ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

09/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Παράνομος αποκλεισμός των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Γλυφάδας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Παράνομος αποκλεισμός των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου ΓλυφάδαςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: «Παράνομος αποκλεισμός των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Γλυφάδας»

Με το Νόμο 4623/2019 ρυθμίστηκαν θέματα αναφορικά με την εκλογή, την σύνθεση και την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων.

Ειδικότερα προκειμένου, σύμφωνα με το σκεπτικό, να διασφαλιστεί η λεγόμενη κυβερνησιμότητα στους Δήμους, προβλέφθηκε και εξασφαλίστηκε η απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης του Δημάρχου στη σύνθεση των εν λόγω επιτροπών. Συγκεκριμένα στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι έως και 45 εκτός από τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (4+2 υποχρεωτικά από την παράταξη του Δημάρχου), ο Δήμαρχος ορίζει επιπλέον στην κάθε επιτροπή, τρεις Αντιδημάρχους ή τον ίδιο και δύο Αντιδημάρχους ως τακτικά μέλη.

Αυτή η νομοθετική ρύθμιση με την υπέρμετρη εκπροσώπηση της παράταξης του Δημάρχου, είχε ως αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν στις επιτροπές όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει πλουραλισμός στις συνεδριάσεις των επιτροπών, στον ίδιο νόμο με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, δόθηκε η δυνατότητα στις παρατάξεις της μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπούνται στη σύνθεση των επιτροπών, να συμμετέχουν «παρίστανται» στις συνεδριάσεις τους με ένα μέλος τους, χωρίς όμως αυτό να έχει δικαίωμα ψήφου.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν τα εξής: «Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»

Είναι απόλυτα σαφές ότι ο νομοθέτης με αυτή τη ρύθμιση έδωσε στις παρατάξεις της μειοψηφίας, την δυνατότητα αλλά και το δικαίωμα, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών καθώς και στην συζήτηση των θεμάτων με ένα μέλος τους, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διεξαγόμενες ψηφοφορίες.

Εάν ο νομοθέτης με την εν λόγω ρύθμιση ήθελε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να παρακολουθούν απλώς τις συνεδριάσεις, δεν είχε κανένα λόγο να συμπεριλάβει την εν λόγω ρύθμιση στην λειτουργία των επιτροπών, αφού ούτως ή άλλως οι συνεδριάσεις των επιτροπών, όπως ρητά προβλέπεται είναι δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παρευρίσκεται και να τις παρακολουθεί, ο οποιοσδήποτε πολίτης.

Συνεπώς αφού ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών, το ίδιο μπορεί να κάνει και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.
Είναι αυτονόητο ότι ο νομοθέτης με την παραπάνω ρύθμιση, δίνει το δικαίωμα του λόγου αλλά όχι και της ψήφου, στους Δημοτικούς Συμβούλους που εκπροσωπούν τις Παρατάξεις τους, στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

Είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι η ειδική νομοθετική ρύθμιση για να «δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές», έγινε για να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και όχι η απλή παρακολούθησή τους ως απλοί σιωπηλοί θεατές, κάτι που ούτως ή άλλως, ήταν και είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη.

Όπως είναι γνωστό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο λόγω της πανδημίας τα συλλογικά όργανα των Δήμων συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επειδή είναι πασιφανές ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη, τον περασμένο Δεκέμβριο ζητήθηκε από τις παρατάξεις του Δήμου Γλυφάδας από τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους που προεδρεύουν στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποστέλλουν το σχετικό link προκειμένου να συνδέονται και να συμμετέχουν στις δια τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις των επιτροπών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη παρ. 3 του αρ. 2 του νόμου 4623/2019, εννοείται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις 18-12-2020 η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας με το με αριθ. Πρωτ. 37370/ 18-12-2020 έγγραφο της στο οποίο επικαλείται την παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 4623/2019, κάλεσε τους επικεφαλής των Παρατάξεων να ορίσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους των Παρατάξεών τους, στους οποίους θα αποστέλλονταν το σχετικό link για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πράγμα που έγινε από τις παρατάξεις.

Ενώ λοιπόν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν σε επόμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, αιφνιδίως ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρός της κ. Περικλής Δορκοφίκης, έδωσε εντολή στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Π. Μάστορα να μην αποστέλλει στο εξής το σχετικό link, καταργώντας πραξικοπηματικά το νόμιμο δικαίωμα των παρατάξεων, για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρά την από 03-02-2021 έγγραφη επιστολή διαμαρτυρίας των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
1. «Η Γλυφάδα Γυρίζει Σελίδα με επικεφαλής τον κ. Στυλιανό Θεοδοσόπουλο
2. «Ανατροπή στη Γλυφάδα» με επικεφαλής τον κ. Αναστάσιο Ταστάνη
3) «Δυνατή Γλυφάδα – Νέα Αρχή» με επικεφαλής τον Γεράσιμο Φιλόπουλου
4) «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον κ. Αλέξιο Στεφανίδη
δεν έχει υπάρξει ακόμα οποιαδήποτε απάντηση.

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03-02-2021 ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Γιάχος, έθεσε το θέμα του αποκλεισμού των παρατάξεων από τη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Ο. Ε. κ Δορκοφίκης απάντησε ότι τόσο αυτός, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της πλειοψηφίας μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο αποφάσισαν να μη συμμετέχουν στο μέλλον οι παρατάξεις στις συνεδριάσεις της, γιατί η Ο.Ε. είναι όργανο ειδικού σκοπού και οι παρατάξεις ….τους καθυστερούν.

Στην επόμενη 5η/ 10-02-2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και πάλι αποκλείστηκαν οι παρατάξεις, οπότε απέστειλαν στον Δήμο και νέα επιστολή με την οποία διαμαρτύρονται και στην οποία επίσης δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε εκ νέου το θέμα του αποκλεισμού των παρατάξεων από τη συνεδρίαση και ανέγνωσε νεότερη επιστολή διαμαρτυρίας τους..

Ο παράνομος αποκλεισμός, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής συνεχίστηκε και στην πραγματοποιθείσα 6η/ 17-02- 2021 συνεδρίαση της Ο.Ε., αφού και πάλι δεν αποστάλθηκε το απαραίτητο link για να συμμετέχουν.

Κατά την 2η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της 17-02-2021, οι τέσσερις επικεφαλής των παρατάξεων, έθεσαν με παρεμβάσεις τους το θέμα που έχει προκύψει, με τον παράνομο αποκλεισμό των παρατάξεων από τις διεξαγόμενες με τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεις της Ο.Ε.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος κ. Παπανικολάου επιβεβαίωσε τα όσα είχε πει ο Πρόεδρος της Ο. Ε. κ. Δορκοφίκης, ότι ο παράνομος αποκλεισμό τους είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής λέγοντας επί λέξει τα εξής: «…Είμαστε αποφασισμένοι και γι’ αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι του Δορκοφίκη μόνο, προχωρήσαμε στην αρχική θέση η Ο.Ε. να λειτουργεί όπως λειτουργούσε…»

Την ίδια τακτική ακολουθεί πλέον ο ίδιος Δήμος και στη λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με το επιχείρημα ότι δύνανται οι παρατάξεις να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις από το διαδικτυακό κανάλι του Δήμου στο Youtube, από το οποίο ξεκίνησαν να μεταδίδονται «ζωντανά» οι συνεδριάσεις της Ο.Ε. από τις 3-3-2021.
Η διεκδίκηση όμως των παρατάξεων αφορά στην εφαρμογή του νόμιμου δικαιώματός τους, να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου όπως με σαφήνεια ορίζεται στην παρ.3 του άρ. 2 του νόμου 4623/2019.

Επειδή η βούληση του νομοθέτη σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 2 του νόμου 4623/2019 είναι να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των παρατάξεων στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Δήμου και όχι η απλή παρακολούθησή τους.

Eπειδή απ’ όσα αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει πρόβλημα νόμιμης υπόστασης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του αυθαίρετου αποκλεισμού των παρατάξεων από τις συνεδριάσεις της και συνεπακόλουθα της μη νόμιμης σύνθεσης αυτής.

Eπειδή η έλλειψη δημοσιότητας των συνεδριάσεων αποτελεί σοβαρή παράβαση της νομιμότητας, ενώ συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις.

Eρωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία στις δύο επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας και να δοθεί η δυνατότητα αλλά και το δικαίωμά στις παρατάξεις της μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται στη σύνθεση των επιτροπών (Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.) να συμμετέχουν στο εξής στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και να σταματήσει η ουσιαστική «φίμωσή τους»;

2. Ποια άμεσα μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η ανακοπή των συνεπειών που παρήχθησαν από τις πιθανόν μη νόμιμες αποφάσεις από τις 4η/ 03-02-2021, 5η/ 10-02-2021, 6η/ 17-02-2021, 7η/ 24-02-2021, 8η/ 03-03-2021, 9η/ 10-03-2021, 10η/17-03-2021, 11η/18-03-2021 και 12η/23-03-2021 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 1ης/ 18-03-2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και για όσες συνεδριάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα, με συνθήκες αποκλεισμού των παρατάξεων;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζαχαριάδης Κώστας

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νίκος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ