ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/03/2021

Απάντηση Κομισιόν σε Ερώτηση Γεωργούλη και Αρβανίτη για διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων στον Πολιτισμό

Απάντηση Κομισιόν σε Ερώτηση Γεωργούλη και Αρβανίτη για διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων στον ΠολιτισμόΜε μεγάλες καθυστερήσεις και αργά βήματα κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αντιμετώπιση του πλήγματος που έχουν δεχθεί οι εργαζόμενοι στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς της Ε.Ε ειδικά στο θέμα της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Εργασίας Νικολά Σμιτ στην ερώτηση που είχαν καταθέσει οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Γεωργούλης και Κώστας Αρβανίτης, με αντικείμενο τη διαφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη θεσμική κατοχύρωση των εργαζόμενων σε έναν τομέα όπου «σαρώνει» η επισφάλεια.

Σύμφωνα με την γραπτή απάντηση της Επιτροπής:

- Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, η οποία πρέπει να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη έως την 1η Αυγούστου 2022, προβλέπει νέα δικαιώματα για τους εργαζόμενους υπό επισφαλείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα.
- Η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει πρόταση έως το τέλος του 2021 με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, αν το χρειάζονται, σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και να επιβαρύνουν περαιτέρω την συνολική εικόνα ανεπάρκειας και λαθών στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκορύφωμα την αποτυχία να εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες εμβολίων γρήγορα για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

 

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Γεωργούλης και Κώστας Αρβανίτης, λαμβάνοντας υπόψη την επισφάλεια της εργασίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, η οποία εντάθηκε με την κρίσης της πανδημίας, ρώτησαν την Επιτροπή τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου με σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα.

 

Αναλυτικά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
EL E-006956/2020
Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.3.2021)

Έχει δημοσιευθεί μελέτη σχετικά με το καθεστώς και τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα . Η μελέτη αυτή επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι (π.χ. περίπλοκο καθεστώς εργασίας με ευάλωτους αυτοαπασχολούμενους ή εργαζόμενους που υπόκεινται σε παράτυπες συμβάσεις, μη τακτικό και χαμηλό μέσο εισόδημα, μικρότερη πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση). Το 2021 θα δοθεί συνέχεια στη μελέτη αυτή μέσω διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

Η πρωτοβουλία SURE προστατεύει τους εργαζομένους από την ανεργία και τις απώλειες εισοδήματος. Καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους, μεταξύ άλλων και στον υπό εξέταση τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του εν λόγω τομέα, κυρίως μέσω επενδύσεων σε δραστηριότητες απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης.

Τρεις άτυπες μορφές απασχόλησης ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, η οποία πρέπει να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη έως την 1η Αυγούστου 2022, προβλέπει νέα δικαιώματα για τους εργαζόμενους υπό επισφαλείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα.

Η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει πρόταση έως το τέλος του 2021 με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, αν το χρειάζονται, σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες .

 

 

Αναλυτικά η ερώτηση των Ευρωβουλευτών:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006956/2020
Προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis(GUE/NGL)

 

Θέμα: Περί ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα

Ο πολιτισμός εκτιμάται ότι για το 2020 έχασε το 80% του κύκλου εργασιών. Είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε από τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.
Η κρίση που προκάλεσε ο COVID-19 ανέδειξε επίσης υφιστάμενα προβλήματα του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα (ΔΠΤ), όπως η εποχικότητα και η ανά πρότζεκτ απασχόληση, που συνολικά επιτείνουν την επισφάλεια της εργασίας στον κλάδο.
Επιπρόσθετα, στον ΔΠΤ απασχολούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ομάδες υψηλής προτεραιότητας για την Ένωση ως προς την απασχόληση, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Συνεπώς, η αναγκαιότητα για μέτρα προστασίας και ενίσχυσης των εργαζόμενων και απασχολούμενων στο χώρο του ΔΠΤ είναι επιτακτική.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου με σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα;

2.Θα σχεδιάσει πολιτικές για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον ΔΠΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης;

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:
Αλέξης Γεωργούλης
Κώστας ΑρβανίτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ