ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/02/2021

Ερώτηση προς Κομισιόν για έγκαιρο και μαζικό εμβολιασμό στην ΕΕ - Συνυπογράφει σύσσωμη η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ερώτηση προς Κομισιόν για έγκαιρο και μαζικό εμβολιασμό στην ΕΕ - Συνυπογράφει σύσσωμη η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική ΣυμμαχίαΤο ζήτημα της διασφάλισης του έγκαιρου και μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού στην ΕΕ φέρνουν με ερώτησή τους προς την Κομισιόν 15 ευρωβουλευτές από 3 Πολιτικές Ομάδες – Αριστερά, Σοσιαλιστές και Πράσινοι

Οι Συμπρόεδροι της Ευρωομάδας της Αριστεράς και σύσσωμη η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συνυπογράφουν την ερώτηση που κατέθεσε για συνυπογραφή ο Δημ. Παπαδημούλης

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τον έγκαιρο, μαζικό εμβολιασμό και να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για εμβολιασμό του 70% του συνολικού πληθυσμού μέχρι το καλοκαίρι;

Δεδομένων των σοβαρών καθυστερήσεων και τις πιθανότητας αδιεξόδου, είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να ξεπεράσει τα εμπόδια και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις πατέντες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα να διασφαλιστεί ο έγκαιρος και μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού στην ΕΕ φέρνουν με ερώτησή τους προς την Κομισιόν 15 ευρωβουλευτές από 3 Πολιτικές Ομάδες – Αριστερά, Σοσιαλιστές και Πράσινοι. Την ερώτηση που κατέθεσε για συνυπογραφή ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, συνυπογράφουν μεταξύ άλλων, οι Συμπρόεδροι της Ευρωομάδας της Αριστεράς και σύσσωμη η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και το κάλεσμα προς τα κράτη μέλη και την ΕΕ για να «ξεπεράσουν τα εμπόδια και τους περιορισμούς που απορρέουν από τις πατέντες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία παραγωγή και διανομή των εμβολίων προς όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες», οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν αφενός για το «ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει για να εξασφαλίσει τον έγκαιρο, εμβολιασμό και να επιτύχει τον στόχο που η ίδια έχει θέσει» για εμβολιασμό του 70% του συνολικού πληθυσμού μέχρι το καλοκαίρι και αφετέρου για το αν «επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι ο ρυθμός διάθεσης των εμβολίων στην Ευρώπη πρέπει να είναι πέντε φορές πιο γρήγορος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 70%».

«Δεδομένων των σοβαρών καθυστερήσεων και της πιθανότητας αδιεξόδου», οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές ρωτούν επίσης την Κομισιόν για το εάν «είναι διατεθειμένη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να ξεπεράσει τα εμπόδια και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις πατέντες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας».

 


Ακολουθεί πλήρης η ερώτηση (μεταφρασμένη στα ελληνικά):

Θέμα: Διασφάλιση του έγκαιρου, μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού

Στις 19 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τους εμβολιασμούς σε ολόκληρη της ΕΕ και να εμβολιάσουν τουλάχιστον το 70% του ενήλικου πληθυσμού έως το καλοκαίρι του 20211. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εκτιμάται ότι ο ρυθμός διάθεσης των εμβολίων στην ΕΕ πρέπει να είναι πέντε φορές πιο γρήγορος2. Αντίθετα, ωστόσο, έχουν προκύψει σοβαρά περιστατικά μη συμμόρφωσης αναφορικά με την παραγωγή των εμβολίων και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των εμβολίων, απειλώντας έτσι τον έγκαιρο, μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού.

Ενώνοντας τις φωνές με την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας3, τις χώρες4, τους εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα5 και τις πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών6, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να «ξεπεράσουν τα εμπόδια και τους περιορισμούς που απορρέουν από τις πατέντες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία παραγωγή και διανομή των εμβολίων προς όλες τις χώρες και προς όλους τους πολίτες7».

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τον έγκαιρο, μαζικό εμβολιασμό και να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει;

2. Επιβεβαιώνει η Επιτροπή τις εκτιμήσεις ότι ο ρυθμός διάθεσης των εμβολίων στην Ευρώπη πρέπει να είναι πέντε φορές πιο γρήγορος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 70%;

3. Δεδομένων των σοβαρών καθυστερήσεων και της πιθανότητας αδιεξόδου, είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να ξεπεράσει τα εμπόδια και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις πατέντες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

 

Dimitrios Papadimoulis (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Manon Aubry (The Left), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (The Left), Aurore Lalucq (S&D), Elena Kountoura (The Left), Dietmar Köster (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), David Corman (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D)

 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_en.pdf

2 https://www.politico.eu/article/coronavirus-vaccine-europe-hit-commission-target-rollout-5-times-faster/

3 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf

4 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True

5 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1499

7 Resolution 2361 (2021) of 27 January 2021 ‘Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations’, point 7.1.7, https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ