ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/03/2021

Ερώτηση του Σπ. Λάππα: Εγκατάλειψη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων

Ερώτηση του Σπ. Λάππα: Εγκατάλειψη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των ΑνηλίκωνΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Εγκατάλειψη ΚΕΣΑΘΕΑ (Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων)

Ι. Με το άρθρο 12 του Ν. 3860/2010 συστήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενδεκαμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων. Η συμμετοχή των μελών στο Συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη. Στη σύνθεση του Συμβουλίου μετέχουν α) πέντε μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της χώρας, με ειδίκευση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων, β) ένας εισαγγελέας ή δικαστής ανηλίκων, γ) ένας επιμελητής ανηλίκων, δ) ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, και ε) τρεις προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών ή της επικοινωνίας. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να συμμετέχει και ο Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, επικεφαλής του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Παρ’ ότι η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής μεταφέρθηκε συνολικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ΚΕΣΑΘΕΑ παρέμεινε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα με το ΠΔ 6/2021 (άρθρο 15 παρ. 3, γ΄, θθ΄) ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης / Τμήμα Υποστηρικτικών Λειτουργιών Δικαιοσύνης η διοικητική υποστήριξη καθώς και η προετοιμασία και υποβολή θεμάτων προς συζήτηση.

ΙΙ. Το ΚΕΣΑΘΕΑ συντονίζει και οργανώνει δράσεις, εισηγείται προτάσεις και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Το Συμβούλιο για την εκπλήρωση της αποστολής του: α) παρακολουθεί το έργο των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων πανελλαδικά, β) συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, καθώς επίσης με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων, οργανώνοντας ενιαίο δίκτυο, γ) συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, σε συνεργασία με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, καταγγελίες για κακοποίηση ή εγκατάλειψη ανηλίκων, δ) μελετά θέματα θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων και εισηγείται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους, ε) οργανώνει την εφαρμογή νέων θεραπευτικών ή αναμορφωτικών μέτρων, μέσω των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, στ) οργανώνει τον εθελοντισμό με πεδίο αναφοράς τη στήριξη των ανηλίκων και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ζ) διαμορφώνει και συντονίζει μηχανισμούς ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, η) τηρεί στατιστικά στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο, θ) εισηγείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης την πολιτική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων και των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

Εξάλλου με το άρ. 8 ν. 3961/2011 συστήθηκε Δίκτυο που οργανώνεται από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. στο οποίο εντάσσονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι υπηρεσίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανήλικους σε κίνδυνο και στους ανήλικους παραβάτες".

ΙΙΙ. Το ΚΕΣΑΘΕΑ συγκροτήθηκε αρχικά με την ΥΑ 86756 οικ. ΦΕΚ Β-1471/2010 και ορίστηκε πρόεδρός του η κ. Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 387/2016 (ΦΕΚ ΥΟΑΔ 387/18-7-2016) το ΚΕΣΑΘΕΑ επανασυγκροτήθηκε και ορίστηκε πρόεδρος η κ. Όλγα Θεμελή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η θητεία του Συμβουλίου έληξε στις 17 Ιουλίου 2019 και έκτοτε δεν εκδόθηκε κάποια απόφαση συγκρότησής του από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης.

Επειδή τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από την πολιτεία.

Επειδή τα θέματα προστασίας των ανηλίκων από τη θυματοποίηση είναι εξόχως σημαντικά και η επιστημονική υποστήριξη της πολιτείας απαραίτητη.
Επειδή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων πρέπει να αποφασίζονται με ορθολογικά κριτήρια.
Επειδή η συμβολή του ΚΕΣΑΘΕΑ για το «Σπίτι του Παιδιού» και τις «Μονάδες Μέριμνας Νέων» και το εν γένει νομοπαρασκευαστικό έργο υπήρξε πολύτιμη.
Επειδή η λειτουργία του ΚΕΣΑΘΕΑ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
• Γιατί δεν συγκροτήθηκε κατά νόμον το ΚΕΣΑΘΕΑ;
• Προτίθεται ο κ. Υπουργός να προβεί στη συγκρότησή του;
• Προτίθεται η Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει ή να καταργήσει το συγκεκριμένο όργανο; Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν;
• Η Κυβέρνηση δεν θεωρεί ως σημαντικά τα θέματα της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων ώστε να χρειάζεται ένα επιστημονικό όργανο για την παρακολούθησή τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Λάππας

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ