ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/04/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.: Αδικίες στο σύστημα μετεγγραφών μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.: Αδικίες στο σύστημα μετεγγραφών μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώραςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αδικίες στο σύστημα μετεγγραφών μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας»

Ο νόμος 4610/2019 της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αποτέλεσε μία τομή για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μας επιχειρώντας να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών σχολών της περιφέρειας και στην αναγνώριση του σπουδαίου έργου, το οποίο επιτελείται σε αυτές. Ωστόσο, τη συγκεκριμένη πορεία δεν ακολούθησε η σημερινή Κυβέρνηση της Ν.Δ. η οποία, αφού κατάργησε 37 τμήματα σε 11 πανεπιστήμια της χώρας και ο Υφυπουργός Παιδείας μας ενημέρωσε πρόσφατα ότι σχεδιάζει να προχωρήσει και σε επιπλέον καταργήσεις (!), έχει δημιουργήσει ένα σύστημα (μη) αντιστοιχίσεων Α.Ε.Ι. που βρίθει αδικιών και παραλήψεων.
Εν προκειμένω, με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549Β/25-6-2020) καθορίστηκαν οι αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων και επ’ αυτής βασίστηκε ακολούθως η σχετική εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 149130/Ζ1 της 2ας Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021». Το κεντρικό συμπέρασμα αυτών συνίσταται στη μη αντιστοίχιση τμημάτων – τόσο των ιδρυθέντων το 2019 όσο και άλλων – με άλλα τμήματα τα οποία είναι σαφές ότι, βάσει προγράμματος σπουδών και αντικειμένου, θα έπρεπε να αντιστοιχηθούν.
Η ανωτέρω απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τις αντιδράσεις από πλευράς της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξέφρασαν ομόφωνα την έντονη αντίθεσή τους απέναντι στο περιεχόμενο της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως τόσο επί της αρχής, όσο και απέναντι σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή τους, ανάμεσα σε άλλα ανέφεραν ότι: «Η ΥΑ δημοσιεύτηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς υπηρεσιακή η άλλη ακαδημαϊκή διαβούλευση μεταξύ πανεπιστημιακών οργάνων και Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατά τις δηλώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. η ΥΑ βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Ε.Ε.) η οποία όμως δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ούτε κοινοποιηθεί στα ΑΕΙ. Η διαδικασία αυτή δε συνάδει με τους πάγιους κανόνες διαφάνειας, ακαδημαϊκότητας και διοικητικής δεοντολογίας που διέπουν την λήψη αποφάσεων σε τόσο καίρια για την εκπαίδευση και σταδιοδρομία των νέων ανθρώπων της χώρας ζητήματα», ενώ προσέθεσαν λέγοντας ότι: «…διαχωρίζει αυθαίρετα ομοειδή ακαδημαϊκά Τμήματα του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας σε «παλαιά» και «νέα». Αυτός ο διαχωρισμός είναι πρωτοφανής στην εκπαιδευτική μας ιστορία, στερείται κάθε τεκμηρίωσης και δεν ανταποκρίνεται σε εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια που διέπουν διαχρονικά τις αντιστοιχίσεις τμημάτων […] Αυτή η αυθαίρετη επιλογή απομειώνει την ακαδημαϊκότητα της διαδικασίας αντιστοίχισης καθώς αυτή δεν αφορά πια τον εντοπισμό ομοειδών τμημάτων με βάση τα γνωστικά αντικείμενα και τα προγράμματα σπουδών, αλλά υποτάσσεται σε λογικές εκτός ακαδημαϊκής λειτουργίας.».
Ταυτόχρονα, ανάμεσα σε άλλα που επισημαίνουν στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης ανακοίνωσης, αναφορικά με τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επιφέρει η εφαρμογή της εν λόγω Αποφάσεως, τονίζουν ότι: «Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΥΑ ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων του ΠΘ, καθώς στη χώρα μας η ακαδημαϊκή αντιστοίχιση είναι προϋπόθεση για την επαγγελματική», ενώ προσθέτουν ότι: «…τα Πανεπιστημιακά Τμήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας και επιβάλλοντας άνιση μεταχείριση ομοειδών Τμημάτων […] Οι υποψήφιοι φοιτητές λαμβάνουν αντιφατικές πληροφορίες για ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα, καθώς ομοειδή Τμήματα υποεκτιμώνται έναντι άλλων».
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ένας σημαντικός αριθμός Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θίγεται από την εφαρμογή αυτής της Απόφασης, τα οποία και είναι εκείνα της Γεωπονίας και Αγροτεχνολογίας, της Δασολογίας, της Δημόσιας Υγείας, της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, της Ζωικής Παραγωγής, της Λογιστικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Νοσηλευτικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Περιβάλλοντος, της Φυσικοθεραπείας, και των Ψηφιακών συστημάτων).
Επειδή, η ανωτέρω κατάσταση επιδρά ιδιαίτερα αρνητικά στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου να χαράξει αυτοδύναμα τη στρατηγική του.
Επειδή, ορισμένα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εδρεύουν σε Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία συνεπεία της εφαρμογής του «Σχεδίου Αθηνά» το 2013, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας», αλλά και της πρόσφατης κατάργησης των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4589/2019 δυνάμει των υπό άρθρο 63, εδ. ι του Ν. 4653/2020 διατάξεων, εξάλειψαν τις όποιες πιθανότητες για τη διεκδίκηση ίδρυσης τέτοιου στη Στερεά Ελλάδα, με απόρροια την περαιτέρω υποβάθμιση της σε ότι αφορά το ακαδημαϊκό αποτύπωμα της.
Επειδή, κατά τα ως άνω εκτιθέμενα η σχετική Απόφαση ελήφθη “αιφνιδιαστικά και χωρίς υπηρεσιακή η άλλη ακαδημαϊκή διαβούλευση μεταξύ πανεπιστημιακών οργάνων και Υ.ΠΑΙ.Θ.”, αλλά και συνάμα “στερείται κάθε τεκμηρίωσης και δεν ανταποκρίνεται σε εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια που διέπουν διαχρονικά τις αντιστοιχίσεις τμημάτων”.
Επειδή, βάσει των προεκτιθεμένων η εν λόγω Απόφαση “ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων του ΠΘ”.
Επειδή, η εξάλειψη των αδικιών στις εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών συνιστά προϋπόθεση για την ανάδειξη της αριστείας.
Επειδή, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης ανακοινώσεως του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ζητήθηκε η άμεση και έγκαιρη ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης πριν τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων του 2020, η απόλυτη τήρηση ακαδημαϊκών κριτηρίων στην αντιστοίχιση μεταξύ ομοειδών ακαδημαϊκών τμημάτων της χώρας, καθώς και η τήρηση των αρχών διοικητικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας και διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης της σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ.
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
1. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ικανοποιήσει, έστω και ετεροχρονισμένα, και σίγουρα εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, το σύνολο των εκ μέρους των Μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αιτηθέντων;
2. Έχουν αξιολογηθεί από πλευράς του αρμοδίου Υπουργείου οι επιπτώσεις της εφαρμογής της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης, με σκοπό να εξετασθεί το αν έχει επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και εκτιμήθηκε;
3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξάλειψη των αδικιών στο σύστημα των μετεγγραφών μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σαρακιώτης Ιωάννης

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσιος
Καρασαρλίδου Φρόσω
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραΐτης Θάνος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χατζηγιαννάκης ΜίλτοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ