ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/01/2021

Ερώτηση Ζεϊμπέκ Χουσεΐν: «Αλλαγές στις αρμοδιότητες των σχολικών εφορειών και αλλαγή ονομασίας των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης»

Ερώτηση Ζεϊμπέκ Χουσεΐν: «Αλλαγές στις αρμοδιότητες των σχολικών εφορειών και αλλαγή ονομασίας των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης»ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αλλαγές στις αρμοδιότητες των σχολικών εφορειών και αλλαγή ονομασίας των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης»

Τα Ιεροσπουδαστήρια που λειτουργούν στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή έχουν συσταθεί ως σχολικά βακούφια, τα οποία προβλέπονται στον νόμο 3647/2008. Στον συγκεκριμένο νόμο ορίζεται ότι τον έλεγχο και την διαχείρισή τους ασκεί η αρμόδια αιρετή Σχολική Εφορεία. Κατά τα λοιπά, μέχρι πρότινος η λειτουργία των Ιεροσπουδαστηρίων και οι διαδικασίες ανάδειξης των μελών των Σχολικών Εφορειών υπάγονταν στις διατάξεις του νόμου 694/1977, ο οποίος και ρυθμίζει τα θέματα των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης. Στον ίδιο νόμο, μάλιστα, στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ορίζεται ότι για την περιγραφή των σχολείων αυτών θα χρησιμοποιείται εφεξής ο όρος “μειονοτικά”.
Στο πλαίσιο αυτό, από την ίδρυσή τους τα Ιεροσπουδαστήρια Ξάνθης και Κομοτηνής αναγράφονταν ως “Μειονοτικά (Μ/ΚΟ) Ιεροσπουδαστήρια”, ονομασία, η οποία παρέπεμπε ευθέως στο καθεστώς λειτουργίας τους, όπως περιγράφεται από τους παραπάνω νόμους. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, όμως, τα δυο Ιεροσπουδαστήρια μετονομάστηκαν σε “Μουσουλμανικά” κατόπιν εντολής από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιλογή αυτή τόσο από την άποψη της χρονικής συγκυρίας, δεδομένου ότι τα σχολεία είναι κλειστά λόγω του lockdown, όσο και από την άποψη του καθεστώτος που θα διέπει από τούδε και στο εξής την λειτουργία των Ιεροσπουδαστηρίων, μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει.
Βέβαια, η απόφαση για την μετονομασία των Ιεροσπουδαστηρίων ήρθε μετά από μια σειρά αλλαγών που έχουν ήδη νομοθετηθεί και εισάγουν αποκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 694/1977. Συγκεκριμένα, το άρθρο 32 του ν. 4713/2020 προβλέπει αλλαγές στην σύσταση των Σχολικών Εφορειών των Ιεροσπουδαστηρίων. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι στην Σχολική Εφορεία των Ιεροσπουδαστηρίων θα μετέχει ως Πρόεδρος ο οικείος Μουφτής και τα λοιπά τέσσερα μέλη θα είναι αιρετά από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Με την επιλογή αυτή ανακύπτουν δυο ζητήματα. Αφενός, με τον ορισμό του Μουφτή ως Προέδρου της Σχολικής Εφορίας, αυτομάτως τα μέλη της δεν είναι όλα αιρετά και σχηματίζεται μια ιδιότυπη Σχολική Εφορεία και αφετέρου, εφόσον τα Ιεροσπουδαστήρια αποτελούν βακούφια, τα οποία διοικούνται από τις Διαχειριστικές Επιτροπές και είναι ανεξάρτητα από τις Μουφτείες, ο Μουφτής μόνο εποπτεία θα μπορούσε να ασκήσει σε αυτά. Συνεπώς, φαίνεται με τις νομοθετικές επιλογές αυτές να δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων, ενώ η χρονική αλληλουχία των αλλαγών, αρχικά των σχολικών εφορειών και έπειτα της ονομασίας των Ιεροσπουδαστηρίων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, καταδεικνύει ότι μάλλον οδεύουμε σε συνολική μετατροπή του καθεστώτος αυτών των σχολείων.
Εξίσου ανησυχητική, δε, είναι και η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 32 του ίδιου νόμου, η οποία ορίζει ότι “Θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των μελών των σχολικών εφορειών των Ιεροσπουδαστηρίων, τον ορισμό αυτών, την έναρξη και λήξη της θητείας τους, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την υποστήριξη της λειτουργίας των Ιεροσπουδαστηρίων” θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας. Γεγονός που σημαίνει ότι εφεξής μπορεί να συσταθεί νέο καθεστώς, το οποίο θα διέπει τις Σχολικές Εφορείες των Ιεροσπουδαστηρίων και το οποίο θα αποκλίνει από τις διατάξεις του ν. 694/1977, μέσω μιας απλής Υπουργικής Απόφασης.
Το πιο προβληματικό στοιχείο στις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τα Ιεροσπουδαστήρια, βέβαια, είναι ότι τόσο η μετονομασία των Ιεροσπουδαστηρίων, όσο και η αλλαγή στις αρμοδιότητες έγιναν χωρίς καμία διαβούλευση με τις υπάρχουσες Σχολικές Εφορείες ή την μειονότητα. Όλες αυτές οι αποκλίσεις και αλλαγές, σηματοδοτούν προφανώς μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο καθεστώς που διέπει τα Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, καθώς φαίνεται να χάνουν την αυτοδιαχείρισή τους μέσω των Σχολικών Εφορειών, ενώ προτάσσεται ο κρατικός παρεμβατισμός και στο καθεστώς των σχολείων αυτών.
Επομένως,
Επειδή, η απόφαση μετονομασίας των Ιεροσπουδαστηρίων από “Μειονοτικά” σε “Μουσουλμανικά” προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τα σχολεία αυτά, ενώ της αλλαγής δεν προηγήθηκε διαβούλευση με την Σχολική Εφορεία
Επειδή, με τον ν. 4713/2020 εισήχθησαν σοβαρές αλλαγές στις Σχολικές Εφορείες των Ιεροσπουδαστηρίων που εισάγουν αποκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 694/1977
Επειδή, πλέον φαλκιδεύεται το αιρετό των Σχολικών Εφορειών με αποτέλεσμα να φαλκιδεύεται και η ίδια η αυτοδιαχείριση των Ιεροσπουδαστηρίων

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Προτίθεται να αναιρέσει την απόφασή της για μετονομασία των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης από “Μειονοτικά” σε “Μουσουλμανικά”; Και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η μετονομασία τους, ειδικά σε αυτήν την χρονική στιγμή;
2. Θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει ακριβώς το καθεστώς που διέπει αυτήν την στιγμή τα Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης και την απόκλιση που έχει δημιουργηθεί από το καθεστώς των υπόλοιπων Μειονοτικών Σχολείων;
3. Πώς δικαιολογεί τις αλλαγές που εισήγαγε ο ν. 4713/2020 ως προς την σύσταση των Σχολικών Εφορειών και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν οι αλλαγές αυτές;
4. Αποτελεί η αλλαγή στην σύσταση και τις αρμοδιότητες των Σχολικών Εφορειών περιορισμό της αυτοδιαχείρισης των Ιεροσπουδαστηρίων και αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που υπαγορεύουν την ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών;
5. Οι αλλαγές αναφορικά με τις Σχολικές Εφορείες των Ιεροσπουδαστηρίων, αποτελούν προπομπό επικείμενων αλλαγών που ενδεχομένως θα εισάγετε και στα Μειονοτικά Σχολεία;


Ο ερωτών Βουλευτής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ