ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/01/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση ανάγκη στελέχωσης του νέου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση ανάγκη στελέχωσης του νέου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και βοηθητικό προσωπικόΜηδενικό περιθώριο και για άλλες κυβερνητικές ολιγωρίες - Άμεση ανάγκη στελέχωσης του νέου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και  βοηθητικό προσωπικό, τονίζουν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους προς τον Υπουργό Υγείας, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Β` Πειραιά και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Γιάννη Ραγκούση.
Στις δύσκολες συνθήκες που περνά η χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας και των αδικαιολόγητων ολιγωριών της κυβέρνησης της Ν.Δ. , η ολοκλήρωση του έργου του Κέντρου Υγείας, πρόκειται να προσφέρει στους 90.000 και πλέον πολίτες της πόλης του Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αλλά και ευρύτερα της Β΄ Πειραιά, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, αναβαθμίζοντας το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί την προμετωπίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς οι δομές της είναι τα πρώτα σημεία αναφοράς των ασθενών κάθε περιοχής. Έχει ως σκοπό την παρακολούθηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής (Ν. 4486/2017 : Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).
Τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας άρνησης της κυβέρνησης να στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό το Ε.Σ.Υ. εν μέσω πανδημίας, καθώς και οι συνεπαγόμενες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να είναι το άλλοθι για την κυβέρνηση, ώστε να καθυστερήσει η στελέχωση του νέου Κέντρου Υγείας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα αποτελεί εμπαιγμό για το λαό του Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της ευρύτερης περιοχής της  Β΄ Πειραιά. Η ανάγκη για άμεση στελέχωση με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και  βοηθητικό προσωπικό είναι αδήριτη και δεν παίρνει αναβολές.
Το Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου πρόκειται να διαθέτει δεκατέσσερα(14) εξεταστήρια Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας, Γυναικολογικό και Παιδιατρικό Τμήμα, Οδοντιατρείο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό και Αίθουσες Υπερήχων, Μικροεπεμβάσεων και Ανάνηψης.
Σύμφωνα με το Ν.4238/2014 άρθρο 3 παρ. 6, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών συστήνονται τα Κέντρα Υγείας και εκδίδονται οι Οργανισμοί τους, κατόπιν εισηγήσεων των οικείων Υ.ΠΕ. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.. Με τον Οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οργανικές Μονάδες και οι αρμοδιότητες καθεμίας, το περιεχόμενο και η διαδικασία τήρησης προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση για τον Οργανισμό του Κ.Υ. Κερατσινίου έχει υποβληθεί προς έγκριση από την αρμόδια Υ.ΠΕ. από τον Αύγουστο του 2019 στο Υπουργείο Υγείας. Έκτοτε, κι ενώ η ανάγκη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας που να αφορούν στη σύσταση του Οργανισμού και συνακόλουθα στη στελέχωση του Κ.Υ. με πλήρες προσωπικό.
Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας:
1.    Είναι αλήθεια ότι ενώ έχει προταθεί η έγκριση του Οργανισμού του Κ.Υ. Κερατσινίου από τον Αύγουστο του 2019 από την αρμόδια Υ.ΠΕ., εντούτοις δεν έχει ακόμα μέχρι σήμερα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην έκδοση του Οργανισμού;
2.    Τι έχει ήδη πράξει η Κυβέρνηση καθώς και τι προτίθεται να πράξει, ώστε να στελεχωθεί με πλήρες προσωπικό το νέο Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου σύμφωνα με το Ν. 4486/2017;
3.    Μήπως προτίθεται αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μετακινήσει προσωπικό από τις άλλες ήδη υποστελεχωμένες δομές υγείας της Β΄ Πειραιά, όπως καταγγέλλει ότι ήδη συμβαίνει η ΕΙΝΑΠ στο Νοσοκομείο της Νίκαιας;
4.    Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας και παροχής  υπηρεσιών υγείας  στους πολίτες του Κερατσινίου και της ευρύτερης περιοχής;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο και ο κατάλογος των βουλευτών που υπογράφουν την ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς κ. τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Μηδενικό περιθώριο και για άλλες κυβερνητικές ολιγωρίες. Άμεση ανάγκη στελέχωσης του νέου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και  βοηθητικό προσωπικό.
Στις δύσκολες συνθήκες που περνά η χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας και των αδικαιολόγητων ολιγωριών της κυβέρνησης της Ν.Δ. , η ολοκλήρωση του έργου του Κέντρου Υγείας, πρόκειται να προσφέρει στους 90.000 και πλέον πολίτες της πόλης του Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αλλά και ευρύτερα της Β΄ Πειραιά, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, αναβαθμίζοντας το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί την προμετωπίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς οι δομές της είναι τα πρώτα σημεία αναφοράς των ασθενών κάθε περιοχής. Έχει ως σκοπό την παρακολούθηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής (Ν. 4486/2017 : Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).
Τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας άρνησης της κυβέρνησης να στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό το Ε.Σ.Υ. εν μέσω πανδημίας, καθώς και οι συνεπαγόμενες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να είναι το άλλοθι για την κυβέρνηση, ώστε να καθυστερήσει η στελέχωση του νέου Κέντρου Υγείας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα αποτελεί εμπαιγμό για το λαό του Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της ευρύτερης περιοχής της  Β΄ Πειραιά. Η ανάγκη για άμεση στελέχωση με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και  βοηθητικό προσωπικό είναι αδήριτη και δεν παίρνει αναβολές.
Το Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου πρόκειται να διαθέτει δεκατέσσερα(14) εξεταστήρια Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας, Γυναικολογικό και Παιδιατρικό Τμήμα, Οδοντιατρείο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό και Αίθουσες Υπερήχων, Μικροεπεμβάσεων και Ανάνηψης.
Σύμφωνα με το Ν.4238/2014 άρθρο 3 παρ. 6, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών συστήνονται τα Κέντρα Υγείας και εκδίδονται οι Οργανισμοί τους, κατόπιν εισηγήσεων των οικείων Υ.ΠΕ. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.. Με τον Οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οργανικές Μονάδες και οι αρμοδιότητες καθεμίας, το περιεχόμενο και η διαδικασία τήρησης προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση για τον Οργανισμό του Κ.Υ. Κερατσινίου έχει υποβληθεί προς έγκριση από την αρμόδια Υ.ΠΕ. από τον Αύγουστο του 2019 στο Υπουργείο Υγείας. Έκτοτε, κι ενώ η ανάγκη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας που να αφορούν στη σύσταση του Οργανισμού και συνακόλουθα στη στελέχωση του Κ.Υ. με πλήρες προσωπικό.
 
Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας:

Είναι αλήθεια ότι ενώ έχει προταθεί η έγκριση του Οργανισμού του Κ.Υ. Κερατσινίου από τον Αύγουστο του 2019 από την αρμόδια Υ.ΠΕ., εντούτοις δεν έχει ακόμα μέχρι σήμερα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην έκδοση του Οργανισμού;
Τι έχει ήδη πράξει η Κυβέρνηση καθώς και τι προτίθεται να πράξει, ώστε να στελεχωθεί με πλήρες προσωπικό το νέο Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου σύμφωνα με το Ν. 4486/2017;
Μήπως προτίθεται αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μετακινήσει προσωπικό από τις άλλες ήδη υποστελεχωμένες δομές υγείας της Β΄ Πειραιά, όπως καταγγέλλει ότι ήδη συμβαίνει η ΕΙΝΑΠ στο Νοσοκομείο της Νίκαιας;
Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας και παροχής  υπηρεσιών υγείας  στους πολίτες του Κερατσινίου και της ευρύτερης περιοχής;
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ραγκούσης Γιάννης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βίτσας Δημήτρης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Καρασαρλίδου  Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος  (Σάκης)
Παππάς Νίκος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης ΝίκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ