ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Μέτρα στήριξης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) για χρέη τους προς τη Δ.Ε.ΗΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Οικονομικών  

Θέμα: «Μέτρα στήριξης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) για χρέη τους προς τη Δ.Ε.Η.»

Με τα εγγειοβελτιωτικά έργα επιδιώκονται η ανάπτυξη και διατήρηση των υδατικών, εδαφικών και γεωργικών πόρων, ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των καλλιεργειών και τελικά να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας. Αρμόδιοι για τη διαχείριση, δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση, των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) οι οποίοι εποπτεύονται από τις οικείες Περιφέρειες.

Οι Ο.Ε.Β. τα τελευταία χρόνια έχουν περιέλθει σε δύσκολη οικονομική θέση λόγω, κυρίως, των συσσωρευμένων οφειλών που έχουν έναντι της Δ.Ε.Η. Σημειώνεται ότι τα υπέρογκα χρέη των ΟΕΒ προς τη ΔΕΗ οφείλονται και στην αδικαιολόγητη και άδικη αύξηση έως και 20% των τιμολογίων της ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2019, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς και στην αισχροκέρδεια το α` εξάμηνο του 2020, εις βάρος όλων των καταναλωτών, όταν η ΔΕΗ "κρατούσε ψηλά" τα τιμολόγια της παρά την κατάρρευση της Οριακής Τιμής Συστήματος, που έπρεπε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και όχι σε σώρευση κερδών εν μέσω πανδημίας. Ωστόσο, με δεδομένη τη σημασία του έργου που επιτελούν οι Ο.Ε.Β. η πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η συνέχεια λειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΟΕΒ οι οποίοι διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους τοπικούς Τ.Ο.Ε.Β. και δευτεροβάθμιους γενικούς Γ.Ο.Ε.Β. σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.  588/1977 και 108/2001 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. είναι οργανισμοί με δημόσιο χαρακτήρα και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ.6 του ν.414/1976 είναι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως τέτοιοι σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ.1 του άρθρ.51 του ν.1892/1990 ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Η αρμοδιότητα εποπτείας των Ο.Ε.Β. ανήκει στις οικείες Περιφέρειες. Σύμφωνα με το άρθ.46 του ν.4456/2017 μεταφέρθηκαν στις περιφέρειες, μεταξύ άλλων, και η εποπτεία, ο τεχνικός και διαχειριστικός έλεγχος των Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β. καθώς και η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των Ο.Ε.Β. Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Περιφέρειες σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αριθ. 3252/99092 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3452/04.10.2017). Στην απόφαση αυτή προβλέπεται ότι οι Περιφέρειες εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς των Γ.Ο.Ε.Β., ελέγχουν και εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς των Τ.Ο.Ε.Β., διενεργούν ετήσιους οικονομικούς, διαχειριστικούς ελέγχους και κατόπιν τα αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι Ο.Ε.Β. παρότι ανήκουν στο δημόσιο τομέα και παρότι ελέγχονται από τις Περιφέρειες εντούτοις δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι, δεν τυγχάνουν της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 58 του ν.4075/2012 σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143), προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους. Επιπλέον, ο λόγος που δεν είχε καταστεί δυνατή η οικονομική τους ενίσχυση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν ότι κάτι τέτοιο αντίκειτο στους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της Ε.Ε. Απόρροια των ανωτέρω, οι Ο.Ε.Β. αδυνατούν να εξοφλήσουν τις συσσωρευμένες οφειλές τους προς τη Δ.Ε.Η. με κίνδυνο τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων τους και τη καταστροφή αρδευόμενων εκτάσεων.
Με δεδομένα τα ανωτέρω, το ύψιστης σημασίας έργο που επιτελούν οι Ο.Ε.Β. ειδικά ενόψει των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας και σε συνδυασμό με την ευελιξία που παρέχει το προσωρινό πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου Covid-19,

Eρωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Για ποιο λόγο δεν εμφανίζονται οι Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β. στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.;
Προτίθενται να επιλύσουν με νομοθετική ρύθμιση ή με κάποιο άλλο τρόπο το ζήτημα της επιχορήγησης των οφειλών των Ο.Ε.Β. προς τη Δ.Ε.Η.;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης

Αραχωβίτης Σταύρος

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Γιάννης

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μωραϊτης Θάνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Πέτη

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ