ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/02/2021

Επίκαιρη ερώτηση Π. Πέρκα: «Οι Δημοτικές Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων;»

Επίκαιρη ερώτηση Π. Πέρκα: «Οι Δημοτικές Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων;»Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών:

ΘΕΜΑ: «Οι Δημοτικές Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων;»

Σύμφωνα με ρητή νομοθετική διάταξη (άρθρο 266 παρ. 4 Ν 3463/2006), όλες ανεξαιρέτως οι δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ακριβώς αυτή εκάστοτε ισχύει για τους δήμους. Επιπλέον, οι δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες υπόκεινται:
- στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγοράς ακινήτων άνω των 300.000,00 ευρώ (άρθρο 324 παρ. 1 και 2 Ν 4700/2020),
- στον ετήσιο κατασταλτικό διαχειριστικό έλεγχο του ίδιου δικαστηρίου (άρθρο 51 παρ. 1 Ν 4129/2013, όπως ισχύει),
- σε προγραμματισμένους ή εκτάκτους ελέγχους από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΥΑ 2/42159/ΔΥζΠ/2013),
- στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο οποίος ασκείται, μεταξύ άλλων, επί των αποφάσεων που αφορούν την ανάθεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 225 παρ. 1 Ν 3852/2010, όπως ισχύει).
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
Εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω υποχρέωση και εάν ναι, με ποιόν τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις αντίθετων αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από διοικητικές αρχές της αρμοδιότητάς του και με τις οποίες κρίθηκε ότι όσες από τις εταιρείες αυτές ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ανοιχτή στον ανταγωνισμό, δεν έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (κρίση αντίθετη και με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, ενδεικτικά η 378/2020) ;
Σε όσες δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, κατόπιν αποφάσεων διοικητικών αρχών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ποιό θα είναι το αντικείμενο του ελέγχου επί συναλλακτικής δράσης που ο ελεγχόμενος ασκεί ελεύθερα με όρους ιδιωτικού τομέα, απαλλαγμένος από τους περιορισμούς που απορρέουν από το δημόσιο χαρακτήρα του, και με ποιά μέσα προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω ελέγχων στο πεδίο των συμβάσεων που αναθέτουν οι κατά τα ανωτέρω εξαιρεθείσες εταιρείες;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ