ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/03/2021

Δημ. Παπαδημούλης: «Η μεγάλη αύξηση χρέους λόγω των συνεπειών της πανδημίας στις χώρες της ευρωζώνης, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ευελιξίας, ώστε οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί»

Δημ. Παπαδημούλης: «Η μεγάλη αύξηση χρέους λόγω των συνεπειών της πανδημίας στις χώρες της ευρωζώνης, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ευελιξίας, ώστε οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί»• Απάντηση της Κομισιόν σε Ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για αναθεώρηση των κανόνων για το δημόσιο χρέος
• Πάολο Τζεντιλόνι: «Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) αποτελούν σημαντική συμβολή στη συζήτηση για το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ»

Απάντηση δια του Επιτρόπου Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, έδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) για αναθεώρηση των κανόνων για το δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο «είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών», ενώ αξιολογεί θετικά τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι οποίες «αποτελούν σημαντική συμβολή στη συζήτηση για το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή της η Κομισιόν: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δημοσιονομικών πολιτικών, εφεξής πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των συνθηκών, δεδομένου ότι τα επίπεδα χρέους είναι υψηλότερα, η ανάπτυξη και τα επιτόκια χαμηλά». Παράλληλα, κάνει λόγο και για τα «νέα ευρωπαϊκά μέσα που διατίθενται, με σκοπό την παροχή κινήτρων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις», όπως το «Next Generation EU» και το βασικό του μέσο, τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως υπογράμμιζε στην Ερώτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης, «το ΕΔΣ προτείνει την αύξηση του δείκτη αναφοράς για το χρέος πάνω από το 60 % του ΑΕΠ ή μία μεγαλύτερη χρονική περίοδο μείωσης του χρέους προς το επίπεδο αυτό, για τις χώρες με υψηλό χρέος» ή ακόμη και «έναν συνδυασμό των δύο αυτών προτάσεων».
Τόνιζε δε, «την ανάγκη διαφοροποίησης των κανόνων ανάλογα με τα δεδομένα κάθε χώρας, ώστε να αποφευχθεί η πάση θυσία επίτευξη πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία».

Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006026/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση των κανόνων για το δημόσιο χρέος

Στην ετήσια έκθεσή του για το 2020 , το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων για το δημόσιο χρέος, αναφέροντας ότι η μεγάλη αύξηση του χρέους στις χώρες της ευρωζώνης, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ευελιξίας, ώστε οι στόχοι για το χρέος να είναι ρεαλιστικοί και για την επίτευξή τους να απαιτούνται χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Ειδικότερα, το ΕΔΣ προτείνει την αύξηση του δείκτη αναφοράς για το χρέος πάνω από το 60 % του ΑΕΠ ή μία μεγαλύτερη χρονική περίοδο μείωσης του χρέους προς το επίπεδο αυτό για τις χώρες με υψηλό χρέος ή έναν συνδυασμό των δύο αυτών προτάσεων. Τονίζει, επίσης, την ανάγκη διαφοροποίησης των κανόνων ανάλογα με τα δεδομένα κάθε χώρας, ώστε να αποφευχθεί η πάση θυσία επίτευξη πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ή μία de facto παραβίαση αυτών των στόχων.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του διαλόγου και την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης;
2. Ποια είναι η θέση της σε σχέση με τις ανωτέρω προτάσεις του ΕΔΣ καθώς και με την πρόταση για ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης πριν από την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες;
3. Εξετάζει τη δημιουργία ενός μόνιμου δημοσιονομικού ταμείου/μηχανισμού, όπως προτείνει το ΕΔΣ, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;


EL E-006026/2020 Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19.2.2021)

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Επιτροπή δρομολόγησε επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ , και ανοικτή συζήτηση ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύ κοινό.Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συζήτηση ανεστάλη. Θα ξεκινήσει εκ νέου αμέσως μόλις παρέλθει η άμεση κρίση.

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών μετά την έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής στις 5 Φεβρουαρίου 2020. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αποτελούν σημαντική συμβολή στη συζήτηση για το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δημοσιονομικών πολιτικών εφεξής πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των συνθηκών δεδομένου ότι τα επίπεδα χρέους είναι υψηλότερα, η ανάπτυξη και τα επιτόκια χαμηλά, ενώ διατίθενται νέα ευρωπαϊκά μέσα με σκοπό την παροχή κινήτρων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση αναγνωρίζεται ότι, ελλείψει κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας, η ικανότητα καθοδήγησης του δημοσιονομικού προσανατολισμού για τη ζώνη του ευρώ συνολικά παραμένει περιορισμένη. Από την έναρξη της επανεξέτασης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προέβησαν σε πρωτοφανείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της κρίσης και θέσπισαν βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του «Next Generation EU» – με το βασικό του μέσο, τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το μέσο στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .Το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο της συζήτησης σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ