ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/03/2021

Ερώτηση 36 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Διερεύνηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ευθυνών της Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς ως προς τη χειραγώγηση αγοράς και ενέργειες ή παραλείψεις από πλευράς δημοσίου»

Ερώτηση 36 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Διερεύνηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ευθυνών της Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς ως προς τη χειραγώγηση αγοράς και ενέργειες ή παραλείψεις από πλευράς δημοσίου»Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη και θέμα: «Διερεύνηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ευθυνών της Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς ως προς τη χειραγώγηση αγοράς και ενέργειες ή παραλείψεις από πλευράς δημοσίου».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

- Πρόσφατα δημοσιεύματα στον οικονομικό τύπο αναφέρουν τους στρατηγικούς στόχους και το καινούργιο επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με αυτά, η τράπεζα, στο πλαίσιο εξυγίανσής της, θα προβεί σε άμεσες κινήσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις όπως, τη μείωση κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλής αλλά και της πώλησης απευθείας μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, για την εξυγίανση του ισολογισμού της η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους περίπου 1 δις. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς.

- Ωστόσο, παρά τις όποιες αισιόδοξες προβλέψεις της διοίκησης, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται πτώση στη τιμή της μετοχής, της Πειραιώς Financial, η οποία κατά το κλείσιμο της 19.03.2021 έφτασε στα 0,54€, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για κερδοσκοπικά «παιχνίδια» ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. Οι κινήσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές τόσο στο δημόσιο όσο και στους μικρομετόχους της τράπεζας.

- Η Πειραιώς Fiancial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση με το ΤΧΣ να κατέχει το 61% και ο υπόλοιπος ιδιωτικός τομέας, νομικά και φυσικά πρόσωπα, το υπόλοιπο 39%. Το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πληροφορούμαστε ότι θα μειωθεί στο 33,34%.

- Σημειώνεται ότι με τις τροποποιήσεις που επέφερε το κυβερνητικό επιτελείο στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παρέχεται ασυλία στη διοίκηση του ΤΧΣ προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με την «επιμελή διαχείριση» της περιουσίας του αν η τιμή διάθεσης μετοχών είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

- Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο διατηρήθηκε το δικαίωμα αρνησικυρίας του Υπουργού Οικονομικών, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων που κατατίθενται σύμφωνα με το νόμο.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχει ξεκινήσει έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την περίπτωση της μετοχής της Πειραιώς Financial;

2. Με ποια μέθοδο θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου; Προασπίζονται με αυτήν τα συμφέροντα του ΤΧΣ και των ιδιωτών μετόχων;

3. Προτίθεται το ΤΧΣ να ασκήσει το ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας στη περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς διενεργηθεί με περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως του;

4. Προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη περίπτωση που η προτεινόμενη τιμή διάθεσης της μετοχής της Πειραιώς βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων της σύμφωνα με το νόμο;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Διερεύνηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ευθυνών της Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς ως προς τη χειραγώγηση αγοράς και ενέργειες ή παραλείψεις από πλευράς δημοσίου»

Πρόσφατα δημοσιεύματα στον οικονομικό τύπο αναφέρουν τους στρατηγικούς στόχους και το καινούργιο επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με αυτά, η τράπεζα, στο πλαίσιο εξυγίανσής της, θα προβεί σε άμεσες κινήσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις όπως, τη μείωση κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλής αλλά και της πώλησης απευθείας μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, για την εξυγίανση του ισολογισμού της η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους περίπου 1 δις. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς ως προς τα αποτελέσματα για το έτος 2020 έκανε λόγο για θετικές τάσεις σε όλα τα επίπεδα και για βελτιωμένα μεγέθη ως προς τον ισολογισμό της εταιρείας. Ωστόσο, παρά τις όποιες αισιόδοξες προβλέψεις της διοίκησης, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται πτώση στη τιμή της μετοχής, της Πειραιώς Financial, η οποία κατά το κλείσιμο της 19.03.2021 έφτασε στα 0,54€, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για κερδοσκοπικά «παιχνίδια» ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. Οι κινήσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές τόσο στο δημόσιο όσο και στους μικρομετόχους της τράπεζας.

Η Πειραιώς Fiancial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση με το ΤΧΣ να κατέχει το 61% και ο υπόλοιπος ιδιωτικός τομέας, νομικά και φυσικά πρόσωπα, το υπόλοιπο 39%. Το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πληροφορούμαστε ότι θα μειωθεί στο 33,34%. Σημειώνεται ότι με τις τροποποιήσεις που επέφερε το κυβερνητικό επιτελείο στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ν.3864 (Α’ 119/21.07.2010), με το ν.4783/2021(Α’ 38/12.03.2021) παρέχεται ασυλία στη διοίκηση του ΤΧΣ προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με την «επιμελή διαχείριση» της περιουσίας του αν η τιμή διάθεσης μετοχών είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή. Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο διατηρήθηκε το δικαίωμα αρνησικυρίας του Υπουργού Οικονομικών, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων που κατατίθενται σύμφωνα με το νόμο. Επίσης, προστέθηκε η δυνατότητα το ΤΧΣ, σε περιπτώσεις αυξήσεων κεφαλαίου, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3864/2010, προκειμένου να αποτραπεί η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί συμμετοχή, εφόσον η έκδοση πρόκειται να λάβει χώρα με περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς, θεσπίστηκε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, την παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς («κατάχρηση αγοράς»), καθώς και μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ένωση και για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και της εμπιστοσύνης στις εν λόγω αγορές. Τέλος, με το ν.4443/2016 εισήχθησαν στο εσωτερικό μας δίκαιο αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού 596/2014 και ενσωματώθηκε η Οδηγία 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς. Ως Αρμόδια Αρχή διασφάλισης και ελέγχου της εφαρμογής και εποπτείας της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς ορίστηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη πτώση της τιμής της μετοχής της Πειραιώς Fianacial, την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της και σε συνδυασμό με την υποχρέωση διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος αλλά και των συμφερόντων των μικρών μετόχων της εταιρείας, Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχει ξεκινήσει έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την περίπτωση της μετοχής της Πειραιώς Financial;
2. Με ποια μέθοδο θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου; Προασπίζονται με αυτήν τα συμφέροντα του ΤΧΣ και των ιδιωτών μετόχων;
3. Προτίθεται το ΤΧΣ να ασκήσει το ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας στη περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς διενεργηθεί με περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως του;
4. Προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη περίπτωση που η προτεινόμενη τιμή διάθεσης της μετοχής της Πειραιώς βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων της σύμφωνα με το νόμο;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζαχαριάδης Κώστας

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Παπαδόπουλος Σάκης

Παππάς Νίκος

Πέρκα Πέτη

Πούλου Γιώτα

Σκουρολιάκος Πάνος

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ