ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/02/2021

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Συνεχίζεται το σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και σπουδαστών/τριών

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Συνεχίζεται το σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και σπουδαστών/τριώνΕρώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Εργασία και Εσωτερικών κατέθεσαν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της βουλευτή Βοιωτίας Γιώτας Πούλου και θέμα: «Συνεχίζεται το σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και σπουδαστών/τριών» .

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνουν:

- Η διεκπεραίωση κάθε είδους πρακτικής άσκησης ως αποτέλεσμα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων έχει διακοπεί.

- Η εφαρμογή του εν λόγω οριζόντιου μέτρου, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στους φοιτητές και σπουδαστές

- Επιπλέον, προκάλεσε σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας σε πεδία που αφενός δεν μπορούν,από την φύση τους, να συμπεριληφθούν στην εναλλακτική της τηλεργασίας και αφετέρου σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών που, ειδικά αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης,κρίνονται ως ύψιστης κοινωνικής σημασίας.

- Πιο συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό υπονομεύσει ιδιαίτερα την λειτουργικότητα των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, μετά τις 11 Ιανουαρίου 2021, οπότε και επετράπη η επαναλειτουργία τους.

- Αποτελεί κοινό μυστικό ότι, ελλείψει επαρκούς στελέχωσης από μόνιμο προσωπικό, μεγάλο ποσοστό αυτών των δομών βασίζονται εν πολλοίς στην εργασία των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

Ως εκ τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

(α) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να μην διασαλευτεί η ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων που παραμένουν ανοιχτές, ως μη ευρισκόμενες στις περιοχές «πολύ αυξημένου κινδύνου», από την συνεχιζόμενη αναστολή της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριώνκαι σπουδαστών/τριώνσε αυτές;

(β) Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν (π.χ. διενέργεια διαγνωστικών τεστ, παροχή μέσων ατομικής προστασίας, δυνατότητα απογευματινής βάρδιας) προκειμένου να διασφαλιστεί, από πρακτικής άποψης, η απρόσκοπτη συνέχιση της πρακτικής άσκησης στις εν λόγω δομές;


Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη βουλή:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Εσωτερικών.

Θέμα: «Συνεχίζεται το σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και σπουδαστών/τριών»

Κατόπιν της δημοσίευσης (ΦΕΚ4899/Β/6-11-2020) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020, με τίτλο«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου2020», καθώς και κατόπιν της έκδοσηςτης,με αρ. πρωτ. 380/7-11-2020, Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4899)», στην οποία γίνεται ξεκάθαρα λόγος για «Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών», διακόπηκεη διεκπεραίωση κάθε είδους πρακτικής άσκησης ως αποτέλεσμα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Ηεφαρμογή του εν λόγω οριζόντιου μέτρου, δημιούργησε σημαντικά προβλήματαστους φοιτητές και σπουδαστές (οικονομική επιβάρυνση σε όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας,αναβολήολοκλήρωσης σπουδών, επιπλέον καθυστερήσεις λόγω εκ νέου σύνταξης συμβάσεων κ.α.).

Επιπλέον, προκάλεσε σοβαράζητήματα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότηταςσε πεδία που αφενός δεν μπορούν,από την φύση τους, να συμπεριληφθούν στην εναλλακτική της τηλεργασίαςκαι αφετέρου σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών που, ειδικά αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης,κρίνονται ως ύψιστης κοινωνικής σημασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό υπονόμευσειδιαίτερα την λειτουργικότητα των δημοτικώνβρεφικών, βρεφονηπιακώνκαι παιδικώνσταθμών, μετά τις 11 Ιανουαρίου 2021, οπότε και επετράπη η επαναλειτουργία τους. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι, ελλείψει επαρκούς στελέχωσης από μόνιμο προσωπικό, μεγάλο ποσοστόαυτών των δομών βασίζονται εν πολλοίς στην εργασία των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούντην πρακτική τους άσκηση.

Επομένως, λόγω της αναστολής της πρακτικής άσκησης, παραμένει πολύ σοβαρό το πρόβλημαλειτουργικότητας όσων από τις εν λόγω δομέςδεν βρίσκονται στις περιοχές «πολύ αυξημένου κινδύνου» και παραμένουν ανοιχτές,σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 534 / 10-02-2021).

Ως εκ τούτων:
Επειδήηπρακτική άσκηση συνιστά–εκ των πραγμάτων–μια μορφή εργασίας και δεν αποτελεί αποκλειστικά μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επειδή η Κυβέρνηση δεν φρόντισε να συμπεριλάβει τους φοιτητές και σπουδαστές, των οποίων διακόπτεται η πρακτική άσκηση,στα μέτρα ενίσχυσης.

Επειδή η Κυβέρνηση επιμένει να μην μεριμνά για τη στελέχωση των δημοτικών κοινωνικών δομών (βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικώνσταθμών κ.α.) με μόνιμο προσωπικό.
Επειδή υπάρχουν πλήθος δημοτικών κοινωνικών δομών σε ολόκληρη τη χώρα που καταφέρνουν να λειτουργούν λόγω της εργασίας που προσφέρουν οι φοιτητές και σπουδαστές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους και, ως εκ τούτου, η απομάκρυνσή τους για όσο διάστημα διαρκέσει η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων υπονομεύει την λειτουργία τους.

Επειδή η πιθανή κατάρρευση των εν λόγω δομών θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα μέσα στιςσυνθήκες υγειονομικής κρίσης που επιβάλει η πανδημία.

Επειδήο άψογος επαγγελματισμός και η σχολαστική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις εν λόγω δομές,τόσο από το μόνιμο προσωπικό όσο και από τους εργαζόμενους στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη της διάρκεια της πανδημίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
(α) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να μην διασαλευτεί η ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων που παραμένουν ανοιχτές, ως μη ευρισκόμενες στις περιοχές «πολύ αυξημένου κινδύνου», από την συνεχιζόμενη αναστολή της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριώνκαι σπουδαστών/τριώνσε αυτές;

(β) Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν (π.χ. διενέργεια διαγνωστικών τεστ, παροχή μέσων ατομικής προστασίας, δυνατότητα απογευματινής βάρδιας) προκειμένου να διασφαλιστεί, από πρακτικής άποψης, η απρόσκοπτη συνέχιση της πρακτικής άσκησης στις εν λόγω δομές;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Φίλης Νικόλαος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βίτσας Δημήτριος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ