ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/04/2021

Ερώτηση 27 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τον κίνδυνο απένταξης κρίσιμων σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Ερώτηση 27 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τον κίνδυνο απένταξης κρίσιμων σε υποδομές εγγείων βελτιώσεωνΕρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Σερρών Ελ. Αβραμάκη με θέμα της τον κίνδυνο απένταξης 25 κρίσιμων σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων.
Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:
Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων που αποκάλυψε η ιστοσελίδα infonews24.gr, η χώρα μας βρίσκεται προ του κινδύνου να απολέσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση 25 συνολικά κρίσιμων έργων εγγείων βελτιώσεων
Η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν θα καταστεί δυνατή ούτε στο πλαίσιο της 6μηνης παράτασης, πράγμα που σημαίνει ότι για την πλειοψηφία των έργων δεν μπορεί να υπάρξει εκταμίευση χρημάτων από τα ευρωπαϊκά ταμεία και ουσιαστικά έχουν απενταχθεί.
Μοναδική πλέον διέξοδος είναι η διεκδίκηση παράτασης του χρονικού ορίου για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των ενταγμένων πράξεων προκειμένου να μην χαθούν οι συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί πόροι και να υλοποιηθούν τα αναγκαία αυτά έργα. Για να εγκριθεί όμως αυτή η παράταση θα πρέπει για κάθε ενταγμένη πράξη η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, να υποβάλλει αναλυτικό και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Για πόσα και ποια από τα 25 έργα μπορεί να υποβληθεί αναλυτικό και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης και για ποια δεν είναι εφικτή η υποβολή αιτήματος;
​Για πόσα και ποια ενταγμένα έργα είναι ακόμα εφικτή η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης στους επόμενους τρεις μήνες όταν και ολοκληρώνεται η ισχύουσα προθεσμία (18 + 6 μήνες);
Σε τι ύψος ανέρχονται οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα χαθούν για τη χώρα και ποια έργα αφορούν;
Επεξεργάζεται η κυβέρνηση κάποιο σχέδιο υλοποίησης αυτών των έργων χωρίς την χρηματοδότησή τους από τους ευρωπαϊκούς πόρους ή θα παραπεμφθούν σε επόμενες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την καθυστέρηση υλοποίησης όσο και για το κόστος που θα επωμιστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης;
Ειδικά για την πράξη που αφορά στον ΤΟΕΒ Νιγρίτας, τεκμηριώνεται ή όχι αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης νομικής δέσμευσης δεδομένου ότι δεν υπήρχαν εκκρεμότητες απαλλοτριώσεων, μελετών και αδειοδοτήσεων; Πότε αναμένεται η δημοπράτηση του 1ου Υποέργου και  η υπογραφή σύμβασης για το 2ο Υποέργο;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Κίνδυνος απένταξης 25 κρίσιμων έργων της δράσης 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020»

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Αρ. Πρωτ.: 718/30.03.2021) που αποκάλυψε η ιστοσελίδα infonews24.gr, η χώρα μας βρίσκεται προ του κινδύνου να απωλέσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση 25 συνολικά κρίσιμων έργων εγγείων βελτιώσεων, μεταξύ των οποίων και το έργο του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, για το οποίο αναμένουμε ακόμα τις απαντήσεις του ΥΠΑΑΤ σε σχετική ερώτηση που καταθέσαμε (Αρ. Πρωτ. 4747/03.03.2021).
Όπως καταδεικνύεται στο συγκεκριμένο έγγραφο προς τον Υφ. ΥΠΑΑΤ, Γιάννη Οικονόμου, για τις περισσότερες από τις 25 ενταγμένες πράξεις η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν θα καταστεί δυνατή ούτε στο πλαίσιο της 6μηνης παράτασης, πράγμα που σημαίνει ότι για την πλειοψηφία των έργων δεν μπορεί να υπάρξει εκταμίευση χρημάτων από τα ευρωπαϊκά ταμεία και ουσιαστικά έχουν απενταχθεί.
Από το συγκεκριμένο έγγραφο προκύπτει ότι για τα 25 αυτά έργα οι αποφάσεις ένταξης στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, είχαν εκδοθεί στις 2/7/2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν παρέλθει οι 18 μήνες προθεσμίας για την ανάληψη νομικής δέσμευσης χωρίς να έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για κανένα από αυτά. Για τα περισσότερα μάλιστα από τα 25 έργα δεν θα έχει ολοκληρωθεί η ανάληψη νομικής δέσμευσης ούτε με την πάροδο της εξαμηνιαίας παράτασης που ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τρεις μήνες, γεγονός που φέρεται να είναι σε γνώση πλέον της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, αφού όπως επί λέξει αναγράφεται στο έγγραφο της ΓΓ «το ότι από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι για τις περισσότερες από τις 25 ενταγμένες πράξεις η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν θα καταστεί δυνατή ούτε στο πλαίσιο 6μηνης παράτασης».
Μοναδική πλέον διέξοδος είναι η διεκδίκηση παράτασης του χρονικού ορίου για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των ενταγμένων πράξεων προκειμένου να μην χαθούν οι συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί πόροι και να υλοποιηθούν τα αναγκαία αυτά έργα. Για να εγκριθεί όμως αυτή η παράταση θα πρέπει για κάθε ενταγμένη πράξη η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, να υποβάλλει αναλυτικό και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:
• περιγραφή των τυχόν δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων ή των λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν/επηρεάζουν την έγκαιρη υλοποίηση της πράξης, των λόγων για τους οποίους τα ανωτέρω δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπλοκές, καθώς και τη φάση στην οποία βρίσκονται και τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους,
• τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης.
Από τα παραπάνω, το μόνο που φαίνεται να ισχύει αλλά δεν αρκεί να τεκμηριώσει «λόγους ανωτέρας βίας», είναι η επιτελική ανικανότητα και κωλυσιεργία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ συνολικά από τη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης από τη ΝΔ μέχρι και σήμερα.
Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο, την ανικανότητα που χαρακτηρίζει αυτή την κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει στοιχειωδώς έστω τις υποχρεώσεις της. Η ολιγωρία που η κυβέρνηση τελικά από μόνη της προκάλεσε, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε κανένα επίπεδο. Θύματα αυτής της κυβερνητικής ανικανότητας είναι δυστυχώς οι αγρότες που έχουν ανάγκη την υλοποίηση αυτών των κρίσιμων έργων για να βελτιώσουν την παραγωγή τους, να μειώσουν το κόστος και άρα να βελτιώσουν την εισοδηματική τους κατάσταση.
ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να εξασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ευθύνης της ώστε να μην χάνει η χώρα και ο πρωτογενής τομέας εγκεκριμένους ευρωπαϊκούς πόρους
ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για την μη ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για τα 25 αυτά αναγκαία έργα μεταξύ των οποίων και του ΤΟΕΒ Νιγρίτας
ΕΠΕΙΔΗ οι λόγοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων (18 + 6 μήνες) δεν είναι σαφές εάν υφίστανται και για πόσα από τα 25 αυτά έργα
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Για πόσα και ποια από τα 25 έργα μπορεί να υποβληθεί αναλυτικό και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης και για ποια δεν είναι εφικτή η υποβολή αιτήματος;
2. Για πόσα και ποια ενταγμένα έργα είναι ακόμα εφικτή η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης στους επόμενους τρεις μήνες όταν και ολοκληρώνεται η ισχύουσα προθεσμία (18 + 6 μήνες);
3. Σε τι ύψος ανέρχονται οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα χαθούν για τη χώρα και ποια έργα αφορούν;
4. Επεξεργάζεται η κυβέρνηση κάποιο σχέδιο υλοποίησης αυτών των έργων χωρίς την χρηματοδότησή τους από τους ευρωπαϊκούς πόρους ή θα παραπεμφθούν σε επόμενες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την καθυστέρηση υλοποίησης όσο και για το κόστος που θα επωμιστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης;
5. Ειδικά για την πράξη που αφορά στον ΤΟΕΒ Νιγρίτας, τεκμηριώνεται ή όχι αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης νομικής δέσμευσης δεδομένου ότι δεν υπήρχαν εκκρεμότητες απαλλοτριώσεων, μελετών και αδειοδοτήσεων; Πότε αναμένεται η δημοπράτηση του 1ου Υποέργου και  η υπογραφή σύμβασης για το 2ο Υποέργο;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Παπαδόπουλος Σάκης
Πέρκα Πέτη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης ΜίλτοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ