovács (S&D), Rosa D`Amato (NI), Fabienne Keller (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Chris MacManus (GUE/NGL), Caroline Nagtegaal (Renew), Malik Azmani (Renew), Jan Huitema (Renew), Bart Groothuis (Renew), Jordi Solé (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Pina Picierno (S&D), Kati Piri (S&D), Javi López (S&D), Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jordi Cañas (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Sándor Rónai (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sylvie Brunet (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Bernard Guetta (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), Katarina Barley (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (NI), Manuel Bompard (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE)

 


EL E-004735/2020

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης, βίας και μίσους κατά λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουίρ και ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ) και μη δυαδικών ατόμων και ακτιβιστών. Όπως δήλωσε η πρόεδρος στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, οι «απαλλαγμένες από την ιδεολογία ΛΟΑΤΚΙ περιοχές» είναι περιοχές απαλλαγμένες από την ανθρωπιά και δεν έχουν θέση στην Ένωσή μας.

Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων ισχύει επίσης για όλες τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο άμεσης, έμμεσης και επιμερισμένης διαχείρισης.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Πολωνία και να διασφαλίζει ότι, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, τηρείται πλήρως η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ στις 12 Νοεμβρίου 2020.

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ