ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/02/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Στον δρόμο οι καθαρίστριες μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να αναθέσει σε ιδιώτες την καθαριότητα στον ΕΦΚΑ»

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Στον δρόμο οι καθαρίστριες μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να αναθέσει σε ιδιώτες την καθαριότητα στον ΕΦΚΑ»ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Στον δρόμο οι καθαρίστριες μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να αναθέσει σε ιδιώτες την καθαριότητα στον ΕΦΚΑ»

Για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας υποκαταστημάτων του Ε.Φ.Κ.Α, σε διάφορους Νομούς της χώρας, είχε διενεργηθεί ο διαγωνισμός ΣΟΧ1/2019 κατηγορίας ΥΕ, με σκοπό την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) ατόμων, διάρκειας δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η πολιτική απόφαση της απελθούσας Κυβέρνησης ήταν σαφής. Προς αποφυγή της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επιδιώχθηκε η απομάκρυνση των εργολάβων καθαριότητας και η ανάληψη της καθαριότητας των δημοσίων φορέων  από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με απευθείας συμβάσεις. Προς τούτο διενεργήθηκε σειρά διαγωνισμών με κριτήρια ΑΣΕΠ, όπως ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με στο άρθρο 8 του Ν. 4506/2017 και το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.
Η εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβους συστηματοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. την περίοδο 1990-1993, ενώ το ΠΑΣΟΚ (Ν. 2646/98) εκχώρησε και τη φύλαξη σε ιδιώτες, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Αργότερα, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ (Ν. 2889/2001, Ν. 3204/2003) και της Ν.Δ. (Ν. 3329/2005) κατάργησαν το πλαφόν του κόστους και επέτρεψαν την εκχώρηση της καθαριότητας, της φύλαξης και άλλων τομέων σε ιδιωτικά συνεργεία, «ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής του αναδόχου και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων.
 Ακολούθησε η δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κ. Κούνεβα, με αποτέλεσμα την ψήφιση του Ν.3863/2010, όπου με το άρθρο 68 υποχρεώθηκαν οι εργολάβοι να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, να συμπεριλαμβάνουν στις προσφορές τους, τον αριθμό των εργαζόμενων, τις ημέρες και ώρες εργασίας, το ύψος της μισθολογικής δαπάνης, με βάση τη ΣΣΕ, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, τα τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, καθώς και το εργολαβικό κέρδος.
Επιπλέον, υπήρξε πρόβλεψη για την τήρηση Μητρώου Παραβατών στο ΣΕΠΕ και επιβολή προστίμων, αλλά και δικαίωμα των διοικήσεων των φορέων να κηρύξουν τους εργολάβους έκπτωτους καταγγέλλοντας τη σύμβαση και να καταβάλουν οι ίδιοι οι φορείς τις αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Ωστόσο αυτό στην πράξη κατέστη ανεφάρμοστο, καθώς οι εργαζόμενοι δίσταζαν να καταγγείλουν τους εργολάβους υπό το κράτος του φόβου.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε διατάξεις, αρχικά για τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας (Ν. 4325/15, Ν. 4368 και Ν. 4369/16) που προέβλεπαν, τη σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου με τους εργαζόμενους που ήδη απασχολούνταν στα εργολαβικά συνεργεία.
Ακολούθησε η ψήφιση του νόμου 4430/2016, που προέβλεπε ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 24μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ (με μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων), εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν «απρόβλεπτες ή επείγουσες» περιστάσεις και μάλιστα με καλύτερους όρους και αποδοχές, το άρθρο 8 του Ν. 4506/2017.
Με την απόφαση C-260/17, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι ατομικές συμβάσεις εργασίας για την καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη εξαιρούνται από την «Οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων». Επίσης η απόφαση των νοσοκομείων να συνάψουν συμβάσεις εργασίας δεν παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας.
Τέλος η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (αρ.πρωτ 331890/11-12-20), αντί να προκηρύξει εκ νέου διαγωνισμό με κριτήρια ΑΣΕΠ και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας κατά τα πρότυπα της ΣΟΧ1/2019.
Επειδή, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση μετά και την παράταση που δόθηκε λήγει στις 17/3/2021, θα μείνουν άνεργοι.
Επειδή, η ανάθεση του τομέα της καθαριότητας σε ιδιώτη από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την ΠΟΠΟΚΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής) και το δελτίο τύπου τους με αρ.πρωτ:3852/22-1-21, είναι οπισθοδρόμηση για τα εργασιακά δικαιώματα και επιδιώκει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.
Επειδή, οι ελεγκτικές υπηρεσίες (ΣΕΠΕ) έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. κάθε άλλο παρά την ενίσχυσή τους σχεδιάζει.
Επειδή, γνωρίζουμε όλοι ότι κατά το παρελθόν όταν το «τέρας της ανεργίας» τρομοκρατούσε τους εργαζόμενους, όπως και σήμερα, η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων δεν καταγγέλλεται εύκολα προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποιοι οι λόγοι ανάθεσης της καθαριότητας των υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ σε ιδιωτική εταιρία;
Τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση μετά και την παράταση που δόθηκε λήγει στις 17/3/2021;
Είναι στις προθέσεις και τους σχεδιασμούς σας η συνέχιση της ανάθεσης έργων σε εργολάβους καθαριότητας, ενός συστήματος που στην πράξη δεν απέδωσε σε καμία περίπτωση, αντιθέτως, συνέβαλε καθοριστικά στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων ήταν ακόμα και η μη καταβολή δεδουλευμένων;
Σκοπεύετε να ακολουθήσετε την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ προκηρύσσοντας διαγωνισμούς με κριτήρια ΑΣΕΠ, απευθείας σύμβασης των εργαζομένων με το φορέα και μοριοδότησης των ήδη απασχολούμενων;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βαρδάκης Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζειμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ