ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Επανέρχεται η ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για τον Απρίλιο του 2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Επανέρχεται η ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για τον Απρίλιο του 2021Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: “Επανέρχεται η ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για τον Απρίλιο του 2021”

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 37095/1436/17.9.2020 ΚΥΑ, καθορίστηκε η έννοια των «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19.
Με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με τον νόμο 4722/2020, θεσπίζεται το δικαίωμα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για τους ως άνω εργαζόμενους, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για την αποδοχή των σχετικών αιτημάτων, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
Στην Π.Ν.Π. προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως την 31/12/2020 (παρατάθηκε η ισχύς από 30.9.2020 δυνάμει της υπ’ αριθ. 39363/1537/30.9.2020 ΚΥΑ).
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76).
Από τέλη του έτους 2020, υπήρχε μια ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020.
Ενώ αρχές του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους δημοσιεύτηκε η Υ.Α. Δ1α/ΓΠ . οικ. 3060/2021 (ΦΕΚ 89/Β` 16.1.2021), και ακολούθησε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ. Π. οικ. 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), βάσει των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με εργαζόμενους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όταν οι τελευταίοι απευθύνονταν στα τμήματα προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούνται, προκειμένου να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας, γίνονταν αποδέκτες αρνητικών απαντήσεων, καθώς δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για την υπαγωγή στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις.
Για την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος, είχαμε προχωρήσει σε κοινοβουλευτική παρέμβαση στις 1/2/2021, καταθέτοντας ερώτηση με θέμα «Ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για το διάστημα μετά την 31ην Δεκεμβρίου 2020».
Καθυστερημένα και μετά την παρέμβασή μας, εκδόθηκε η 5648/120/5-2-2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39362/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) Κοινή Υπουργική απόφαση, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), όπως ισχύει. Σύμφωνα με την Τροποποίηση αυτή, ο χρόνος ισχύος των παραπάνω περιπτώσεων, παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου του 2021.
Επίσης, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ. οικ. 13805/2021 (ΦΕΚ 843/Β/3-3-2021) με την οποία ορίζονται Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, υπήρχε πάλι η ίδια ασάφεια αναφορικά με το καθεστώς που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα.
Ενώ οριζόταν ότι καθίσταται υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, δε γινόταν καμία περαιτέρω διευκρίνιση, με αποτέλεσμα οι εν λόγω εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια προβλήματα με τους εργοδότες τους.
Μετά από νέα κοινοβουλευτική παρέμβασή μας στις 9/3/2021 με θέμα «Επανέρχεται η ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα, για τον Μάρτιο του 2021», εκδόθηκε η ΚΥΑ 10602/226/2021 – ΦΕΚ 926/Β/9-3-2021, με την οποία τροποποιήθηκε η 39363/1537/30-9-2020 9Β’ 4262 ΚΥΑ και προβλέπεται ότι ο χρόνος ισχύος των παραπάνω περιπτώσεων, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου του 2021.
Αποτελεί, λοιπόν, μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι στην ΚΥΑ Δ1α/Γ. Π. οικ. 20651 – ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 με την οποία ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», η ίδια ασάφεια που έχουμε επισημάνει στις δύο προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, αναφορικά με τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, επανέρχεται.
Για μια ακόμη φορά η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρει ότι καθίσταται υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, δε δίνεται, όμως, πάλι καμία περαιτέρω διευκρίνιση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτοί να αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια προβλήματα με τους εργοδότες τους.
Διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, με τα κρούσματα να σημειώνουν καθημερινά νέα αρνητικά ρεκόρ, με τους θανάτους να ξεπερνούν τους 70 ημερησίως, τα νοσοκομεία στα όριά τους και ακόμα δεν υπάρχει καμία παράταση της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα πρέπει να προβούμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προκειμένου να υπάρξει μέριμνα για το αυτονόητο.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Παρ. 1 του άρθρου 1, Κεφ. Β’ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθ. οικ. 9500/322/2021 (ΦΕΚ 821/Β/2-3-2021), δικαίωμα να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, έχουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ` όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ, δύνανται κατά τον μήνα Μάρτιο και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021.
Στην παραπάνω ΚΥΑ δεν γίνεται καμία αναφορά στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς μία επιχείρηση μπορεί να παρουσιάζει αύξηση του κύκλου εργασιών της συγκριτικά με το περασμένο έτος, αλλά μπορεί επίσης να έχει εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευθούν. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά η υγεία των πολιτών με το κέρδος μιας επιχείρησης.
Αδιαμφισβήτητα οι ευπαθείς ομάδες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο να νοσήσουν από τον ιό και το ελάχιστο που μπορεί να γίνει από την Κυβέρνηση είναι να μεριμνά τα δέοντα για την προστασία τους.
Επειδή, για τρίτο, συνεχόμενο μήνα, υπάρχει ασάφεια ως προς το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα.
Επειδή, οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προστατεύονται ανεξάρτητα από το αν οι επιχειρήσεις που εργάζονται θεωρούνται πληττόμενες ή εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους.
Επειδή, η πανδημία βρίσκεται στην κορύφωσή της στη χώρα μας και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είναι πολλαπλάσιοι.
Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός
1. Προτίθεται να παρατείνει τον χρόνο ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α` 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α` 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 αυτού και για τον μήνα Απρίλιο;
2. Η παράταση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ για όλο τον μήνα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας δημοσίευσης της τροποποίησης;
3. Προτίθεται να τροποποιήσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 9500/322/2021 (ΦΕΚ 821/Β/2-3-2021), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις/εργοδότες να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται, άνευ επιπλέον κριτηρίων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία- Ελίζα (Μαριλίζα)

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ