ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

10/03/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Έλεγχος σε προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ, οι οποίες δεν πληρούν την αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών»

 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Έλεγχος σε προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ, οι οποίες δεν πληρούν την αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών»Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
1. Εσωτερικών
2. Οικονομικών

Θέμα : «Έλεγχος σε προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ, οι οποίες δεν πληρούν την αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών»

Δυστυχώς  οι συμπεριφορές της κυβέρνησης και των Αυτοδιοικητικών Αρχών συνεχίζουν να προάγουν τις απευθείας προσλήψεις, επαναφέροντας συνεχώς τις χειρότερες πελατειακές πρακτικές στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Η πανδημία φαίνεται πως αποτέλεσε μόνο την αφορμή, καθώς βιώνουμε συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και ανατροπή των νόμιμων διαδικασιών προκειμένου να παρακαμφθεί η διαφάνεια των προσλήψεων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκμεταλλεύεται  τη διάταξη του  άρθρ. 175 του ν. 4764/2020, η οποία αποτελεί ανάγκη της εποχής καθώς διευκολύνει  την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων  αναγκών, διορίζοντας κατ’ επανάληψη και προκηρύσσοντας διαδικασίες με ρουσφετολογικά κίνητρα,  σε διάφορους τομείς, κάνοντας συνεχώς αδικαιολόγητες  «εκπτώσεις» στη διαδικασία.  Είναι αδιανόητο οι προκηρύξεις για διορισμούς προσωπικού να μην πληρούν  τους βασικούς όρους για διαφάνεια και αξιοκρατία σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.  Επίσης, είναι αδιανόητο να απουσιάζουν από τις εκάστοτε προκηρύξεις αναλυτικά τα ακριβή κριτήρια επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται ικανός χρόνος συγκέντρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και άσκησης ένδικων βοηθημάτων για την προστασία των δικαιωμάτων των υποψηφίων.
Ενδεικτικά, πρόσφατα στην Κέρκυρα είχαμε τα εξής παραδείγματα:
Ως προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, η Δήμαρχος, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 2183/2021 πρόσκληση για την πρόσληψη 144 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας προθεσμία υποβολής αιτήσεων μία ολόκληρη εργάσιμη μέρα (από Παρασκευή 26-01-2021 έως και Κυριακή 28-01-2021)!  
Ως προς την ΔΕΥΑΚ, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1097/2021 πρόσκληση για την πρόσληψη 17 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας προθεσμία υποβολής αιτήσεων δυόμιση εργάσιμων ημερών (από Παρασκευή 19-2-2021 έως Τρίτη 23-2-2021)!  
Ως προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφερειάρχης εξέδωσε την  Πρωτ. Οικ. 6244/2381 πρόσκληση πρόσληψης 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, δίνοντας προθεσμία υποβολής αιτήσεων δυόμιση εργάσιμων ημερών ( από την Πέμπτη 28-1-2021 έως και την Δευτέρα 01-2-2021).
Ως προς το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, ο Δήμαρχος, εξέδωσε τη υπ’ αριθμ. 1270/22-02-2021 πρόσκληση για την πρόσληψη 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας προθεσμία υποβολής αιτήσεων μιας ολόκληρης ημέρας (από Τρίτη 23-02-2021 έως Τετάρτη 24-02-2021).
Ως προς το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, ο Δήμαρχος, εξέδωσε τη υπ’ αριθμ. 488/27-01-2021 πρόσκληση για την πρόσληψη 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας προθεσμία υποβολής αιτήσεων δυόμιση εργάσιμων ημερών ( από την Πέμπτη 28-1-2021 έως και την Δευτέρα 01-2-2021).

Με αυτές τις  καταφανώς «φωτογραφικές» εξυπηρετήσεις παρακάμπτεται ο Προγραμματισμός προσλήψεων, αλλά και αδικούνται χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι άνεργοι πρακτικά 1,5 χρόνο και παρότι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προκηρύξεων, τους αποστερείται πρακτικά το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των προκηρύξεων και να διεκδικήσουν να προσληφθούν.
Η απαξίωση της αρχής της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, μέσω της διαρκούς παράκαμψης των διαδικασιών, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τίποτα. Οι ρυθμίσεις του άρθρ. 175 του ν. 4764/2020 είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και θα πρέπει να εφαρμόζονται για λόγους πραγματικής άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Σε καμία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων δεν δικαιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς, αξιοκρατικές και αξιόπιστες διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο προσβάλλεται η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη Διοίκηση. Είναι δεδομένο  πως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν κληθεί να σηκώσουν μεγάλο βάρος για την κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών, ωστόσο οποιεσδήποτε εκπτώσεις στη διαδικασία διαιωνίζουν  τις  χειρότερες πελατειακές πρακτικές στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και προωθούν την αδιαφάνεια.
Μάλιστα, οι εμπεριεχόμενοι όροι στις ανωτέρω προκηρύξεις επέτρεπαν τον φωτογραφικό διορισμό ατόμων, καθώς τα αόριστα και αδιαφανή κριτήρια έδιναν τεράστια διακριτική ευχέρεια στην επιλογή των διαγωνιζομένων, παρακάμπτοντας την αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Με πρόχειρο τρόπο και «fast track» διαδικασίες, οι ανωτέρω φορείς προσπαθούν να διορίσουν εκείνους ακριβώς που αρέσκονται, αυθαιρετώντας για τα κριτήρια επιλογής.
Τέτοιες ενέργειες δημιουργούν τεράστια κοινωνική ζημιά και φθείρουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Διοίκηση και δείχνουν πως δεν υπάρχει αξιοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Επειδή δεν είναι δυνατόν η πανδημία να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα προκειμένου να παρακαμφθούν οι διατάξεις του ΑΣΕΠ, υποτίθεται για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών.
Επειδή η καταστρατήγηση συνταγματικών διατάξεων για τις προσλήψεις προσωπικού και η απαξίωση των κανόνων πρόσληψης του ΑΣΕΠ επιφέρουν τη δικαιολογημένη δυσπιστία των συμπολιτών μας προς το δημόσιο τομέα.
Επειδή χιλιάδες άνεργοι συμπολίτες μας, πληρούντες τα ουσιαστικά και τυπικά κριτήρια των ανωτέρω προκηρύξεων, αποστερήθηκαν πρακτικά του δικαιώματος τους να συμμετέχουν στις προκηρυχθείσες διαδικασίες.
 Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.Προτίθεστε να ελέγξετε τη νομιμότητα των ανωτέρω προσλήψεων που διενήργησαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, η ΔΕΥΑΚ, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας και ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας των οποίων τα κριτήρια είναι καταφανώς ρουσφετολογικού χαρακτήρα και να τις ακυρώσετε; Σκοπεύετε να αναζητήσετε και να αποδώσετε ευθύνες στους φορείς που τις διενήργησαν;
2. Οι ανωτέρω ΟΤΑ και συγκεκριμένα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας,  ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και οι φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους έχουν προβεί σε άλλες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με την παραπάνω διαδικασία, εκτός της κείμενης νομοθεσίας περί ΑΣΕΠ; Για ποιο λόγο και για ποιο χρονικό διάστημα; Εφόσον αποδεδειγμένα ανευρεθούν παρόμοιες ρουσφετολογικές προσλήψεις υπάρχει πρόθεση να ακυρωθούν οι διαδικασίες και να καταλογισθούν ευθύνες;
3. Υπάρχει πρόθεση για διορθωτική νομοθετική παρέμβαση με την εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων, προκειμένου η διάταξη του άρθρου 175 του ν. 4764/2020 να αφορά αποδεδειγμένα έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για προσλήψεις με ρουσφετολογικά κριτήρια;
4. Υπάρχει πρόθεση για νομοθετική παρέμβαση, ώστε η διάταξη του άρθρου 175 του ν. 4764/2020 να πειθαρχήσει στις λογικές των αξιοκρατικών και δίκαιων κριτηρίων του ΑΣΕΠ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ