ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/04/2021

Β. Αποστόλου: Η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς σχεδιασμό ακόμη και στην εναρμόνιση των θετικών οδηγιών της Ε.Ε. - βίντεο

Β. Αποστόλου: Η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς σχεδιασμό ακόμη και στην εναρμόνιση των θετικών οδηγιών της Ε.Ε. - βίντεοΟμιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις»

 

Φέρνετε σήμερα για ψήφιση ένα ν/σ, του οποίου οι βασικότερες διατάξεις έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς συμμετείχαμε ενεργά στην ίδια τη διαμόρφωση της οδηγίας που συζητάμε.

Κι επειδή υπήρχε πριν την ολοκλήρωσή της ,μεγάλη πίεση στον αγροτικό μας χώρο από τις αθέμιτες πρακτικές, ζητήσαμε και πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο μερικών, των πιο σημαντικών θα έλεγα, ρυθμίσεων της οδηγίας.

Δικές μας οι δύο μεγάλες τομές: η πρώτη για την καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά

και η δεύτερη για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των αλυσίδων χονδρικής, με το νόμο 4492/2017 για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

 

Ειδικότερα καθιερώσαμε μεταξύ άλλων:

1) την υποχρεωτική επισήμανση επί των συσκευασιών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, της χώρας άμελξης, επεξεργασίας και συσκευασίας.

2) την υποχρεωτική αναγραφή σε όλα τα στάδια διακίνησης του κρέατος, από το σφαγείο έως την ταμειακή μηχανή του καταστήματος λιανικής, της χώρας γέννησης, εκτροφής και σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας και

3) την υποχρέωση πληρωμής των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων εκ μέρους των χονδρεμπόρων, περιλαμβανομένων των super market, το αργότερο εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

 

Οι ρυθμίσεις αυτές έφεραν ένα πλέγμα προστασίας, τόσο στον Έλληνα αγρότη και την ελληνική παραγωγή, όσο και στον καταναλωτή, που μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο είναι πραγματικά εγχώριο προϊόν, όσον αφορά το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα κρέατα, και ποιο όχι.

Αν εφαρμοζόταν ο νόμος δεν θα μπορούσε να συμβεί το πρόσφατο σκάνδαλο με τη φέτα.

Επιπλέον, με τη ρύθμιση των πληρωμών στις 60 ημέρες κατά ανώτατο όριο, απελευθερώσαμε τον αγρότη, τον αδύναμο κρίκο της εμπορικής διαδικασίας, από την πίεση που του ασκούν οι ισχυροί του χώρου.

Στην εναρμόνιση μιας οδηγίας ενός ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι γνωστό, ότι το κύριο σώμα του νομοσχεδίου αποτελεί αντιγραφή, γιατί έχει τις περισσότερες φορές, σαφή ποιοτικά χαρακτηριστικά νομοθέτησης.

Απομένει στο κράτος μέλος να προσθέσει ελάχιστες διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης στην Βουλή κι όχι να μεταφέρονται στις εξουσιοδοτικές για τον Υπουργό, στο άρθρο 16 στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η πρακτική το γνωρίζετε, είναι κακή νομοθέτηση.

Συγκεκριμένα:

Προσδιορίζονται με ΥΑ τα προϊόντα, που προστατεύει το νομοσχέδιο. Αυτή τη λίστα με τα προϊόντα θα έπρεπε να την είχατε προσαρτήσει ως παράρτημα στο νομοσχέδιο. Στην εναρμόνιση που κάναμε εμείς το 2017 με το νόμο 4492 είχαμε υποβάλλει συγκεκριμένο κατάλογο για συζήτηση στην Βουλή και γνώριζε το σώμα ποια προϊόντα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Επίσης καθορίζονται τα πάντα για την Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών με ΥΑ.

 

Πιστεύετε ότι οι τρεις γενικοί Δ/ντές που συμμετέχουν στην Επιτροπή και είναι επιφορτισμένοι με πολλές και άλλες αρμοδιότητες, μπορούν παράλληλα να διερευνήσουν καταγγελίες, πόσο μάλλον να επιβάλλουν κυρώσεις, χωρίς την υποστήριξη μιας οργανικής μονάδας;

Πουθενά δεν αναφέρεται ποια θα είναι η καθ` ύλη οργανική μονάδα του Υπουργείου. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα τόσο δύσκολο, και πρωτόγνωρο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέμα, να το διαχειριστεί μόνη η αρμόδια Επιτροπή.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται, ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Είναι απλά παράλειψή σας που δεν αναφέρεται ποια διεύθυνση του Υπουργείου θα συνεργαστεί με την αντίστοιχη του Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία και τήρηση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής βάσης ή κάτι άλλο;

Η φιλοσοφία αυτής της βάσης στηρίζεται στην επεξεργασία καταγγελιών και όχι στους αυτόματους διασταυρωτικούς ελέγχους, όπως είχε σχεδιαστεί και λειτουργούσε με τον 4492/17 ,οπότε μέχρι την κατάργησή της από τον προκάτοχό σας Υπουργό.

Βέβαια όχι μόνο δεν αναφέρετε ούτε μία λέξη στο συγκεκριμένο νόμο, αλλά ούτε καν μια αναφορά για το ποια από αυτά τα προϊόντα μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αν δεν είχατε καταργήσει την λειτουργία της πλατφόρμας τώρα θα μπορούσαμε να συζητάμε για καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις.

Επιλέξατε την από μηδενική βάση αντιμετώπιση του θέματος, χωρίς έμπνευση, σχέδιο και στόχο. Προχειροδουλειά, με την γνωστή δικαιολογία, να προλάβουμε τις ημερομηνίες εναρμόνισης.

Όλοι συμμεριζόμαστε την ανάγκη ριζικής αντιμετώπισης των παραπλανήσεων, όλοι γνωρίζουμε ότι η λέξη «ελληνοποίηση» δεν είναι καινούργια και ότι απαιτεί τόσο νομοθετική όσο και διοικητική συνεργασία.

Θα μπορούσε αυτό να γίνει εφικτό, ήταν και δικός μας στόχος, αν συνδέατε τους δύο νόμους και τις ηλεκτρονικές βάσεις και όχι να τις αγνοούσατε.

Μάλιστα η εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα διευκόλυνε τους διασταυρωτικούς ελέγχους που είχε καθιερώσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ν.4492/17.

Μόνον έτσι θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν σε μεγάλο βαθμό, οι λεγόμενες Ελληνοποιήσεις που λειτουργούν σε βάρος του Έλληνα αγρότη αλλά και του καταναλωτή.

Βέβαια η καταπολέμηση των Ελληνοποιήσεων δεν καταργεί, ούτε εμποδίζει τις εισαγωγές, καταργεί όμως τις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων κακόβουλων εμπόρων σε βάρος των Ελλήνων παραγωγών.

Τα αναφέρω όλα αυτά για να τονίσω ότι η αντιμετώπιση τέτοιων δύσκολων θεμάτων δεν μπορεί να γίνει με βιαστικές νομοθετήσεις αγγαρείας όπως καταστήσατε τη συγκεκριμένη εναρμόνιση.

Εμείς, που συμμετείχαμε στη διαμόρφωση της οδηγίας, ασφαλώς και τη ψηφίζουμε, αλλά τονίζουμε ότι σας εκθέτει η έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού στην εναρμόνισή της.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ