ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/05/2021

Ερώτηση Αλέξη Χαρίτση και 52 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οσμή σκανδάλου στην μέθοδο αξιολόγησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ για την ψηφιοποίηση των μουσείων

Ερώτηση Αλέξη Χαρίτση και 52 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οσμή σκανδάλου στην μέθοδο αξιολόγησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ για την ψηφιοποίηση των μουσείωνΕρώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσε με πρωτοβουλία του ο Βουλευτής Μεσσηνίας και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Χαρίτσης, με την συνυπογραφή άλλων 52 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που αφορά την εκτός θεσμικού πλαισίου μέθοδο αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης που κατατέθηκαν και αφορούν την πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020 «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει στην ερώτηση του ότι κατά την τροποποίηση της πρόσκλησης (απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με αρ. πρωτ. 6362/2076 Α1/23-11-2020) και όσον αφορά τη μεθοδολογία αξιολόγησης προστέθηκε η ακόλουθη πρόβλεψη:

«…για την υποστήριξη της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης δύνανται να αξιοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στον τομέα που άπτεται στους τομείς της συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης και θα εισηγηθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο αυτό και με υπουργική του απόφαση στις 27/4/2021 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδης συγκρότησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών, η οποία όμως, όπως τονίζει ο Αλ. Χαρίτσης,  εκδόθηκε κατά παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο προβλέπει  ότι:

«η συγκρότηση συλλογικών οργάνων / επιτροπών γίνεται μέσω απόφασης του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα / Περιφερειάρχη»,

 όπως επίσης,

 «χρήση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ προβλέπεται μόνο σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων».

Κατόπιν αυτών ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν απαντήσεις από τον κο Αδ. Γεωργιάδη,

1.    Για ποιον λόγο το Υπουργείο προέβη στη συγκρότηση της επιτροπής κατά παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου;

2.    Ποιες είναι οι ειδικότητες των Εμπειρογνωμόνων που θα διενεργήσουν την αξιολόγηση;

3.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος Υπουργός προκειμένου η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη δράση του ΕΠΑΝΕΚ για την ψηφιοποίηση των μουσείων να προσαρμοστεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να μην υπάρχει οσμή σκανδάλου στην αξιολόγηση της εν λόγω δράσης;

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Εκτός θεσμικού πλαισίου και με οσμή σκανδάλου η μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ψηφιοποίηση των μουσείων.»

Ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε στις 27/4/2021 την υπ’ αρ. πρωτ: 2621/579/Α3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 382 Υ.Ο.Δ.Δ 14-05-2021) με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της αξιολόγησης των Προτάσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 118, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.
Η Πρόσκληση είχε σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης αλλά δεν είχε πρόλαβε να εκδοθεί. Η διαδικασία αξιολόγησης ήταν συγκριτική (Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με Αρ. Πρωτ. 3233/1160 Α1/16-5-2019).
Μετά τον Ιούλιο του 2019, η Πρόσκληση τροποποιήθηκε, απευθυνόμενη πλέον σε πολύ μεγαλύτερο πλήθος δυνητικών δικαιούχων χωρίς, όμως, αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού της, χωρίς να έχει ακολουθηθεί κανένας σχεδιασμός και χωρίς να τίθεται καμία ελάχιστη προδιαγραφή. Επιπλέον, η Πρόσκληση προέβλεπε πλέον την έγκριση προτάσεων με διαδικασία άμεσης αξιολόγησης (Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Αρ. Πρωτ. 3490/927 Α1/26-7-2020). Επειδή όμως η διαδικασία άμεσης αξιολόγησης δεν δικαιολογούνταν (το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων που περιλάμβανε η πρόσκληση προεξοφλούσε αριθμό προτάσεων για τις οποίες δεν θα επαρκούσε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός), η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης τροποποιήθηκαν εκ νέου (απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με αρ. πρωτ. 6362/2076 Α1/23-11-2020) και επαναφέρθηκε στην αρχική της σχεδόν μορφή, με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.
Η διαφορά όμως ήταν πλέον ότι στη μεθοδολογία αξιολόγησης προστέθηκε η ακόλουθη πρόβλεψη:
«…για την υποστήριξη της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης δύνανται να αξιοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στον τομέα που άπτεται στους τομείς της συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης και θα εισηγηθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης»
Κατόπιν αυτών,
Επειδή η αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται ως εμπειρογνώμονες, με αυξημένες μάλιστα αρμοδιότητες, μέλη του Μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ από την υποκατηγορία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ», εκδόθηκε κατά παράβαση:
1. του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020, που προβλέπει ότι η συγκρότηση συλλογικών οργάνων / επιτροπών γίνεται μέσω απόφασης του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα / Περιφερειάρχη, και

2. του Νόμου 4314/2014, άρθρο 13 και του Νόμου 4635/2019, άρθρο 138, σύμφωνα με τα οποία χρήση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ προβλέπεται μόνο σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο το Υπουργείο προέβη στη συγκρότηση της επιτροπής κατά παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου;
2. Ποιες είναι οι ειδικότητες των Εμπειρογνωμόνων που θα διενεργήσουν την αξιολόγηση;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος Υπουργός προκειμένου η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη δράση του ΕΠΑΝΕΚ για την ψηφιοποίηση των μουσείων να προσαρμοστεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να μην υπάρχει οσμή σκανδάλου στην αξιολόγηση της εν λόγω δράσης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλειος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Νατάσσα
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ