ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/02/2021

Ερωτήματα των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή»

Ερωτήματα των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή»Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Μάρκου και Αθανασίας (Σία) Αναγνωστοπούλου κατατέθηκε Κοινοβουλευτική Ερώτηση, απευθυνόμενη προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή. Οι 23 Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητούν ενημέρωση, ως προς τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων και το γενικότερο προγραμματισμό, καθώς και ως προς το εάν το Υπουργείο θα προβλέψει τα ίδια με όσα ισχύουν για την περίπτωση των εξετάσεων για εισαγωγή των μαθητών/φοιτητών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες δεν έχουν ανασταλεί.

Η δικαιολογητική βάση για την επιβολή της αναστολής, υπήρξε όπως πάντα, η αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Ναι μεν, αλλά… καθώς, το «έκτακτο μέτρο» της αναστολής διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων τείνει πλέον να απολέσει τον έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα του, που δικαιολογεί την επιβολή του, αποκτώντας στοιχεία μονιμότητας. Η ανησυχία πολλών υποψηφίων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η σπουδαιότητα των οποίων έχει κατά καιρούς παραλληλιστεί με αυτή των Πανελληνίων εξετάσεων, είναι ευλόγως έκδηλη. Ενδεικτικά, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή Πατρών, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεγάλο κόπο και οικονομικές και όχι μόνο, θυσίες για την προετοιμασία τους αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέσμιοι της απόφασης του Υπουργείου για επ ΄ αόριστον αναβολή των εξετάσεων, δίχως ουδεμία πρόσφατη ενημέρωση για τον προγραμματισμό τους.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ και κ. Υφυπουργέ, σκοπεύετε να επιλύσετε το πρόβλημα των μετέωρων υποψηφίων, που εσείς δημιουργήσατε, κατ ΄ανάλογο ή όμοιο τρόπο με αυτόν που επιλέξατε για τις εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή θα εφαρμόσετε και σε αυτήν την περίπτωση δύο μέτρα και δύο σταθμά;

 

 

EΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της επικράτειας, που έχει τεθεί σε αναστολή»

Δυνάμει της υπ΄αριθμ 160442/Ζ1/24.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 5.200) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ ΄ εξαίρεση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την Εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται και ορίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί με την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που «θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». Επίσης, διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δε δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ΄αποστάσεως ή εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης.

Εντούτοις, το «έκτακτο μέτρο» της αναστολής διεξαγωγής κατατακτήριων εξετάσεων, που η Υπουργική Απόφαση του Νοεμβρίου του 2020 προβλέπει, τείνει να απολέσει τον έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα του, που δικαιολογεί την επιβολή του, αποκτώντας στοιχεία μονιμότητας και οι σχετικές προβλέψεις ελέγχονται βεβαίως για τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητά τους. Η ανησυχία πολλών υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις είναι ευλόγως έκδηλη, καθώς, έως και σήμερα, ουδεμία νέα πρόβλεψη ή έστω ενημέρωση επί του θέματος έχει υπάρξει από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των υποψηφίων για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή Πατρών, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεγάλο μόχθο με αρκετά μεγάλο οικονομικό κόστος που απαιτεί η προετοιμασία τους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέσμιοι της απόφασης του Υπουργείου για επ ΄ αόριστον αναβολή διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.

Ταυτόχρονα, δυνάμει της υπ ΄ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 608/05.01.2021(ΦΕΚ Β΄11) Κοινής Υπουργικής απόφασης και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, κρίθηκε ότι υφίσταται ανάγκη κατ’ εξαίρεση διεξαγωγής εξετάσεων τελειόφοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοίτων, που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας, οι οποίες θα διεξαχθούν από ιδιωτικούς φορείς/εξεταστικά κέντρα, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής των άρθρων 19 και 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με δεδομένο αφενός ότι η Ηγεσία του Υπουργείου έχει κατά καιρούς συγκρίνει τη σημαντικότητα και σοβαρότητα των κατατακτηρίων εξετάσεων, με αυτή των Πανελληνίων, για τις οποίες φέρεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στοιχειώδης προγραμματισμός, και αφετέρου ότι επετράπη η κατ ΄ εξαίρεση διεξαγωγή εξετάσεων τελειόφοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοίτων που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, οι αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται:

1) Πότε ακριβώς αναμένεται να διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις, για την Εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. της Επικράτειας, που έχουν αναβληθεί; Υπάρχει σχετικός προγραμματισμός εκ μέρους του Υπουργείου, για τη δια ζώσης διεξαγωγή τους κατ΄ αναλογία με τις Πανελλήνιες εξετάσεις και ποιος είναι αυτός;

2) Αναγνωρίζει το Υπουργείο την ίδια αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, με αυτή που αναγνώρισε για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που αφορούσε σε εισαγωγή στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως η ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρει (Β 11/2021); Έχει ζητηθεί ή πρόκειται να ζητηθεί σχετική Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας;

3) Εάν τελικώς διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις και με δεδομένο ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν είναι υπέρογκος, θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση όμοιων υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κονοροϊού, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια εξωτερικού;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάρκου Κώστας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ