ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/05/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Παραχώρηση χαρακτηρισμένων ακινήτων από την ΚΤΥΠ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:  Παραχώρηση χαρακτηρισμένων ακινήτων από την ΚΤΥΠ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευσηΕρώτηση και ΑΚΕ προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Εσωτερικών
-Παιδείας και Θρησκευμάτων
-Υποδομών και Μεταφορών
-Οικονομικών

Θέμα: Παραχώρηση χαρακτηρισμένων ακινήτων από την ΚΤΥΠ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Όπως είναι γνωστό, ο Ν. 4521/2018 καθιέρωσε ως υποχρεωτική τη φοίτηση των προνηπίων στα δημόσια σχολεία με τελευταία ημερομηνία υποχρέωσης εφαρμογής για τους δήμους της χώρας το σχολικό έτος 2020-2021. Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος εξ αυτών, ο Δήμος Αθηναίων, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτή του την υποχρέωση. Η σημερινή Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη, τα δύο τελευταία έτη ολιγώρησε, όπως και η προηγούμενη, και παρουσιάζοντας μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του θέματος, οδήγησε στην αναστολή το προγράμματος κατά ένα έτος.
Ωστόσο, ούτε αυτός ο επιπλέον χρόνος αποδείχθηκε αρκετός ώστε να προετοιμαστεί ένα σχέδιο που να καλύπτει τις κτιριακές ανάγκες για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής με ενοικίαση, αγορά ή ανέγερση των απαραίτητων κτιριακών υποδομών.
Πρόσφατα η δημοτική αρχή, κάτω από την πίεση του χρόνου αναγκαστικής εφαρμογής του μέτρου, παρουσίασε ένα σχέδιο που στηρίζεται στην τοποθέτηση οικίσκων σε αδόμητα οικόπεδα, στην κατάσχεση και χρήση αιθουσών από τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην τοποθέτηση οικίσκων σε αυλές σχολείων.
Το σχέδιο της δημοτικής αρχής συναντά τη σχεδόν καθολική αντίθεση γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς οδηγεί τα σχολεία της πόλης σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση, «κλέβοντας» αίθουσες που με κόπους χρόνων έχουν διαμορφώσει για τις ανάγκες τους, κόβοντας στη μέση αυλές για να τοποθετήσει οικίσκους για αίθουσες νηπιαγωγείων, και αυξάνοντας την πυκνότητα του μαθητικού πληθυσμού. Θέτει έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών των νηπίων και των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς θα συνωστίζονται στον ίδιο χώρο περισσότερα άτομα ενώ προκύπτει και μεγάλη επικινδυνότητα από τη συνύπαρξη λόγω της διαφοράς ηλικίας μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 220 του ν. 4610/2019 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 124 του ν. 4692/2020 προβλέπεται: «1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.»
Όπως είναι φυσικό η χρήση οικίσκων στις αυλές και σε κάποια αδόμητα οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, ή του Ελληνικού Δημοσίου ή της ΚΤΥΠ ΑΕ, υπόκεινται την κριτική της προσωρινής λύσης αλλά και της πρόχειρης καθώς προσιδιάζουν σε προδιαγραφές κοντέινερ ελαφρού τύπου.
Η σχολική κοινότητα αναπτύσσοντας εκτεταμένο διάλογο επιχείρησε να καλύψει το κενό διαβούλευσης που άφησε η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, με διαδικτυακές συζητήσεις και με παρεμβάσεις στις ειδικές συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα. Από τις συζητήσεις αυτές διατυπώθηκαν αρκετές προτάσεις, οι οποίες απευθύνθηκαν στην δημοτική αρχή που όμως φαίνεται να τις απορρίπτει όλες.
Υπάρχει όμως μια ομάδα προτάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μακροπρόθεσμες ή και μόνιμες λύσεις και αφορά οικόπεδα της ΚΤΥΠ ΑΕ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραχωρητήριο προς τον ΔΑ και άρα προορίζονται για δική της χρήση ή συμπεριλαμβάνονται αλλά ο Δήμος επέλεξε να μην τα χρησιμοποιήσει,. Ενδεικτικά τέτοιοι χώροι - οικόπεδα είναι:
• Αγίων Ασωμάτων και Ψαρομηλίγκου (3η Δημοτική Κοινότητα)
• Σφακτηρίας και Λεωνίδου (3η ΔΚ)
• «Βότρυς» (4η ΔΚ)
• Παρασκευοπούλου, Μωραϊτίνη και Πρωτοπαπαδάκη (4η ΔΚ)
• Ιφιγενείας, Φιλικής Εταιρείας και Φάωνος (4η ΔΚ)
• Ηρούς, Κρέοντος και Αμφιαράου (4η ΔΚ)
• «Εριουργία» στην οδό Ιωνίας, Αγ. Αντωνίου, Τραλλέων (5η ΔΚ)
• Μηθύμνης 41, Πατησίων, Θήρας, Μοσχονησίων (6η ΔΚ)
Επειδή η κάλυψη των αναγκών στέγασης της δίχρονης προσχολικής αγωγής στον πρώτο Δήμο της Χώρας δεν έγινε εφικτό να πραγματοποιηθεί.
Επειδή αποστολή της ΚΤΥΠ ΑΕ μεταξύ άλλων είναι η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: (i) των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό.
Επειδή για τον σκοπό αυτό η ΚΤΥΠ ΑΕ μπορεί να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμου. (γ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων. (δ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας. (βλ. άρ. 132 του Ν.4199/2013 - ΦΕΚ 216/11.10.2013).
Επειδή η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας οφείλει να προχωρήσει με την διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ασφάλειας και άνεσης, οι οποίες θα καθιστούν θετική την εμπειρία της πρώτης επαφής των μικρών μαθητών με την εκπαίδευση.
Επειδή οι χώροι αυτοί είναι αντικείμενα διεκδίκησης από τοπικές συλλογικότητες της γειτονιάς και την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να αποτελέσουν ζωντανούς χώρους συνδεδεμένους με την πόλη και τους κατοίκους τους και όχι «αστικά εγκαταλειμμένα κενά» όπως είναι μέχρι σήμερα.
Επειδή στα οικόπεδα αυτά θα μπορούσαν να ανεγερθούν οικίσκοι βαρέως τύπου, με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται και θα καλύπτουν τις σημερινές στεγαστικές ανάγκες της δίχρονης προσχολικής αγωγής αλλά και τις μελλοντικές σε μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να περιληφθούν οι ως άνω χώροι στο παραχωρητήριο της ΚΤΥΠ ΑΕ προς τον Δήμο Αθηναίων, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης;
2) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών θα εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να τοποθετηθούν βαρέως τύπου προκατασκευασμένοι οικίσκοι στα οικόπεδα αυτά;-
Τέλος ζητείται να μας καταθέσετε
1) αναλυτικό πίνακα καταγραφής εκπαιδευτικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων που θα περιλαμβάνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και
2) αναλυτικό πίνακα οικοπέδων της ΚΤΥΠ ΑΕ που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραχωρητήριο της ΚΤΥΠ Α.Ε. προς τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και
3) κατάλογο με όσα συμπεριλαμβάνονται στο παραχωρητήριο.
Οι ερωτώντες βουλευτές
Φίλης Νίκος
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βούτσης Νίκος
Ζαχαριάδης Κώστας
Τζανακόπουλος ΔημήτρηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ