ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ( “Δαφνί” και “Δρομοκαϊτειο”)

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ( “Δαφνί” και “Δρομοκαϊτειο”)Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε σήμερα ο Τομέαρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός και 43 βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο τα μείζονα και πολυάριθμα λειτουργικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει στα διασυνδεόμενα ψυχιατρικά νοσοκομεία "Δαφνί" και Δρομοκαϊτειο και τα οποία αναδείχθηκαν μετά την επίσκεψη στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία στις 24 Μαρτίου στο πλαίσιο περιοδειών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ( “Δαφνί” και “Δρομοκαϊτειο”)
Μετά από επίσκεψη στις 24 Μαρτίου στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία “Δαφνί” και “Δρομοκαϊ-τειο”, στο πλαίσιο περιοδειών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής, και την α-ναλυτική ενημέρωση από την πλευρά τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης για τα προ-βλήματα που έχουν ανακύψει ειδικά την περίοδο της πανδημίας, θεωρούμε αναγκαίο να αναφέ-ρουμε τα εξής :
1. Εμβολιασμός έναντι του κοροναϊού: Επισημαίνεται ότι κανένας από τους ψυχικά ασθενείς που είναι στην ευθύνη του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) δεν έχει εμβολιαστεί, παρότι πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας δεν συμπεριελάμ-βανε τους διαμένοντες σε ψυχιατρικές δομές. Απόρροια της κρίσιμης αυτής παράλειψης είναι η εμφάνιση κρουσμάτων covid-19 σε νοσηλευόμενους αλλά και σε προσωπικό, ειδικά στο Δρο-μοκαϊτειο. Σημειώνεται ότι ο εμβολιασμός των ασθενών των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκα-τάστασης έναντι της COVID-19 ξεκίνησε στις 31/3 μετά και την επίσκεψη μελών αντιπροσωπεί-ας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ στις 24/3.
2. Περίθαλψη περιστατικών Covid-19: Το “Δαφνί” και το “Δρομοκαϊτειο” δεν διαθέτουν την υπο-δομή, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το επιστημονικό δυναμικό (παθολόγους, πνευμονολόγους, λοιμωξιολόγους) για να παρέχουν επείγουσα και ποιοτική φροντίδα στα περιστατικά τα οποία διαγιγνώσκονται με κοροναϊό και χρήζουν νοσηλείας. Ειδικότερα από την έναρξη της πανδημί-ας μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευθεί συνολικά 71 κρούσματα στο Δρομοκαϊτειο, εκ των οποίων τα 57 αφορούν ασθενείς με ήπια συμπτώματα, οι οποίοι παραμένουν σε δομές του Νοσοκομείου. Συνολικά, 10 ασθενείς έχουν μεταφερθεί μέχρι σήμερα και νοσηλεύονται σε Κλινικές Covid-19 Γενικών Νοσοκομείων (Σωτηρία, Αττικό, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Ασκληπιείο), ενώ 3 ασθενείς απεβίωσαν. Σημειώνεται επίσης ότι έξι (6) εργαζόμενοι του ΨΝΑ νοσούν από Covid-19.
3. Γηροψυχιατρικό Τμήμα “Δρομοκαϊτείου”: Επί του παρόντος φιλοξενεί 33 ασθενείς και για την ενίσχυσή του με νοσηλευτικό προσωπικό έχουν αποδυναμωθεί οι κοινοτικές δομές-ξενώνες λόγω μετακίνησης νοσηλευτών προς το Νοσοκομείο. Μάλιστα λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης του Τμήματος , το 50% των ασθενών (15 από τους 33) είναι νέοι άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί υποχρεωτικά .
4. Ανθρώπινο δυναμικό: Η πανδημία ανέδειξε το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΨΝΑ, η οποία αναμένεται να επιταθεί εφόσον επίκειται η συνταξιοδότηση τουλάχιστον 25 υπαλλή-λων χωρίς να έχει υπάρχει πρόβλεψη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων.
5. Κοινοτικές ψυχιατρικές δομές: Είναι γνωστό ότι δεν διαθέτουν ιατρικό δυναμικό για την παρα-κολούθηση και διαχείριση παθολογικών-πνευμονολογικών περιστατικών. Για παράδειγμα στο Οικοτροφείο ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ στο Π. Φάληρο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στο ΨΝΑ , εντοπίστηκαν 5 θετικά ασυμπτωματικά κρούσματα τα οποία δεν είχαν πρόσβαση σε κατάλληλη περίθαλψη ενώ περίπου 10 διακομίσθηκαν στο Αγία Όλγα και στην Παμμακάριστο. Στο ΨΝΑ Δαφνί σε μια Κλινική Οξέων Περιστατικώνν (8οΨΤΕ) έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό 11 ασθενείς απο τους 15 και 5 εργαζόμενοι. Επίσης έχει μετατραπεί η παθολογική κλινική σε Κλινική covid με 20 κλίνες, που αυτή την στιγμή νοσηλευει 18 θετικούς ψυχιατρικούς ασθενείς.
6. Επιδημιολογικοί έλεγχοι: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποιούσε ανά 15θήμερο rapid test, το ο-ποίο είχε θετικό αντίκτυπο τόσο στους εργαζόμενους όσο και τους φιλοξενούμενους, καθώς α-νιχνεύονταν έγκαιρα τυχόν θετικά κρούσματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εργαζο-μένων, η επίσκεψη των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ στο ΨΝΑ διεκόπη.
7. Ασθενοφόρο: Επισημάνθηκε επίσης ότι δεν διατίθεται ασθενοφόρο στο “Δαφνί” σε ώρες εκτός εφημερίας του Νοσοκομείου, για τις διακομιδές των ασθενών .
8. Υγιεινή περιβάλλοντος: Μολονότι υφίστανται στον Οργανισμό του ΨΝΑ 4 θέσεις απολυμαντών και επί του παρόντος είναι καλυμμένη μόνο μία (1) από υπάλληλο που θα συνταξιοδοτηθεί σύ-ντομα και βρίσκεται σε άδεια, δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση. Ως αποτέλεσμα αναγκάζεται η Επόπτρια Υγείας να προβαίνει η ίδια σε απολυμάνσεις στο “Δαφνί” κάνοντας υπέρβαση καθη-κόντων για να καλύψει το κενό.
9. Υπολειτουργία υφιστάμενων δομών: Λόγω των έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο της πανδημίας έχουν μειωθεί σημαντικά τα ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία και έχουν ανασταλεί άλλες τα-κτικές λειτουργίες του νοσοκομείου (Κλινική Ημέρας) .
Ως εμβαλωματική λύση στα πολυάριθμα προβλήματα, το Υπ. Υγείας δρομολογεί τη μεταφορά ασθενών που δεν έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, αγνοώ-ντας τη φύση της ψυχιατρικής νοσηλείας, το γεγονός δηλαδή ότι πρόκειται για χρονίως ψυχικά πάσχοντες για τους οποίους η αλλαγή περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιβά-ρυνση και απορρύθμιση της κατάστασής τους .
Επειδή οι ευάλωτοι πληθυσμοί, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ., θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μέριμνας και να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Υπ. Υγείας για την εμβολιαστική κάλυψη έναντι του SARS-CoV-2
Επειδή οι χρονίως ψυχικά πάσχοντες που διαμένουν σε ασυλικό περιβάλλον αποτελούν πληθυ-σμό ειδικής ευαλωτότητας για λοίμωξη covid-19
Επειδή, η λειτουργική ανεπάρκεια των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στη διαχείριση περιστατικών Covid-19 θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους νοσηλευόμενους
Επειδή, η ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό συνιστά αδήριτη ανάγκη για το “Δαφνί” και το “Δρο-μοκαϊτειο”
Επειδή, η τακτική παρουσία κλιμακίων του ΕΟΔΥ για τον επιδημιολογικό έλεγχο θα πρέπει να συ-νεχιστεί.

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Σε ποιο επιχειρησιακό σχεδιασμό εντάσσεται η μεταφορά των ψυχιατρικών περιστατικών από τα ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε ιδιωτικές κλινικές, αντί να ενισχυθούν οι υφι-στάμενες δημόσιες δομές;
2. Με ποιο σκεπτικό δεν περιλήφθηκαν εξ αρχής στον εμβολιαστικό σχεδιασμό οι νοσηλευ-όμενοι στο “Δαφνί” και στο “Δρομοκαϊτειο” εφόσον μάλιστα πληρούν τα ηλικιακά κριτή-ρια τα οποία έχει θεσπίσει το ίδιο το Υπ. Υγείας;
3. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των Ψυ-χιατρικών Νοσοκομείων;
4. Υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη νέων νοσηλευτικών Τμημάτων στο “Δαφνί” και την απο-συμφόρηση του “Γεμέλειου” Γηροψυχιατρικού Τμήματος από νεαρούς σε ηλικία ασθενείς;
5. Ποιος ο σχεδιασμός για τον τακτικό επιδημιολογικό έλεγχο από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ τόσο των εργαζομένων και των νοσηλευομένων στα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία , όσο και των κοινοτικών δομών τους;
6. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τον μετασχηματισμό των ασυλικών δομών των τριών ειδικών Ψυχια-τρικών Νοσοκομείων της χώρας ;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας
Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αναγνωστοπούλου Σία

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος Ζεϊμπέκ Χουσε-ΐν

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Κουροuμπλής Παναγιώτης

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας


Μουζάλας Γιάννης


Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Παναγιού
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ