ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/02/2021

Β. Αποστόλου: SOS Κόλαση περιμένει τη Χαλκίδα με τη διαχείριση της χωματερής της

Β. Αποστόλου: SOS Κόλαση περιμένει τη Χαλκίδα με τη διαχείριση της χωματερής τηςΔήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, για τη διαχείριση της χωματερής Χαλκίδας:
Όπως είναι γνωστό η χωματερή της Χαλκίδας, όχι μόνο βρίσκεται σε επαφή με περιοχές που κατοικήθηκαν με νόμιμες διαδικασίες, αλλά και υποδέχεται όλα σχεδόν τα σκουπίδια της Εύβοιας, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές δεν έχει καταστεί δυνατή ούτε η κατασκευή ενός σταθμού μεταφόρτωσης. Μάλιστα στην ίδια χωματερή οδηγείται και το 50% της ανακύκλωσης της Ανατολικής Στερεάς της μονάδας του Σχηματαρίου, λόγω μη σωστής εκκαθάρισης στην πηγή.
Η διαχείριση αυτή, που εδώ και καιρό φαινόταν ότι θα οδηγούσε σε κορεσμό τη χωματερή την ερχόμενη άνοιξη, παρότι ήταν ένα θέμα που έχει αναδειχθεί πολλές φορές, δεν  απασχολούσε μέχρι πρόσφατα, ούτε την Αυτοδιοίκηση, τοπική και περιφερειακή, αλλά ούτε  και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ώσπου στις 22/01/2021, στη “Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας της 22/01/2021, οι Δήμοι, μέλη του Φορέα, αποδέχτηκαν την ύπαρξη του μείζονος σημασίας προβλήματος που δημιουργεί η υπερκάλυψη της προβλεπόμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας μέχρι το τέλος του Μαρτίου, και υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021” και κατέληξαν με ευρύτατη συναίνεση σε συμφωνία, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής του.
Η διαπίστωση του προβλήματος αυτονόητη, η επίλυσή του όμως μας δημιουργεί φοβερές  ανησυχίες. Πόσο μάλλον όταν είναι εμφανής η αδυναμία της Δημάρχου να αδιαφορεί για  τα δεινά που έρχονται για την πόλη.
Τα ερωτήματα πολλά με την απόφαση του ΦΟΔΣΑ:
1)    Γιατί ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας υποδεχόταν ποσότητες απορριμμάτων περισσότερες των προβλεπόμενων από την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),
2)    Γιατί ο Δήμος Χαλκιδέων να προχωρήσει στη Μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων που θα αποτεθούν και μάλιστα μέχρι μια ημερομηνία ( 30-06-2021) που ήδη ο ΧΥΤΑ θα έχει υπερκορεστεί.
3)    Γιατί η Δήμαρχος Χαλκιδέων δέχτηκε οι εργασίες που θα γίνουν στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας για να μπορεί να δέχεται τα επί πλέον της αρχικής ΑΕΠΟ απορρίμματα να μην χρηματοδοτηθούν από τους πόρους που προορίζονται για την κάλυψη άλλων αναγκών του ΦΟΔΣΑ; Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή; Και
4)    Πότε θα υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλημα με τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) , όταν μόλις προχθές υποβλήθηκε σχετική πρόταση στο ΕΣΠΑ 2014-20 και στο Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.
Πολύ φοβάμαι ότι, όπως ο αρχικός ΧΥΤΑ των ΛΙΟΣΙΩΝ μεταβλήθηκε σε χωματερή της Αττικής, έτσι και ο ΧΥΤΑ της Χαλκίδας θα μεταβληθεί σε χωματερή όλης της Εύβοιας.
Επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας για την Αντιμετώπιση υπερκάλυψης χωρητικότητας ΧΥΤΑ Χαλκίδας:
“Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας της 22/01/2021, οι Δήμοι μέλη του Φορέα κατέληξαν με ευρύτατη συναίνεση σε συμφωνία, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του μείζονος σημασίας προβλήματος που δημιουργεί η υπερκάλυψη της προβλεπόμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ο οποίος εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.
Κατά τη συνεδρίαση:
1. Επιβεβαιώθηκαν οι αναλύσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ, σχετικά με τη δυνατότητα του ΧΥΤΑ να λειτουργεί νόμιμα και να υποδέχεται ποσότητες απορριμμάτων μέχρι το τέλος του Μαρτίου, και υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021.
2. Έγινε δεκτό ότι η νομιμότητα λειτουργίας του ΧΥΤΑ εξαρτάται από τις ποσότητες απορριμμάτων που προβλέπονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΧΥΤΑ, που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και όχι από την ύπαρξη ελεύθερου χώρου στα κύτταρα του ΧΥΤΑ.
3. Έγινε δεκτή πρόταση της Δημάρχου Χαλκιδέων κας Έλενας Βάκα, σύμφωνα με την οποία, η νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ προϋποθέτει την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, ως προς τις ποσότητες απορριμμάτων που μπορούν να αποτεθούν στο ΧΥΤΑ. Την ίδια ακριβώς πρόταση είχε υποβάλει και η Τεχνική Υπηρεσία του ΦοΔΣΑ από τον Δεκέμβριο του 2019.
4. Έγινε δεκτή πρόταση της Δημάρχου Χαλκιδέων κας Έλενας Βάκα, να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την οποία ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναλάβει, με δικό του κόστος, να συντάξει τη μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων που θα αποτεθούν και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα αντιστήριξης των τοιχωμάτων του ΧΥΤΑ, και οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤΑ.
5. Συμφωνήθηκε ότι με την ίδια προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναλάβει την υποχρέωση να θέσει τη μελέτη υπ’ όψη των αρμόδιων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου έγκαιρα, και το αργότερο μέχρι την 30-06-2021, να έχει τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ώστε να επιτραπεί ρητά η συνέχιση της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει η τροποποιημένη ΑΕΠΟ.
6. Ο ΦοΔΣΑ δεν διαφωνεί με την πρόταση της Δημάρχου Χαλκιδέων για την εξ ολοκλήρου κάλυψη του κόστους αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Χαλκίδας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά κονδύλια δεν θα προέλθουν από τη μείωση άλλων κονδυλίων της Περιφέρειας, που προορίζονται για την κάλυψη άλλων αναγκών του Φορέα.
7. Η οριστική επίλυση του προβλήματος θα επέλθει με την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (XYTY) Χαλκίδας» συνολικού προϋπολογισμού 49.252.173,00 ευρώ, για το οποίο ο ΦοΔΣΑ υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε..Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ