ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/02/2021

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για το σκάνδαλο FinCen

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για το σκάνδαλο FinCen• Επίτροπος McGuinness, σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη:
«Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, σύσταση ενωσιακής αρχής και δημιουργία κεντρικού μηχανισμού συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ, μέσα στο 2021»

• Δ. Παπαδημούλης: «Υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών στη μάχη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

• Απάντηση της Κομισιόν σε Ερώτηση Δ. Παπαδημουλη για το μέγα-σκάνδαλο FINCΕΝ, με εμπλοκή τραπεζών σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ, σε ξέπλυμα χρήματος συνολικής αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων


Απάντηση σε Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, που είχε καταθέσει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με το μέγα-σκάνδαλο FinCEN, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (link), έδωσε η Κομισιόν δια της Επιτρόπου Μάιρεντ Μακ Γκίνες, αρμόδιας για την Οικονομική Σταθερότητα, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Στην απάντησή της η Επιτροπή, αναφέρεται στην «προγραμματισμένη για τις αρχές του 2021 σύσταση ενωσιακής αρχής ΚΞΧ/ΧΤ (Καταπολέμησης της νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας) και τη δημιουργία κεντρικού μηχανισμού στήριξης και συντονισμού για τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στην ΕΕ», που θα έχει ως σημείο αναφοράς ένα «ενιαίο εγχειριδίο κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ της ΕΕ».

Ωστόσο, χωρίς να κάνει λόγο για το μέγα-σκάνδαλο FINCen, που σύμφωνα με την ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη «φανερώνει την ανάμειξη τραπεζών σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ» και ξέπλυμα χρήματος συνολικής αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων, η Επίτροπος παραπέμπει στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν και των υπό σύσταση ελεγκτικών μηχανισμών σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, απαντώντας χαρακτηριστικά ότι: «Έντεκα κράτη μέλη έχουν λάβει ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2020» καθώς και ότι «Η Επιτροπή έχει αναθέσει στο Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ σε κάθε κράτος μέλος» (εκθέσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2021). Τέλος, τονίζει ότι η Επιτροπή, «δεν θα διστάσει να λάβει και πρόσθετα νομικά μέτρα, εάν χρειαστεί».

 

Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005426/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
H Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) δημοσιοποίησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 σειρά αρχείων (“αρχεία FinCEN”) που φανερώνουν την ανάμειξη δεκάδων τραπεζών σε ξέπλυμα χρήματος αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο την περίοδο 1999-2017 . Στη λίστα κατονομάζονται και τράπεζες σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ ως προορισμοί, σημεία διέλευσης ή προέλευσης ύποπτων συναλλαγών.
Η δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αποκαλύψεων (Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, CumEx) και καταδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την έλλειψη αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών στη μάχη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εξακολουθεί να έχει αμιγώς συντονιστικό ρόλο μεταξύ των εθνικών αρχών δίχως δυνατότητα παρέμβασης, ενώ τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών είναι ακόμα περιορισμένα, πώς αξιολογεί το επίπεδο ελέγχου στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εφαρμογή της οικείας ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και το επίπεδο συνεργασίας με τα κράτη μέλη;
2. Σκοπεύει να λάβει επιπλέον μέτρα για την άμεση ενίσχυση του πλαισίου και της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως μεταξύ άλλων η αυστηροποίηση της νομοθεσίας, η επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες και η δημιουργίας ενός ανεξάρτητου, πανευρωπαϊκού ελεγκτικού οργάνου με ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων;
3. Έχει κινήσει διαδικασίες για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες των αρμόδιων εποπτικών αρχών, υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ;


EL
E-005426/2020
Απάντηση της κ. McGuinness
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(29.1.2021)

Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής του 2019 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) κατέδειξε πιθανές αδυναμίες του πλαισίου και αδυναμίες στην εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο, που ενδέχεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης σε αρκετές προβεβλημένες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια. Μια πρώτη αντίδραση ήταν η ενίσχυση της συντονιστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών από τις αρχές του 2020. Η συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των κρατών μελών χρειάζεται να ενισχυθεί.

Στις 7 Μαΐου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη δέσμη μέτρων ΚΞΧ/ΧΤ με έξι πυλώνες, τρεις εκ των οποίων θα αποτελέσουν μέρος μιας σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2021: δημιουργία ενιαίου εγχειριδίου κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ της ΕΕ, σύσταση ενωσιακής αρχής ΚΞΧ/ΧΤ και δημιουργία κεντρικού μηχανισμού στήριξης και συντονισμού για τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στην ΕΕ. Άλλοι πυλώνες είναι η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στα διεθνή φόρουμ και η διευκόλυνση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της ΚΞΧ/ΧΤ.

Η επιβολή του νόμου αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου δράσης. Επί του παρόντος, έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει έναντι ορισμένων κρατών μελών λόγω καθυστερημένης μεταφοράς της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο παρελθόν είχαν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει έναντι όλων των κρατών μελών λόγω καθυστερημένης μεταφοράς της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά μόνον ένα δεν έχει ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Έντεκα κράτη μέλη έχουν λάβει ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2020. Η Επιτροπή έχει αναθέσει στο Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ σε κάθε κράτος μέλος. Οι εκθέσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2021. Η Επιτροπή παρακολουθεί τα σχετικά πορίσματα και συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει πρόσθετα νομικά μέτρα, εάν χρειαστεί.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ