ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/05/2021

Ερώτηση Α. Μεϊκόπουλου: Το Εμπορευματικό Κέντρο της Θεσσαλίας προβλέπεται και επιβάλλεται να γίνει στη Μαγνησία

Ερώτηση Α. Μεϊκόπουλου: Το Εμπορευματικό Κέντρο της Θεσσαλίας προβλέπεται και επιβάλλεται να γίνει στη ΜαγνησίαΑθήνα, 27 Μαΐου 2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Το Εμπορευματικό Κέντρο της Θεσσαλίας προβλέπεται και επιβάλλεται να γίνει στη Μαγνησία


Τα Εμπορευματικά Κέντρα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας κόμβων διαμετακόμισης των αγροτικών προϊόντων, της δημιουργίας κέντρων ελέγχου και τυποποίησης, καθώς και μέσω της βελτίωσης της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή, της ικανότητας παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του.
Κύριοι στόχοι της δημιουργίας Εμπορευματικού Κέντρου σε μία περιοχή αποτελούν, η αύξηση των τοπικών οικονομικών εσόδων και των ευκαιριών απασχόλησης, η αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας και η ενοποίηση της σε μεγαλύτερα μεταφορικά δίκτυα και πιο ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές. Για το λόγο αυτό τα Εμπορευματικά Κέντρα δημιουργούνται σε περιοχές όπου μπορούν να λειτουργήσουν συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή, περιοχές όπου λιμάνι, σιδηρόδρομος, αεροδρόμιο και άλλες σχετικές υποδομές παρουσιάζουν εγγύτητα.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (2003), καθώς και το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, προτείνουν ως χώρο διερεύνησης για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Θεσσαλία, αρχικά τη ζώνη Βελεστίνο-Αχίλλειο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ο άξονας ανάπτυξης Λάρισας-Βόλου, που στη συνέχεια θα επεκταθεί στην υπόλοιπη Θεσσαλία, μέσω του οδικού, σιδηροδρομικού δικτύου και του λιμανιού.
Στην ίδια κατεύθυνση, στην Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το 2014 επιβεβαιώνεται πλήρως ο υφιστάμενος σχεδιασμός, καθώς προβλέπεται η δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας στην περιοχή του Βελεστίνου.
Η δημιουργία Θεσσαλικού Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή της Μαγνησίας, περιλαμβανόταν και στον περιφερειακό προγραμματικό σχεδιασμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει δηλώσει ρητά ο τότε Υπουργός Υποδομών, ενώ σύμφωνα με τον Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών που είχε συνταχθεί τον Απρίλιο του 2019, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε τη σιδηροδρομική αναβάθμιση της Μαγνησίας, με συγκεκριμένη πρόβλεψη για νέα σιδηροδρομική σύνδεση: Λιμάνι και ΒΙΠΕ Βόλου – Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – Λιμένας Αλμυρού, για την εξυπηρέτηση των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή.
Πρόσφατα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφερόμενος στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, επιβεβαίωσε τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση πρόκειται να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός τρίτου εμπορευματικού κέντρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όχι στη Μαγνησία όπως μέχρι τώρα προβλεπόταν, αλλά στη Λάρισα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ φαίνεται ότι επιλέγει για ακόμα μία φορά να ανατρέψει τα δεδομένα εις βάρος της Μαγνησίας, αγνοώντας στην ουσία τον υφιστάμενο σχεδιασμό, όπως αυτός προβλέπεται στο Περιφερειακό Χωροταξικό Θεσσαλίας για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή του Βελεστίνου Μαγνησίας και εμπορευματικών κόμβων στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.
Η επιλογή της περιοχής του Βελεστίνου Μαγνησίας για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου της Θεσσαλίας δεν αφορά κάποια εμμονή τοπικιστικού χαρακτήρα, αλλά την πραγματική αξιολόγησή της ως καταλληλότερης θέσης, η οποία συγκεντρώνει και τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η ιδανική γεωγραφική της θέση πάνω στον άξονα του Βόλου – Λάρισας, σε επαφή με το κεντρικό εθνικό και διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, σε επαφή με τη σιδηροδρομική σύνδεση Βόλου-Λάρισας, σε πολύ κοντινή απόσταση από το μεγάλο λιμάνι του Βόλου, το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου που εξυπηρετεί εθνικές αλλά και μεγάλες πτήσεις εξωτερικού, αλλά και τις δύο βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ), κάνουν το Βελεστίνο Μαγνησίας την ορθότερη επιλογή, με βάση το κριτήριο της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησης των συνδυασμένων μεταφορών.
Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μαγνησίας (λιμάνι, σιδηρόδρομος, αεροδρόμιο) και η δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή, μπορεί να εδραιώσει τη Θεσσαλία τόσο πανελλαδικά, όσο και στην Ευρώπη ως εμπορευματικό κόμβο και να οδηγήσει στην ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και την ακόλουθη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Επειδή, στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (2003) και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, προβλέπεται ως τόπος δημιουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου της Θεσσαλίας, το Βελεστίνο Μαγνησίας.
Επειδή, στην Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το 2014 επιβεβαιώνεται πλήρως ο υφιστάμενος σχεδιασμός.
Επειδή, η δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή της Μαγνησίας περιλαμβανόταν στον περιφερειακό προγραμματικό σχεδιασμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή, η ΝΔ με τις ανακοινώσεις της επιλέγει να ανατρέψει τον υφιστάμενο σχεδιασμό για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στη Μαγνησία.
Επειδή, η επιλογή της περιοχής του Βελεστίνου Μαγνησίας για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου της Θεσσαλίας συγκεντρώνει τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πώς επιλέγει να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας σε άλλη περιοχή, ενώ το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (2003), το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, αλλά και η Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το 2014, προβλέπουν το Βελεστίνο Μαγνησίας ως χώρο δημιουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας;
2. Δεν ισχύει το εγκεκριμένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας;
3. Με ποια κριτήρια δεν επιλέγει τη Μαγνησία για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας, ενώ όλες οι συζητήσεις στο παρελθόν προέκριναν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Βελεστίνου Μαγνησίας;
4. Προτίθεται να λειτουργήσει όπως προβλέπει το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (2003), το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου, αλλά και η Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το 2014 και να προχωρήσει στη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας στην περιοχή του Βελεστίνου Μαγνησίας, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής;

Ο ερωτών βουλευτής

Μεϊκόπουλος ΑλέξανδροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ