ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

Έλληνες και Ελληνίδες εκλογείς του εξωτερικού Συχνές ερωτήσεις (FAQs)

Έλληνες και Ελληνίδες εκλογείς του εξωτερικού Συχνές ερωτήσεις (FAQs)    • Ποιος μπορεί να ψηφίσει ως εκλογέας του εξωτερικού;

Οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ελληνίδα πολίτης που έχει δικαίωμα ψήφου και επιθυμεί να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές (για Έλληνες/-ίδες ευρωβουλευτές) ή σε εθνικό δημοψήφισμα από το εξωτερικό, μπορεί εφ’ όσον το επιθυμεί, να ζητήσει να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είτε διαμένει εκτός Ελλάδας μόνιμα είτε προσωρινά.

Προϋπόθεση για να δοθεί η δυνατότητα αυτή είναι ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη να πληροί και τα δύο παρακάτω κριτήρια.

1ον. Να έχει διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

π.χ. Αν η αίτηση υποβάλλεται στις 2 Απριλίου 2021, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια διαμονής στην Ελλάδα εντός διαστήματος τριάντα πέντε (35) ετών, δηλαδή από τις 2 Απριλίου 1986 μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η διαμονή αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ενδεικτικά : Αποδεικτικά φοίτησης σε σχολείο, πανεπιστήμιο κ.λπ. στην Ελλάδα, αποδεικτικά εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (απολυτήριο στρατού), ένσημα/ασφάλιση για παροχή εργασίας στην Ελλάδα κ.λπ. Ο αιτών έχει την επιλογή να εξουσιοδοτήσει την υπηρεσια του ΥΠΕΣ να αναζητήσει τα απαραίτητα έγγραφα.

2ον. Να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Προσοχή : Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον:

α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και

β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

    • Πώς γίνεται η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού;

Όποιος/όποια εκλογέας πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμεί να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση διαδικτυακά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών στο https://apodimoi.gov.gr/.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής του θα χρειαστεί η ταυτοποίησή του μέσω κωδικών TAXIS, ενώ αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υπάρχουν εδώ: https://apodimoi.gov.gr/assets/docs/voters_v2.3.pdf Προσοχή! Η διαδικασία έχει 2 βήματα, το πρώτο είναι της εγγραφής στην υπηρεσία και το δεύτερο είναι αυτό της αίτησης

Εκλογείς που αδυνατούν να υποβάλλουν μόνοι/μόνες τους την αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ελληνικές προξενικές αρχές. Για την υποβολή της αίτησης μέσω του προξενείου απαιτείται να προσέλθουν αυτοπροσώπως, έχοντας το ΑΦΜ τους.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ελέγχονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί (απο τον αιτούντα ή μέσω εξουσιοδότησης)  και, εφ’ όσον αυτή γίνει δεκτή, οριστικοποιείται και ο/η εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για διάστημα οκτώ (8) ετών.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα ένστασης.

    • Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Τι μπορώ να κάνω;

Οι ενστάσεις κατά της απορριπτικής απόφασης της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτούντα/στην αιτούσα της απόρριψης της αίτησής του/της, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ενιστάμενος/η ενιστάμενη.

π.χ. Αν η ενδιαφερόμενη να ψηφίσει ως εκλογέας του εξωτερικού, κ. Α.Β., είναι δημότης Γρεβενών, εγγεγραμμένη στον βασικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου Γρεβενών, και η αίτησή της απορριφθεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, που είναι κατά τόπον αρμόδιο για τους Νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

Βλ. την αρμοδιότητα των κατά τόπους Διοικητικών Πρωτοδικείων εδώ.

Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών και ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού που εκπροσωπείται στη Βουλή ή εκπροσωπείτο στη Βουλή που διαλύθηκε, με εισηγητή εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έργο της Επιτροπής, η οποία έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, είναι η εξέταση ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του παρόντος, για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η δικαστική διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, ο έλεγχος συγκεκριμένων αιτήσεων κατόπιν αιτήματος μέλους ή μελών της Επιτροπής, καθώς και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές.

    • Υπάρχει προθεσμία για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού;

Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε. Αντίστοιχα, οποτεδήποτε μπορεί να γίνει και η μεταβολή των προσωπικών στοιχείων του/της εκλογέα, η αναστολή της εγγραφής του/της για ορισμένο χρονικό διάστημα και η ακύρωση της εγγραφής του/της στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Προσοχή : Με βάση την εκλογική νομοθεσία, οι εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων διεξάγονται οι εκλογές οριστικοποιούνται πριν τη διεξαγωγή κάθε εκλογικής αναμέτρησης, επομένως η ενσωμάτωση μεταβολών διακόπτεται. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους ενδιαφερόμενους/στις ενδιαφερόμενες να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού να φροντίσουν για την υποβολή της αίτησής τους εγκαίρως, καθώς είναι πιθανό να μην προλάβει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αποδοχή της, εάν εκκινήσουν τη διαδικασία πολύ κοντά στις εκλογές.

Ειδικά η μεταβολή στοιχείων (διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας) εκλογέα που είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, καθώς και η αναστολή ή η οριστική ακύρωση εγγραφής στους καταλόγους αυτούς, μπορεί να γίνεται έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

    • Τι συνέπειες έχει η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού;

Με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, ο/η εκλογέας παραμένει εγγεγραμμένος/-η σε αυτούς για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, εκτός αν αναστείλει ή ακυρώσει την εγγραφή του/της.

Με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, ο/η εκλογέας διαγράφεται αυτοδικαίως από τον βασικό εκλογικό κατάλογο του δήμου όπου είναι δημότης. Επομένως, ακόμα και αν βρίσκεται κατά την ημέρα των εκλογών στην Ελλάδα, δεν θα μπορεί να ψηφίσει στον δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος/η, αν δεν έχει κάνει αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής του/της στον ειδικό κατάλογο εξωτερικού.

Μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από την εγγραφή του/της στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού, ο/η εκλογέας θα πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του/της, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις, υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν γίνει ανανέωση, διαγράφεται αυτοδικαίως από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού και επανέρχεται η εγγραφή του/της στον βασικό εκλογικό κατάλογο του οποίου είναι δημότης.

    • Πώς ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι/-ες στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού;

Κατά την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, ο/η εκλογέας επιλέγει τη χώρα και στη συνέχεια την πόλη του εξωτερικού στην οποία επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Ωστόσο, η έκφραση αυτής της προτίμησης δεν είναι δεσμευτική, καθώς για να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα σε μία πόλη απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιστον σαράντα (40) εκλογείς που να έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στην πόλη αυτή. Αν δεν καταστεί εφικτή η δημιουργία εκλογικού τμήματος, οι εκλογείς ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Κατά την ημερομηνία που ορίζεται κάθε φορά για την εκλογή, οι εκλογείς του εξωτερικού προσέρχονται αυτοπροσώπως στο εκλογικό τμήμα που τους έχει οριστεί και ψηφίζουν κατά τη συνήθη διαδικασία (με έγγραφο ταυτοπροσωπίας κ.ο.κ.).

    • Πώς «μετρά» η ψήφος των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού;

Ανάλογα με την περίπτωση :

(α) Κατά τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος, οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν με τα ίδια ψηφοδέλτια και επί του ίδιου ερωτήματος/των ίδιων ερωτημάτων με τους εκλογείς που ψηφίζουν εντός της ελληνικής Επικράτειας. Οι ψήφοι των εκλογέων του εξωτερικού αθροίζονται κανονικά στο γενικό αποτέλεσμα της Επικράτειας.

(β) Κατά τη διεξαγωγή ευρωεκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων/-ίδων Ευρωβουλευτών, οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν με τα ίδια ψηφοδέλτια με τους εκλογείς εντός της ελληνικής Επικράτειας και έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την προτίμησή τους («σταυρό») στον υποψήφιο/στους υποψηφίους της αρεσκείας τους από το ψηφοδέλτιο του κόμματος που επιλέγουν κατά τους γενικούς κανόνες.

(γ) Κατά τη διεξαγωγή γενικών βουλευτικών εκλογών, οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν με βάση τα ψηφοδέλτια Επικρατείας που καταρτίζονται από τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές, με προεπιλεγμένη σειρά των υποψηφίων, επομένως δεν έχουν δυνατότητα έκφρασης προτίμησης («σταυρό») στον υποψήφιοι/στους υποψήφιους της αρεσκείας τους. Οι ψήφοι που καταγράφονται στα εκλογικά τμήματα εξωτερικού προσμετρώνται στο γενικό αποτέλεσμα για την κατανομή του συνολικού αριθμού των εδρών που αναλογούν σε κάθε κόμμα, καθώς και στο αποτέλεσμα για την κατανομή των εδρών Επικρατείας κάθε κόμματος, δεν επηρεάζουν ωστόσο τη γεωγραφική κατανομή των εδρών κάθε κόμματος στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ