ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/04/2021

Ερώτηση του Γ. Σαρακιώτη: Σφοδρές αντιδράσεις σχετικά με την κατάργηση του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου Λαμίας και την ίδρυση στη θέση τους «Πειραματικών – Προτύπων» σχολικών μονάδων

Ερώτηση του Γ. Σαρακιώτη: Σφοδρές αντιδράσεις σχετικά με την κατάργηση του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου Λαμίας και την ίδρυση στη θέση τους «Πειραματικών – Προτύπων» σχολικών μονάδωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Σφοδρές αντιδράσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Λαμίας, της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων σχετικά με την κατάργηση του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου Λαμίας και την ίδρυση στη θέση τους “Πειραματικών – Προτύπων” σχολικών μονάδων»

Πολυάριθμες είναι ανά τη χώρα οι αντιδράσεις, εκ μέρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης απέναντι στην προωθούμενη από την Κυβέρνηση ίδρυση στη θέση σχολικών μονάδων, των Πειραματικών Προτύπων σχολείων. Ένας εκ των Δήμων στον οποίο καταγράφονται σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους των ανωτέρω, είναι αυτός της περιοχής των Λαμιέων. Μάλιστα, στο πλαίσιο των δημοσίως κατατεθειμένων απόψεων τους, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει την απομάκρυνση των μαθητών από το φυσικό και οικείο χώρο του σχολείου που φοιτούν, χωρίς να λογίζονται οι διαμορφούμενοι συναισθηματικοί και παιδαγωγικοί δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα σε άλλους συμμαθητές καθώς και τους εκπαιδευτικούς/καθηγητές. Επιπλέον, εκτιμάται ότι, το σχολείο με τη μετατροπή του σε Πειραματικό θα απωλέσει το χαρακτήρα του «σχολείου της γειτονιάς», που συνδέεται με μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων και δίδει τη δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές του να αναπτύσσουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς διαχρονικά.

Επιπροσθέτως, αποκρυπτογραφώντας τις εκτιμώμενες δυσμενείς συνέπειες, από την οπτική γωνία των γονέων εκτιμάται ότι η εξέλιξη αυτή θα προξενήσει επιπρόσθετο άγχος προκειμένου οι ίδιοι να βρουν σχολείο που θα φιλοξενεί τα παιδιά τους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι από την πλευρά τους, οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια εύρεσης τρόπων για να μην μετακινούνται αλλάζοντας δύο και τρία λεωφορεία για να πάνε στο νέο σχολείο, αφού τα όμορα σχολεία δεν μπορούν να δεχθούν διπλάσιους μαθητές. Αυτό μάλιστα, συνεπάγεται πέρα από διαταραχή της καθημερινής ζωής της οικογένειας και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στο σημείο αυτό, ένα ζήτημα το οποίο το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος, θα όφειλε/αν να επιδείξει/ουν μέριμνα, είναι για την εξασφάλιση της φοίτησής, άρα και της μετακίνησής τους σε σχολική μονάδα, διαφορετική από εκείνη στην οποία φοιτούν σήμερα, παιδιών που φιλοξενούνται, δυστυχώς, επί μακρόν σε ιδρυματικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των – γνωστών στην τοπική κοινωνία – επικρατουσών συνθηκών, αναφορικά με τη σύνθεση και στελέχωσή του.

Επιπλέον, από πλευράς των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και εκ μέρους εκείνων που υιοθετούν τις προσεγγίσεις τους, η παραπάνω εξέλιξη συνιστά για τους εκπαιδευτικούς, βίαιη αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, εκτιμώμενη μείωση των διορισμών, πιθανή εμφάνιση ελαστικοποιημένων σχέσεων εργασίας και κατάργηση 50 οργανικών θέσεων. Μάλιστα, σε επίρρωση της προηγούμενης θέσης/εκτίμησης, σε σημείο της τοποθέτησής του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Λαμιέων ανέφερε ότι: «Όσον αφορά τώρα για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι μόνο 50 θέσεις που ανέφερε ο κ. Προύσαλης ότι θα καταργηθούν, πιστεύω ότι κατά τη γνώμη μου θα είναι πολύ πιο περισσότερες. Πενήντα είναι στη Δευτεροβάθμια. Αν υπολογίσω περίπου 25-30 εκπαιδευτικοί σε κάθε ένα σχολείο, στο 4ο Γυμνάσιο και στο 4ο Λύκειο, αν λάβετε υπ’ όψιν κι άλλους περίπου 30 εκπαιδευτικούς που είναι στην Πρωτοβάθμια, αυτοί θα είναι μετέωροι…». Τέλος, η ως άνω εξέλιξη απασχόλησε, πρόσφατα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, το οποίο, βάσει των στοιχείων που είδαν το φως της δημοσιότητας, την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθέτησε το ψήφισμα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Λαμίας, καθώς και της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, και τη ΔΙΑΦΩΝΙΑ αυτών, απέναντι στο κλείσιμο των δύο σχολικών μονάδων και τη συνακόλουθη μετατροπή τους σε πρότυπα – πειραματικά.

Επειδή, η πρόταση της μετατροπής των ανωτέρω αναφερομένων σχολικών μονάδων σε Πειραματικές - Πρότυπες έχει προκαλέσει αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επειδή, οι αντιδράσεις που καταγράφονται από πλευράς των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Λαμίας, της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας είναι ιδιαιτέρως έντονες και βάσιμες, ενώ κατά τις εκ μέρους τους εκτιμήσεις διακυβεύεται σειρά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Επειδή, είναι αδιανόητο να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι των εκπροσώπων των γονέων, των εκπαιδευτικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επειδή, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, της Τετάρτης 21 Απριλίου 2021, υιοθετήθηκε ΟΜΟΦΩΝΩΣ το ψήφισμα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Λαμίας, καθώς και της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, και τη ΔΙΑΦΩΝΙΑ αυτών, απέναντι στο κλείσιμο των δύο σχολικών μονάδων και τη συνακόλουθη μετατροπή τους σε πρότυπα – πειραματικά.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

1. Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ουσιαστική διαβούλευση ανάμεσα στο ίδιο και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Λαμίας, της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων σχετικά με το θέμα της κατάργησης των δύο ως άνω αναφερομένων σχολικών μονάδων και την ίδρυση στη θέση τους “Πειραματικών – Προτύπων” σχολικών μονάδων όπως και ζητείται;

2. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στις ανωτέρω εκτιθέμενες εκτιμήσεις του παρισταμένου στη Συνεδρίαση της Τετάρτης 21 Απριλίου 2021, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, εκπροσώπου των εκπαιδευτικών, καθώς και του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την εκτιμώμενη κατάργηση μεγάλου αριθμού οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σαρακιώτης ΙωάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ