ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/01/2021

Γ. Παπαηλιού: Με το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ εμφανίζονται ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις ως εισαγόμενες μεταρρυθμίσεις της ΝΔ !!! και επιχειρείται η περιθωριοποίησή του

Γ. Παπαηλιού: Με το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ  εμφανίζονται ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις ως εισαγόμενες μεταρρυθμίσεις της ΝΔ !!! και  επιχειρείται η περιθωριοποίησή τουΣημεία ομιλίας Γ. Παπαηλιού στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στην Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το ΑΣΕΠ

Με το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ  εμφανίζονται ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις ως εισαγόμενες μεταρρυθμίσεις της ΝΔ !!! και  επιχειρείται η περιθωριοποίησή του
Το ΑΣΕΠ δεν ενισχύεται με νέες θέσεις εργασίας, παρά μόνον με θέσεις κορυφής που δεν υπηρετούν την αποστολή του αλλά εξυπηρετούν μόνον τους συσχετισμούς στη διοίκησή του και τους ίδιους τους τοποθετούμενους
Με τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό που προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του 2022, χρόνο όχι πολιτικά ανύποπτο, καλλιεργείται ή μάλλον θα καλλιεργηθεί  δικαίωμα προσδοκίας για πρόσληψη σε πολλούς πολίτες και αυτό το δικαίωμα θα αποτελέσει αντικείμενο μικροπολιτικών υποσχέσεων.  «Πεδίον δόξης λαμπρόν» για μικροπολιτικές πρακτικές τύπου γαλάζιου  «Μαυρογυαλούρου», στις οποίες η ΝΔ «έχει κάνει καρριέρα», ώστε να κρατούνται όμηροι πολιτικά οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους. Και στο μεταξύ οι προσλήψεις «από το παράθυρο» θα δίνουν και θα παίρνουν
Η, εκ μέρους της κυβέρνησης,  διαρκής παράκαμψη του ΑΣΕΠ, παρεκκλίσεις από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, απευθείας τοποθετήσεις προϊσταμένων χωρίς κρίσεις, τοποθετήσεις μετακλητών σε θέσεις ευθύνης της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας, παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία των δημόσιων συμβάσεων, συνθέτουν ένα μίγμα αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Αυτά τα στοιχεία είναι στο dna της πολιτικής της ΝΔ και δεν αλλάζουν.


Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Η. Παπαηλιού, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ολομέλειας της Βουλής, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το ΑΣΕΠ,  είπε, μεταξύ των άλλων τα εξής:
Το ΑΣΕΠ και οι πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια αποτελούν ίσως τους μόνους κοινώς αποδεκτούς θεσμούς, τους οποίους η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται, αφού έχουν καταξιωθεί στη συνείδησή της και αναγνωρίζονται ως αδιάβλητοι.
Η ίδρυση του ΑΣΕΠ, με το «νόμο Πεπονή», αποτελεί τη σοβαρότερη μεταρρύθμιση που έλαβε χώραν στην ελληνική δημόσια διοίκηση, πραγματική τομή. Έχει ενσωματώσει και εφαρμόζει  τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας.  Οποιαδήποτε επιχειρούμενη αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου δεν επιτρέπεται να γίνεται με όρους επικοινωνίας και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων.
Όμως αυτό γίνεται με το νομοσχέδιο, όπου εμφανίζονται ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις ως εισαγόμενες μεταρρυθμίσεις της ΝΔ !!! και  επιχειρείται η περιθωριοποίηση του ΑΣΕΠ.
Δεν εισάγεται κάποια καινοτομία στο σύστημα προσλήψεων του δημοσίου τομέα. Αυτά που παρουσιάζονται ως καινοτόμα στοιχεία του νομοσχεδίου, όπως, ο στρατηγικός προγραμματισμός των προσλήψεων, η  διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών, η έκδοση ενοποιημένων προκηρύξεων, η περαιτέρω απλοποίηση και ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η ενίσχυση του ΑΣΕΠ, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Έτσι στο νομοσχέδιο ενσωματώνεται μία άτυπη κωδικοποίηση ψηφισμένων ρυθμίσεων και εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Ειδικότερα,
Το ΑΣΕΠ δεν ενισχύεται με νέες θέσεις εργασίας, παρά μόνον με θέσεις κορυφής που δεν υπηρετούν την αποστολή του αλλά εξυπηρετούν μόνον τους συσχετισμούς στη διοίκησή του καιτους ίδιους τους τοποθετούμενους.
Ο εμφανιζόμενος ως μεταρρύθμιση δήθεν νέος τρόπος προσλήψεων στο δημόσιο, δηλαδή οι πανελλήνιοι γραπτοί διαγωνισμοί,  προβλέπονται ήδη από τον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ και έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. Μάλιστα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυτοί θα διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στην οποία η πλειοψηφία δεν θα είναι μέλη του ΑΣΕΠ !!! και χωρίς να χορηγείται στους υποψήφιους η δυνατότητα άσκησης ένστασης !!!
Βέβαια με τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό που προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του 2022, χρόνο όχι πολιτικά ανύποπτο, καλλιεργείται ή μάλλον θα καλλιεργηθεί  δικαίωμα προσδοκίας για πρόσληψη σε πολλούς πολίτες και αυτό το δικαίωμα θα αποτελέσει αντικείμενο μικροπολιτικών υποσχέσεων.  «Πεδίον δόξης λαμπρόν» για μικροπολιτικές πρακτικές τύπου γαλάζιου  «Μαυρογυαλούρου», στις οποίες η ΝΔ «έχει κάνει καρριέρα», ώστε να κρατούνται όμηροι πολιτικά οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους. Και στο μεταξύ οι προσλήψεις «από το παράθυρο» θα δίνουν και θα παίρνουν
Η σχετική διαδικασία (του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού) είναι εξαιρετικά δαπανηρή, όχι μόνο για το δημόσιο αλλά και  για τους υποψηφίους: Οι υποψήφιοι σε ένα τέτοιο διαγωνισμό θα ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες  και είναι βέβαιο ότι θα προστρέχουν στη βοήθεια φροντιστηρίων τα οποία θα ανθίσουν. Το  οικονομικό βάρος για τους υποψήφιους, ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, θα είναι επαχθές και θα ενισχύσει περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες.
Μετά τις ισχυρές αντιρρήσεις και την πίεση των φορέων, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αμβλύνθηκε η αρχική εκδοχή του νομοσχεδίου, όσον αφορά συγκεκριμένα κριτήρια για τις προσλήψεις, τον παραγκωνισμό, την εκμηδένιση και εν τέλει την απαξίωση της εργασιακής εμπειρίας, την ελάχιστη μοριοδότηση της κατοχής των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και την πλήρη απουσία της γλωσσομάθειας ως μοριοδοτούμενου κριτηρίου.
Πάντως η θέσπιση οριζόντιων και ενιαίων κριτηρίων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας, του κλάδου και της ειδικότητας των προκηρυσσομένων θέσεων, δεν δικαιολογείται. Η κοινή λογική και στοιχειώδης γνώση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, επιβάλλουν διαφορετική στάθμιση των  κριτηρίων  για την πρόσληψη ενός διοικητικού υπαλλήλου και ενός τεχνικού, αφού δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η στοχευμένη εμπειρική γνώση.
Είναι προφανές, ότι αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του συστήματος, είναι η  ολοκληρωμένη θεώρηση της διαδικασίας προσλήψεων, η οποία πρέπει να γίνεται μέσω της εύρεσης του βέλτιστου βαθμού ισορροπίας μεταξύ γραπτής εξέτασης, τίτλων σπουδών και εργασιακής εμπειρίας.
Ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών δεν προβλέπεται κάτι που να την ενισχύει, αφού και πάλι προβλέπεται ότι όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους και οι έλεγχοι θα γίνονται με τις γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος. Ούτε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, ούτε επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών προβλέπεται.
Πέραν όλων αυτών, στο νομοσχέδιο έχει παρεισφρήσει πληθώρα διατάξεων που επιτρέπουν την επαναφορά των πελατειακών πρακτικών του παρελθόντος. Η έλλειψη σαφούς αναφοράς των θέσεων για τις οποίες θα προβλέπονται συνέντευξη, ειδικές δοκιμασίες και πρόσθετες διαγωνιστικές δοκιμασίες  αφήνει ευρύ περιθώριο για ρουσφετολογικές διευθετήσεις.
Άλλωστε οι πρακτικές της κυβέρνησης  κατά τους 17 μήνες της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Η  διαρκής παράκαμψη του ΑΣΕΠ, οι παρεκκλίσεις από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, οι απευθείας τοποθετήσεις προϊσταμένων χωρίς κρίσεις, οι τοποθετήσεις μετακλητών σε θέσεις ευθύνης της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας, οι παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία των δημόσιων συμβάσεων συνθέτουν ένα μίγμα αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Δυστυχώς αυτά τα στοιχεία είναι στο dna της πολιτικής της ΝΔ και δεν αλλάζουν.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ