ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

24/02/2021

Χ. Μαμουλάκης: «Εμπλοκή της ΕΤΕπ στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου ‘Ν. Καζαντζάκης’»

Χ. Μαμουλάκης: «Εμπλοκή της ΕΤΕπ στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου ‘Ν. Καζαντζάκης’»ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ Υπουργούς:
Υποδομών & Μεταφορών
Οικονομικών

Θέμα: «Εμπλοκή της ΕΤΕπ στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου ‘Ν. Καζαντζάκης’»

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 και στις 12 Μαρτίου 2020 κατατέθηκε, αντίστοιχα, η υπ’αριθ. 3678/141 και 4888/239 ίδια ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών που ανέφερε τα εξής:

«Την Πέμπτη 23 Ιανουρίου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Andrew Dowell την δανειακή σύμβαση, για την συγχρηματοδότηση από την μεριά της ΕΤΕπ, της κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, ύψους 180.000.000 ευρώ στην τοποθεσία Καστελίου. Ως γνωστόν, το νέο αεροδρόμιο γίνεται με σύμβαση παραχώρησης μέσω του εταιρικού σχήματος «Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης» επί του οποίου το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 45,9%, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας.
Την ίδια μέρα με την υπογραφή της σύμβασης είδε το φως της δημοσιότητας συνοδευτική έκθεση της με τίτλο “Environmental and Social Data Sheet”, η οποία συνοψίζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες του έργου του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, κεντρική θέση στα μέτρα θεραπείας που επιθυμεί να υλοποιηθούν η ΕΤΕπ για τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου κατέχει η παράλληλη ωρίμανση και ανάπτυξη της έκτασης του Αεροδρομίου Καζαντζάκη μέσα από ένα «σχέδιο αστικής ανάπλασης», το οποίο θα υλοποείται παράλληλα με το αεροδρόμιο Καστελίου.
Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, η ολοκλήρωση της δανειοδότησης του έργου, και άρα η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου αεροδρομίου, έχει ως αναβλητική αίρεση την διασφάλιση της ιδιοκτησίας της έκτασης από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και οι σημερινοί χρήστες της έκτασης, ήτοι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή αξιώσεις επί του εν λόγω ακινήτου. Άρα η σύμβαση θέτει ως προυπόθεση την παραίτηση των παραπάνω φορεών από τις αξιώσεις τους για την ολοκλήρωση αυτού του, κρίσιμου για την οικονομία του νησιού, έργου υποδομής.
Ταυτόχρονα, το συνοδευτικό κείμενο της σύμβασης που δόθηκε στην δημοσιότητα δεν προδικάζει την μορφή και τον φορέα που θα υλοποιήσει την εν λόγω «αστική ανάπτυξη» στην περιοχή του αεροδρομίου Καζαντζάκη. Αφήνει ανοικτό το ερώτημα της μορφής, του φορέα και της χρηματοδότησης της, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια της πολιτείας το αν η έκταση θα ανταπτυχθεί με τη μορφή δημόσιου έργου, αν θα ιδιωτικοποιηθεί μέσω ενός φορέα τύπου ΤΑΙΠΕΔ ή αν θα προχωρήσει μέσα από κάποια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σύμβαση, κοινώς, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η «αστική ανάπλαση» της περιοχής του αεροδρομίου Καζαντζάκη να μην παραχωρηθεί στον Δήμο του Ηρακλείου και στην τοπική κοινωνία, και τελικά το πρώην αεροδρόμιο να γίνει μία ακόμα περίπτωση…«Ελληνικού».
Να σημειωθεί εδώ ότι η πόλη του Ηρακλείου είναι πανευρωπαικά από τα αστικά συγκροτήματα με την πυκνότερη δόμηση και ως εκ τούτου η επέκταση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου μέσα από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, είναι επιτακτική. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού και της πόλης δεν ήταν ενημερωμένοι για την εν λόγω εξέλιξη, παρόλο που η ίδια η ΕΤΕπ στο συνοδευτικό έγγραφο της σύμβασης αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση της ανάπλασης, θα γίνουν μέσα από όργανα στο οποία η τοπική κοινωνία θα έχει αποφασιστικό ρόλο και συμμετοχή.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Α) Σε ποιόν ανήκει ιδιοκτησιακά η έκταση του πρώην αεροδρομίου Καζαντζάκης;
Β) Σε περίπτωση μη διελεύκανσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης του αεροδρομίου Καζαντζάκης θα σταματήσει το έργο του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στην τοποθεσία Καστελίου;
Γ) Με ποιό τρόπο επιδιώκει η κυβέρνηση να εμπλέξει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού και της πόλης στο έργο της ανάπλασης της περιοχής;
Γ) Τι μορφή σκοπεύει η κυβέρνηση να δώσει στην αστική ανάπλαση στην περιοχή του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης;
Δ) Σκοπεύει η κυβέρνηση να πουλήσει την έκταση του πρώην αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης;
Και παρακαλώ όπως καταθέσετε στην εθνική αντιπροσωπεία:
Α) Τη σύμβαση για την δανειοδότηση του ελληνικού δημοσίου για την χρηματοδότηση μέρους του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου και όλες τις εκθέσεις και τα σχετικά υπομνήματα που συνοδεύουν την σύμβαση.
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Φάμελλος Σωκράτης»

Η με Α.Π.: 3678/30.01.2020 ερώτηση απαντήθηκε εκπρόθεσμα με το με Α.Π.: Β-92/11.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, το με Α.Π.: 44134/ΕΞ 2020/07.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και το με Α.Π.: 11602/196/07.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Επίσης, η με Α.Π.: 4888/12.03.2020 όμοια ερώτηση απαντήθηκε εκπρόθεσμα με το με Α.Π.: Β-232/16.04.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και με το με Α.Π.: 28073/850/07.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Κατά το μέρος που αφορά την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν απαντήσεις και κατά τη συζήτηση της με Α.Π.: 178/19-11-2020 επίκαιρης ερώτησης στη συνεδρίαση ΜΒ΄/30.11.2020 της ολομέλειας.
Ωστόσο, με δεδομένο ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν κατατεθεί τα αιτούμενα έγγραφα ήτοι, η δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης της συμβολής του ελληνικού δημοσίου από την ΕΤΕπ για την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου καθώς και οι συνοδευτικές, της σύμβασης, εκθέσεις και υπομνήματα:
Επερωτώνται και καλούνται να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα οι κ.κ. Υπουργοί Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών και να καταθέσουν:
Τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης της συμβολής του ελληνικού δημοσίου από την ΕΤΕπ για την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου καθώς και των συνοδευτικών παραρτημάτων της.

Ο επερωτών και αιτών βουλευτής

Μαμουλάκης Χάρης

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ