ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/03/2021

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση 15 Ε/Β για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο – Την ερώτηση συνυπογράφει ο Παπαδημούλης

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση 15 Ε/Β για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο – Την ερώτηση συνυπογράφει ο ΠαπαδημούληςΕπίτροπος Ισότητας, Ελ. Ντάλι: Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας

Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και ενδιαφερόμενων φορέων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο

Απάντηση δια της αρμόδιας Επιτρόπου για την Ισότητα, Ελ. Ντάλι, έδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση 15 ευρωβουλευτών από την Αριστερά έως την Κοινοβουλευτική Δεξιά, αναφορικά με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο. Την ερώτηση συνυπογράφει, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής, αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή» επαναβεβαιώνει στην απάντησή της η Επίτροπος Ντάλι, προσθέτοντας τις πρωτοβουλίες και τις κοινωνικές εκστρατείες (όπως το Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», το #DigitalRespect4Her κατά της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών στον δημόσιο βίο) που υποστηρίζονται από την Επιτροπή για το ζήτημα της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο.

Όσον αφορά τις ενέργειες και τα μέτρα που προτίθεται να αναλάβει για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο, η Επίτροπος δεσμεύεται πως «η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και ενδιαφερόμενων φορέων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο», τονίζοντας πως «προτίθεται επίσης να υποβάλει έως το τέλος του 2021 πρόταση για την καταπολέμηση συγκεκριμένων μορφών έμφυλης βίας».

Για τον προτεινόμενο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίζεται και θα εγγυάται η ασφάλεια των γυναικών στο Διαδίκτυο, η Επίτροπος Ντάλι αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου σε ολόκληρη την ενιαία αγορά».

Με αφορμή έρευνα που διεξήγαγε το ίδρυμα World Wide Web Foundation κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και σύμφωνα με την οποία «το 52 % των νέων γυναικών και κοριτσιών έχουν υποστεί διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένων απειλών, σεξουαλικής παρενόχλησης και ανταλλαγής ιδιωτικών φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους», οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές ζητούσαν να μάθουν από την Κομισιόν για τα μέτρα που έχει αναλάβει, τις πρωτοβουλίες και τις κοινωνικές εκστρατείες που υποστηρίζει καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο προτεινόμενος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα στηρίζει και θα εγγυάται την ασφάλεια των γυναικών στο Διαδίκτυο.

 

Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006737/2020

προς την Επιτροπή

 

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Sylwia Spurek (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Monika Vana (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Karen Melchior (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Maria Walsh (PPE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Samira Rafaela (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE)

 

Θέμα: Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το ίδρυμα World Wide Web Foundation κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το 52 % των νέων γυναικών και κοριτσιών έχουν υποστεί διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένων απειλών, σεξουαλικής παρενόχλησης και ανταλλαγής ιδιωτικών φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επιπλέον, το 87 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το πρόβλημα της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο παρουσιάζει επιδείνωση.

Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων (2020-2025), η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον κυβερνοχώρο, αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025), η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προστατεύσει την ασφάλεια των θυμάτων της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των θυμάτων της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο;

2. Ποιες πρωτοβουλίες και κοινωνικές εκστρατείες για το ζήτημα της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο υποστηρίζονται από την Επιτροπή;

3. Με ποιον τρόπο ο προτεινόμενος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα στηρίξει ή θα εγγυηθεί την ασφάλεια των γυναικών στο Διαδίκτυο;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση[1]

 

EL, E-006737/2020

Απάντηση της κ. Dalli

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής, αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή[2]. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και ενδιαφερόμενων φορέων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει έως το τέλος του 2021 πρόταση για την καταπολέμηση συγκεκριμένων μορφών έμφυλης βίας[3].

Το 2019 η Επιτροπή ξεκίνησε την εκστρατεία #DigitalRespect4Her[4] κατά της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών στον δημόσιο βίο. Θα ασχοληθεί επίσης με την έμφυλη βία στην επικείμενη εκστρατεία της για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά[5], η Επιτροπή παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο δίκτυο των κέντρων ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου. Τα εν λόγω κέντρα διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, παρέχουν κατάρτιση και πόρους σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση και προσφέρουν ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να χρηματοδοτεί οργανώσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»[6].

Τον Δεκέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες[7], ο οποίος αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση και επικαιροποίηση των κανόνων για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας, παράλληλα, το παράνομο περιεχόμενο που διαδίδεται από τους χρήστες και παρέχοντας εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η πρόταση στηρίζει τις στρατηγικές της Επιτροπής για την ισότητα και συμπληρώνει άλλες τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην ΕΕ. Θα ισχύει για κάθε παράνομο περιεχόμενο που διαδίδεται στο διαδίκτυο εντός της ενιαίας αγοράς. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

 

[1] Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL)

[2] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el

[3] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_el.pdf

[4] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalrespect4her

[5] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-better-internet-children

[6] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

[7] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ