ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/05/2021

Κατάθεση τροπολογίας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. για την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στα Ελληνικά Πετρέλαια

Κατάθεση τροπολογίας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. για την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στα Ελληνικά ΠετρέλαιαΠρο των ευθυνών της η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα ΕΛΠΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στα Ελληνικά Πετρέλαια καταθέτοντας τροπολογία, στο νομοσχέδιο που συζητείται αύριο στη Βουλή, με την οποία εξασφαλίζεται η πλειοψηφία του δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και η εκπροσώπηση των εργαζομένων. Η τροπολογία κατατίθεται με πρωτοβουλία των Τομέων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη συζήτηση της τροπολογίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να αποδείξει εάν επιλέγει να προστατεύσει τελικά το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου στον στρατηγικό Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) ή του ιδιώτη, παραχωρώντας του τα δικαιώματα του Δημοσίου.

Στην τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτυπώνονται όσα προβλέπει η Συμφωνία Μετόχων του 2003, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προβλέψεις του νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών όσο και του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Με την τροπολογία συγκεκριμένα:

1.      Το δημόσιο αξιοποιεί πλήρως τα όρια που θέτει ο 4548/18 για τα οριζόμενα μέλη του ΔΣ και αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει απευθείας τα 2/5 αυτού.

2.      Το δημόσιο προτείνει στη ΓΣ μέλη του ΔΣ ώστε τελικά αυτό να καταλαμβάνει το 50%+1 των εδρών του ΔΣ (η πρότασή του προς τη ΓΣ θα καλύπτει τις έδρες από τα 2/5 που ορίζονται έως το 50%+1).

3.      Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματα των παραγράφων 1, 2 και 3 λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας του ν. 4548/2018, τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 καθώς και την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

4.      Αναπληρώνονται άμεσα τα μέλη του ΔΣ που ορίζονται απευθείας από το Δημόσιο σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης τους για οποιοδήποτε λόγο.

5.      Το σωματείο εργαζομένων προτείνει στη ΓΣ μέλη του ΔΣ σε ποσοστό 15% και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις.

Μετά την κατάθεση της τροπολογίας που θωρακίζει απόλυτα τα δικαιώματα και την περιουσία του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια για νομιμοφανείς δικαιολογίες, όπως αυτές εκφράστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τη συζήτηση σχετικών επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή. Εξάλλου, οι ίδιοι αυτοδιαψεύσθηκαν με την μετέπειτα αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και την αλλαγή στάσης των εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να σταθεί προ των ευθυνών της. Καμία δικαιολογία δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτή.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας όπως κατατέθηκε

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο:

«Κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων λόγω εισφοράς σε είδος έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ αφενός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και αφετέρου της Ελληνικό – Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.».

Θέμα : Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμμετοχή του Δημοσίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΠΕ) αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου με μείζονα αναπτυξιακή και εθνική σημασία. Τα ΕΛΠΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη γεωπολιτική στρατηγική της χώρας και η λειτουργία τους επηρεάζει την ενεργειακή ασφάλεια και τα αποθέματα της χώρας, τις εισαγωγές υδρογονανθράκων και τη λειτουργία των διυλιστηρίων, το κόστος καταναλωτικών αγαθών, ελληνικών προϊόντων και κοινωνικών λειτουργιών. Για τους λόγους αυτούς το Δημόσιο στη συμφωνία μετόχων του 2003 είχε διασφαλίσει την πλειοψηφική εκπροσώπηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο,  γεγονός που είχε ληφθεί υπόψη και ως αξία στη συμφωνία αυτή και αποτυπώθηκε και στα τελικά ποσοστά των μετόχων.
H απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ (έκτακτη συνεδρίαση 29.4.2021), να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση αλλαγή των διατάξεων του καταστατικού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, οδηγεί στην απώλεια του κατοχυρωμένου δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Για να αποσοβηθεί ο παραπάνω κίνδυνος και να διασφαλιστεί το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου και των εργαζομένων καταθέτουμε την παρούσα τροπολογία
Η  προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τόσο το νόμο 4548/18 που ορίζει ότι τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, προσδιορίζει ποια είναι τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ καθώς και τη δυνατότητα των μετόχων να ορίζουν μέλη έως τα 2/5 του ΔΣ. (άρθρα 78 & 79) όσο και τον νόμο 4706/20 για την εταιρική διακυβέρνηση που ορίζει ότι τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 αυτού.
Με γνώμονα την απόφαση των μετόχων του 2003 και την συμβατότητα με τη νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι:
Το δημόσιο αξιοποιεί πλήρως τα όρια που θέτει ο 4548/18 για τα οριζόμενα μέλη του ΔΣ και αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει απευθείας τα 2/5 αυτού.
Το δημόσιο προτείνει στη ΓΣ μέλη του ΔΣ ώστε τελικά να καταλαμβάνει το 50%+1 των εδρών του ΔΣ (λαμβάνοντας υπόψη και την ανωτέρω παράγραφο, καλύπτει τις έδρες από τα 2/5 έως το 50%+1). Για την εξεύρεση του αριθμού των μελών που προτείνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα για την εξεύρεση  του αριθμού της απαρτίας στο άρθρο 92 παρ.1 του ν.4548/2018.
Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματα των παραγράφων 1, 2 και 3 λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας του ν. 4548/2018, τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 καθώς και την πολιτική καταλληλότητας της εταιρίας
Αναπληρώνονται άμεσα τα μέλη του ΔΣ που ορίζονται απευθείας από το Δημόσιο σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης τους για οποιοδήποτε λόγο
Το σωματείο εργαζομένων προτείνει στη ΓΣ μέλη του ΔΣ σε ποσοστό 15% .

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …
Το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον διατηρεί, άμεσα ή έμμεσα, δια του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ή οιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου, ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας τα 2/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018. Η άσκηση του δικαιώματος του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, με έγγραφη δήλωση η οποία περιέρχεται στην εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, χωρίς την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον ασκήθηκε το δικαίωμα απευθείας διορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα διορισμού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα μη διορισθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
Στη γενική συνέλευση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και εφόσον έχει ασκηθεί το δικαίωμα της παραγράφου 1, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να προτείνει την εκλογή επιπλέον μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, έως το ήμισυ πλέον ενός  του συνολικού αριθμού των μελών του, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά στο καταστατικό της εταιρίας. Για την εξεύρεση του αριθμού των μελών που προτείνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματα των παραγράφων 1 και 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας του ν. 4548/2018, τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 καθώς και την πολιτική καταλληλότητας της εταιρίας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αναπληρώνονται αμελλητί, εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο, από το Ελληνικό Δημόσιο, με έγγραφη δήλωση του τελευταίου προς την Εταιρία. Η μη αναπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από το Ελληνικό Δημόσιο δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.
Το σωματείο εργαζομένων της εταιρίας έχει το δικαίωμα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου την εκλογή μελών στο Διοικητικό της Συμβούλιο σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών του.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Αχτσιόγλου Ευτυχία (΄Εφη)

Φάμελλος Σωκράτης

Αραχωβίτης Σταύρος

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Γιάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ηγουμενίδης Νίκος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλειος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τσίπρας Γιώργος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ