ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/03/2021

Ερώτηση 31 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Σκανδαλώδεις και προκλητικοί οι όροι του Διαγωνισμού για τη σίτιση των ΚΥΤ των νησιών - Με μεθοδεύσεις αποκλείονται οι νησιωτικές επιχειρήσεις

Ερώτηση 31 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Σκανδαλώδεις και προκλητικοί οι όροι του Διαγωνισμού για τη σίτιση των ΚΥΤ των νησιών - Με μεθοδεύσεις αποκλείονται οι νησιωτικές επιχειρήσειςΕρώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μεταναστευτικής Πολιτικής κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του
βουλευτή Δωδεκανήσoυ, Νεκτάριου Σαντορινιού, υπογραμμίζοντας τις σκανδαλώδεις και προκλητικές προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στον Διαγωνισμό
 για τη σίτιση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών, οι οποίες και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα στην Ερώτηση τονίζεται το γεγονός ότι στον εν λόγω Διαγωνισμό (ΑΔΑ 6ΒΣ346ΜΔΨΟ- ΛΗΑ) με εκτιμώμενο κόστος περίπου 103εκ € το χρόνο, για τη σίτιση των ΚΥΤ που λειτουργούν ανά Περιφέρεια, παρουσιάστηκαν αιφνίδιες αλλαγές στους όρους της συμμετοχής, οι οποίοι είναι αδύνατον να καλυφθούν από τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιών, ενώ παράλληλα φωτογραφίζουν μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, συγκεκριμένων συμφερόντων.

Αναλυτικότερα, εκτός του ότι ζητείται κατάθεση εγγυητικής ύψους 1εκ €, όταν μέχρι τώρα ανερχόταν στα 150.000€, επιπλέον, σε περίπτωση που μια επιχείρηση εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο για ένα «Τμήμα» (Δομές μιας Περιφέρειας, πχ. ΚΥΤ Κω και Λέρου), τότε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητά την υποχρέωση γενικού κύκλου εργασιών 90εκ ευρώ την τριετία ’17-‘19, άρα 30εκ ευρώ ετησίως!
Ενώ αν η ενδιαφερόμενη εταιρεία διεκδικήσει το έργο της σίτισης για όλες τις πανελλαδικές δομές, τότε ζητείται μόνο το 6% της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των συγκεκριμένων Τμημάτων.   

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι συγκριμένες προϋποθέσεις είναι αδύνατον να καλυφθούν από οποιοδήποτε νησιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του επισιτισμού. Η Κυβέρνηση αποκλείει  προκλητικά από αυτό τον Διαγωνισμό και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη νησιωτική επιχειρηματικότητα, ειδικά σε μια περίοδο που χρειάζεται στήριξη για να κρατηθεί ζωντανή.
Ταυτόχρονα μια τέτοια μεθόδευση από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οδηγεί σε οριστικό  μαρασμό σχεδόν όλη την καθημαγμένη πια οικονομική ζωή των νησιών, αφού οι τοπικές επιχειρήσεις που αναλάμβαναν ή θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο της σίτισης των διαμενόντων στα ΚΥΤ, και τώρα αποκλείονται από την δυνατότητα συμμετοχής, προμηθεύονται την πλειονότητα  των πρώτων υλών τους από τους παραγωγούς και βιοτέχνες του πρωτογενούς τομέα των νησιών, ενώ απασχολούν αρκετούς ντόπιους εργαζόμενους.

Οι βουλευτές του  ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
Γιατί το Υπουργείο επέλεξε να αλλάξει τους όρους του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, όταν μάλιστα η διάρκειά του είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια; Γιατί οι όροι προβλέπουν διαβαθμισμένες οικονομικές προϋποθέσεις που καταλήγουν να είναι δυσβάσταχτες για τις μικρές  και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιών, αλλά ευνοϊκές για τις πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, που λειτουργούν σε πανελλαδική κλίμακα; Πώς αντικρούει το Υπουργείο τις κατηγορίες των τοπικών φορέων των νησιών περί φωτογραφικών όρων και μεθοδευμένο αποκλεισμό των νησιωτικών επιχειρήσεων;

Τέλος, σημειώνουν ότι η κρίση της πανδημίας επέφερε μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των νησιών και οι σημερινές μεθοδευμένες αλλαγές στους όρους του Διαγωνισμού, αποκλείουν τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των νησιών, θέτοντας σε περαιτέρω ασφυξία την τοπική αγορά, τον πρωτογενή τομέα και σε κίνδυνο δεκάδες θέσεις εργασίας. Περιμένουμε απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο καθώς η διαχείριση του Μεταναστευτικού- Προσφυγικού δεν μπορεί να «προσφέρεται» για φωτογραφικές συμβάσεις, χαριστικούς όρους και μεθοδευμένους αποκλεισμούς από Διαγωνισμούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο και ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Μετανάστευσης και Ασύλου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Προκλητικές προϋποθέσεις Διαγωνισμών για τη σίτιση των ΚΥΤ στα νησιά, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων»
Η κρίση της πανδημίας επέφερε μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των νησιών. Η μείωση των μετακινήσεων, η ισχνή τουριστική περσινή περίοδος αλλά και η μη ουσιαστική στήριξη, από τη πλευρά της Κυβέρνησης, των τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων και των εποχικών εργαζομένων, έχουν προκαλέσει βαθιές ρωγμές στην κοινωνική συνοχή των νησιών και στις τοπικές οικονομίες τους.
Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα, ιδιαίτερες αντιδράσεις από τις τοπικές επιχειρήσεις των νησιών έχουν προκύψει με φόντο την αιφνίδια αλλαγή των όρων του Διαγωνισμού για τη σίτιση των διαμενόντων στα ΚΥΤ της χώρας- και των νησιών-, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Περαιτέρω, η από 17/2/2021 «Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, με Κλειστή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανά έτος 102.959.200€ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% της εκτιμώμενης αξίας» (ΑΔΑ 6ΒΣ346ΜΔΨΟ- ΛΗΑ), που διήρκησε μόνο 15 μέρες, θέτει τροποποιημένες προϋποθέσεις συμμετοχής των εταιρειών, όπως η κατάθεση εγγυητικής ύψους 1εκ €, όταν μέχρι τώρα ανερχόταν στα 150.000€, που όμως είναι αδύνατον να καλυφθούν από τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιών, ενώ φωτογραφίζουν μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, συγκεκριμένων συμφερόντων.
Ειδικότερα, με τους «νέους» αυτούς όρους θέτονται a priori εκτός διαδικασίας οι τοπικές επιχειρήσεις που σκόπευαν να διεκδικήσουν τον ρόλο του ανάδοχου σίτισης για τα ήδη λειτουργούντα ΚΥΤ της Περιφέρειάς τους, καθώς αν δηλώσουν ενδιαφέρον μόνο για ένα «Τμήμα» (Δομές μιας Περιφέρειας), πχ. ΚΥΤ Κω και Λέρου, τότε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητά την υποχρέωση γενικού κύκλου εργασιών 90εκ ευρώ την τριετία ’17-‘19, άρα 30εκ ευρώ ετησίως. Ενώ αν η ενδιαφερόμενη εταιρεία διεκδικήσει το έργο της σίτισης για όλες τις πανελλαδικές δομές, τότε ζητείται το 6% της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των συγκεκριμένων Τμημάτων.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι συγκριμένες προϋποθέσεις είναι αδύνατον να καλυφθούν από οποιοδήποτε νησιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του επισιτισμού. Έτσι, και ενώ μέχρι τώρα τοπικές επιχειρήσεις των νησιών αναλάμβαναν κατά καιρούς τη σίτιση των διαμενόντων στα ΚΥΤ προσφύγων και μεταναστών, καθώς πληρούσαν στο ακέραιο τις απαιτούμενες υγειονομικές και λοιπές προϋποθέσεις (ISO, HASP, λοιπές πιστοποιήσεις παρόχου υπηρεσιών, εγγραφή σε Επιμελητήριο της Περιφέρειας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κτλ), η Κυβέρνηση με τον νέο αυτό Διαγωνισμό, τις αποκλείει προκλητικά από το εν λόγω έργο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ειδικά σε μια περίοδο που η νησιωτική επιχειρηματικότητα χρειάζεται στήριξη για να κρατηθεί ζωντανή.
Ταυτόχρονα, μια τέτοια μεθόδευση από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οδηγεί σε οριστικό μαρασμό σχεδόν όλη την καθημαγμένη πια οικονομική ζωή των νησιών, αφού οι τοπικές επιχειρήσεις που αναλάμβαναν το έργο της σίτισης των διαμενόντων στα ΚΥΤ, και τώρα αποκλείονται από την δυνατότητα συμμετοχής, προμηθεύονται την πλειονότητα των πρώτων υλών τους από τους παραγωγούς και βιοτέχνες του πρωτογενούς τομέα των νησιών, ενώ απασχολούν αρκετούς ντόπιους εργαζόμενους.
Επειδή, η κρίση της πανδημίας έχει φέρει στα όριά τους τις τοπικές επιχειρήσεις των νησιών,
Επειδή, οι συγκεκριμένες φωτογραφικές και μεθοδευμένες αλλαγές στους όρους του Διαγωνισμού αποκλείουν τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ θέτουν σε περαιτέρω ασφυξία την τοπική αγορά και τον πρωτογενή τομέα και σε κίνδυνο δεκάδες θέσεις εργασίας,
Επειδή, η διαχείριση του Μεταναστευτικού- Προσφυγικού δεν μπορεί να «προσφέρεται» για φωτογραφικές συμβάσεις, χαριστικούς όρους και μεθοδευμένους αποκλεισμούς από Διαγωνισμούς,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Γιατί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επέλεξε να αλλάξει τους όρους του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, όταν μάλιστα η διάρκειά του είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια;
2. Γιατί οι όροι του συγκεκριμένου Διαγωνισμού προβλέπουν διαβαθμισμένες οικονομικές προϋποθέσεις που καταλήγουν να είναι δυσβάσταχτες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιών, αλλά ευνοϊκές για τις πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, που λειτουργούν σε πανελλαδική κλίμακα;
3. Πώς αντικρούει το Υπουργείο τις κατηγορίες των τοπικών φορέων των νησιών περί φωτογραφικών όρων και μεθοδευμένο αποκλεισμό των νησιωτικών επιχειρήσεων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Σαντορινιός Νεκτάριος
Ψυχογιός Γιώργος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Ζαχαριάδης Κώστας
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ