ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

09/02/2021

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την τήρηση υλοποίησης των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Cosco

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία  με θέμα την τήρηση υλοποίησης των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων της CoscoΘα προστατεύσει η Κυβέρνηση το δημόσιο συμφέρον; Ποια είναι σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της OΛΠ ΑΕ-Cosco, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της -μέχρι σήμερα- υλοποίησης των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων, κόστους αναφοράς 293.783.800 και συμμετοχής ΟΛΠ ύψους 162.951.352 ευρώ;

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Γιάννης Ραγκούσης, βουλευτής της Β΄ Πειραιά σε ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που με πρωτοβουλία του κατέθεσαν 31 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Σύμφωνα με το Παράρτημα, 7.2 Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα της Σύμβασης Παραχώρησης, η βελτίωση των Υποδομών της ΝΕΖ (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) , περιλαμβάνεται στις 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα της Πρώτης Περιόδου, που λήγει τον Αύγουστο 2021 και πρέπει, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, να ολοκληρωθούν και όχι απλώς να συμβασιοποιηθούν, προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Cosco, το 16% των μετοχών που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ.

Αναλυτικά οι 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα που προβλέπονται στο Παράρτημα 7.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α).

2. Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

3. Μετατροπή Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας.

4. Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ.

5. Βελτίωση και συντήρηση Υποδομών Λιμένα.

6. Προμήθεια Εξοπλισμού.

7. Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα.

8. Μελέτες

9. Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών

10. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)

11. Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)

 

Στον πρόσφατο κοινοβουλευτικό έλεγχο των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφορικά με τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΛΠ AE -Cosco και ειδικά για την πορεία των Υποχρεωτικών Επενδύσεων στη ναυπηγοεπισκευή, ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας επεσήμανε, πως έχει ολοκληρωθεί μόνον το 57% αυτών. Επίσης, παραδέχθηκε ότι εκκρεμεί επένδυση της τάξεως 24 εκατομμ. ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών στη Ζώνη του Λιμένα.

Είναι δε κοινή η παραδοχή, άλλωστε, τόσο από πλευράς της κυβέρνησης όσο και από πλευράς Cosco, πως δεν πρόκειται να περαιωθεί μέχρι τον Αύγουστο 2021 το σύνολο των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Για το λόγο αυτό εξάλλου, η Cosco στο πρώτο αίτημά της για μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει προτείνει να αποσυνδεθεί η μεταβίβαση του επίμαχου ποσοστού από την υποχρέωση υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων, δεσμευόμενοι παράλληλα να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, ίση με το 10% των υπολειπόμενων επενδύσεων.

Δεδομένης λοιπόν της πανθομολογούμενης (από αμφότερους τους συμβαλλόμενους) αδυναμίας ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων μέχρι τη λήξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, και με δεδομένο, ότι οι έως τώρα οχλήσεις της Cosco παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες προσφυγής σε Διεθνή Διαιτησία, για τη μεταβίβαση του 16% των μετοχών, επικαλούμενη, μάλιστα, ευθύνη του Δημοσίου για την καθυστέρηση, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, όχι μόνον στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και στο σύνολο της πραγματικής οικονομίας που σχετίζεται με το λιμάνι του Πειραιά.

Όλα αυτά εξελίσσονται, τη στιγμή που η κυβέρνηση ήδη μεθοδεύει νομοθετικά την «αποψίλωση» της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς.

Με την έκτακτη αυτή τροπολογία, που εντάχθηκε στο νόμο πλέον 4770/21 του Υπ. Ναυτιλίας καταργούνται ουσιώδεις για την προστασία του Δημοσίου, ρυθμιστικές, κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΡΑΛ, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στη διαχείριση αποβλήτων, ελέγχου των μονοπωλιακών πρακτικών και αξιολόγησης των υποχρεωτικών επενδύσεων της Cosco στο τέλος της 5ετίας και μάλιστα ενόψει της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών Λιμένων και της εν εξελίξει συζήτησης περί μεταβίβασης του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco.

Αναντίρρητα η ρύθμιση αυτή αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στην ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, υπονομεύει και απαξιώνει θεσμικά τη ΡΑΛ. Κι αυτό, διότι ενθαρρύνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η μονοπωλιακή -και επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον- διαχείριση των Λιμένων της χώρας.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στα τεκταινόμενα στον ΟΛΠ ΑΕ -Cosco αποτελεί η υποχρέωση των Διευθυντικών στελεχών της για δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». Σύμφωνα με την περ. λθ` παρ. 1 α. 1 ν. 3213/03, υποχρέωση υποβολής δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και Οικονομικών Συμφερόντων έχουν: ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης ,τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων - φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα , που φέρουν κάποια από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις- και συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο άνω των 150.000 ΕΥΡΩ.

Εν προκειμένω, ο ΟΛΠ ΑΕ, βάσει της κυρωμένης με ν. 4404/16 Σύμβασης Παραχώρησης, ουδέποτε έπαυσε ν’ αποτελεί ελληνική επιχείρηση (εδρεύει και διοικείται στην Ελλάδα, διέπεται από την εθνική εταιρική και φορολογική νομοθεσία, έχει ΑΦΜ, υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα και διατηρεί εντός αυτής περιουσιακά στοιχεία), έχει, δε, συνάψει δημόσια σύμβαση παραχώρησης με αντικείμενο άνω των 150.000 ΕΥΡΩ.

 

Δεδομένων των παραπάνω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1. Ποιο είναι το ακριβές ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε μιας από τις 11 υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 162.951.352 ευρώ συμμετοχής του ΟΛΠ, για την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο και πως αναλυτικά πιστοποιούνται αυτές;

 

2. Τι έχει απαντήσει η Κυβέρνηση στο διπλό αίτημα της Cosco για μεταβίβαση του 16% των μετοχών, καθώς και στην πρόταση υποκατάστασης των υπολειπόμενων υποχρεωτικών επενδύσεων με καταβολή εγγύησης στο 10% αυτών;

3. Τι προβλέπει η Συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ -COSCO για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΟΛΠ, στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων μέχρι τη λήξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου;

4. Ποιος είναι ο σκοπός καθώς και ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης, μετά τη λήξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, δηλαδή μετά τον Αύγουστο 2021, εφόσον δε θα έχουν εκπληρωθεί οι 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις από την ΟΛΠ ΑΕ- Cosco;

5. Γιατί, ενόψει της συζήτησης για μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco, η Κυβέρνηση νομοθετεί τον περιορισμό της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής ΡΑΛ, αφαιρώντας της κρίσιμες ελεγκτικές και κανονιστικές δραστηριότητες, σχετιζόμενες με τη διαχείριση μεταξύ άλλων-κατά τα ενωσιακά πρότυπα- των αποβλήτων και τον έλεγχο των μονοπωλιακών πρακτικών; Ποιο αρμόδιο όργανο θα αξιολογήσει την ολοκλήρωση των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Cosco στη λήξη της 5ετίας;

6. Ερωτάται ο Υπ. Οικονομικών, αν τα υπόχρεα διευθυντικά στελέχη της ΟΛΠ ΑΕ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, υποβάλλουν δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σε ποιες ενέργειες έχει ήδη προβεί.

 

ΑΚΕ

1. Να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν τη μέχρι σήμερα ολοκλήρωση των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, καθώς και εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπληρωθέν ποσοστό για κάθε μια από αυτές.

2. Να κατατεθεί η Συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ -Cosco για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΟΛΠ.

3. Να κατατεθούν τα δύο αιτήματα της Cosco για μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και οι έγγραφες απαντήσεις του ΤΑΙΠΕΔ.

4. Να κατατεθούν οι μηνιαίες, τριμηνιαίες και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις του

Ανεξάρτητου Μηχανικού, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι και σήμερα.


Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη βουλή:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

1. Οικονομικών

2. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

3. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

ΘΕΜΑ: Θα προστατεύσει η Κυβέρνηση το δημόσιο συμφέρον; Ποια είναι σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της OΛΠ ΑΕ-Cosco, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της -μέχρι σήμερα-  υλοποίησης των  11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων, κόστους αναφοράς  293.783.800 και συμμετοχής ΟΛΠ ύψους 162.951.352 ευρώ;

Σύμφωνα με το Παράρτημα, 7.2 Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα της Σύμβασης Παραχώρησης, η βελτίωση των Υποδομών της ΝΕΖ (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) , περιλαμβάνεται στις 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα της Πρώτης Περιόδου, που λήγει τον Αύγουστο 2021 και πρέπει, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, να ολοκληρωθούν και όχι απλώς να συμβασιοποιηθούν, προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Cosco, το 16% των μετοχών που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ.

Αναλυτικά οι 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα που προβλέπονται στο Παράρτημα 7.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι ακόλουθες:
1. Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α).
2. Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.
3. Μετατροπή Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας.
4. Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ.
5. Βελτίωση και συντήρηση Υποδομών Λιμένα.
6. Προμήθεια Εξοπλισμού.
7. Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα.
8. Μελέτες
9. Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών
10. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)
11. Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)

Στον πρόσφατο κοινοβουλευτικό έλεγχο των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφορικά με τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΛΠ AE -Cosco και ειδικά για την πορεία των Υποχρεωτικών Επενδύσεων στη ναυπηγοεπισκευή, ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας επεσήμανε, πως έχει ολοκληρωθεί μόνον το 57% αυτών. Επίσης, παραδέχθηκε ότι εκκρεμεί επένδυση της τάξεως 24 εκατομμ. ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών στη Ζώνη του Λιμένα.

Είναι δε κοινή η παραδοχή, άλλωστε, τόσο από  πλευράς της κυβέρνησης όσο και από πλευράς Cosco, πως δεν πρόκειται να περαιωθεί μέχρι τον Αύγουστο 2021 το σύνολο των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Για το λόγο αυτό εξάλλου, η Cosco στο πρώτο αίτημά της για μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει προτείνει να αποσυνδεθεί η μεταβίβαση του επίμαχου ποσοστού από την υποχρέωση υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων, δεσμευόμενοι παράλληλα να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, ίση με το 10% των υπολειπόμενων επενδύσεων.
 
Δεδομένης λοιπόν της πανθομολογούμενης (από αμφότερους τους συμβαλλόμενους) αδυναμίας ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων μέχρι τη λήξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, και με δεδομένο, ότι οι έως τώρα οχλήσεις της Cosco παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες προσφυγής σε Διεθνή Διαιτησία, για τη μεταβίβαση του 16% των μετοχών, επικαλούμενη, μάλιστα, ευθύνη του Δημοσίου για την καθυστέρηση, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, όχι μόνον στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και στο σύνολο της πραγματικής οικονομίας που σχετίζεται με το λιμάνι του Πειραιά.

Όλα αυτά εξελίσσονται, τη στιγμή που η κυβέρνηση ήδη μεθοδεύει νομοθετικά την «αποψίλωση» της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς.

Με την έκτακτη αυτή τροπολογία, που εντάχθηκε στο νόμο πλέον 4770/21 του Υπ. Ναυτιλίας καταργούνται ουσιώδεις για την προστασία του Δημοσίου, ρυθμιστικές, κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΡΑΛ, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στη διαχείριση αποβλήτων, ελέγχου των μονοπωλιακών πρακτικών και αξιολόγησης των υποχρεωτικών επενδύσεων της Cosco στο τέλος της 5ετίας και μάλιστα ενόψει της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών Λιμένων και της εν εξελίξει συζήτησης περί μεταβίβασης του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco.

Αναντίρρητα η ρύθμιση αυτή αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στην ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, υπονομεύει και απαξιώνει θεσμικά τη ΡΑΛ. Κι αυτό, διότι ενθαρρύνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η μονοπωλιακή -και επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον- διαχείριση των Λιμένων της χώρας.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στα τεκταινόμενα στον ΟΛΠ ΑΕ -Cosco αποτελεί η υποχρέωση των Διευθυντικών στελεχών της για δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». Σύμφωνα με την περ. λθ` παρ. 1 α. 1 ν. 3213/03, υποχρέωση υποβολής δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και Οικονομικών Συμφερόντων έχουν: ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης ,τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων - φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα , που φέρουν κάποια από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις-  και συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο άνω των 150.000 ΕΥΡΩ.

Εν προκειμένω, ο ΟΛΠ ΑΕ, βάσει της κυρωμένης με ν. 4404/16 Σύμβασης Παραχώρησης, ουδέποτε έπαυσε ν’ αποτελεί ελληνική επιχείρηση (εδρεύει και διοικείται στην Ελλάδα, διέπεται από την εθνική εταιρική και φορολογική νομοθεσία, έχει ΑΦΜ, υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα και διατηρεί εντός αυτής περιουσιακά στοιχεία), έχει, δε, συνάψει δημόσια σύμβαση παραχώρησης με αντικείμενο άνω των 150.000 ΕΥΡΩ.

Δεδομένων των παραπάνω
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιο είναι το ακριβές ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε μιας από τις 11 υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 162.951.352 ευρώ συμμετοχής του ΟΛΠ, για την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο και  πως αναλυτικά πιστοποιούνται αυτές;

2. Τι έχει απαντήσει η Κυβέρνηση στο διπλό αίτημα της Cosco για μεταβίβαση του 16% των μετοχών, καθώς και στην πρόταση υποκατάστασης των υπολειπόμενων υποχρεωτικών επενδύσεων με καταβολή εγγύησης στο 10% αυτών;

3. Τι προβλέπει η  Συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ -COSCO για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΟΛΠ, στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων μέχρι τη λήξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου;

4. Ποιος είναι ο σκοπός καθώς και ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης, μετά τη λήξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, δηλαδή μετά τον Αύγουστο 2021, εφόσον δε θα έχουν εκπληρωθεί οι 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις από την ΟΛΠ ΑΕ- Cosco;

5. Γιατί, ενόψει της συζήτησης για μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco, η Κυβέρνηση νομοθετεί τον περιορισμό της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής ΡΑΛ, αφαιρώντας της κρίσιμες ελεγκτικές και κανονιστικές δραστηριότητες, σχετιζόμενες με τη διαχείριση μεταξύ άλλων-κατά τα ενωσιακά πρότυπα- των αποβλήτων και τον έλεγχο των μονοπωλιακών πρακτικών; Ποιο αρμόδιο όργανο θα αξιολογήσει την ολοκλήρωση των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Cosco στη λήξη της 5ετίας;

6. Ερωτάται ο Υπ. Οικονομικών, αν  τα υπόχρεα διευθυντικά στελέχη της ΟΛΠ ΑΕ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, υποβάλλουν δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σε ποιες ενέργειες έχει ήδη προβεί.

 
ΑΚΕ
1. Να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν τη μέχρι σήμερα ολοκλήρωση των 11 Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, καθώς και εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπληρωθέν ποσοστό για κάθε μια από αυτές.

2. Να κατατεθεί η Συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ -Cosco για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΟΛΠ.

3. Να κατατεθούν τα δύο αιτήματα της Cosco για μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και οι έγγραφες απαντήσεις του ΤΑΙΠΕΔ.

4. Να κατατεθούν οι μηνιαίες, τριμηνιαίες και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις του

Ανεξάρτητου Μηχανικού, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι και σήμερα.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης ΜιλτιάδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ