ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/06/2021

Επίκαιρη ερώτηση Φίλη: Απόσυρση της υπουργικής απόφασης για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Επίκαιρη ερώτηση Φίλη: Απόσυρση της υπουργικής απόφασης για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικώνΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Απόσυρση της υπουργικής απόφασης για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών»

Στην προσφάτως εκδοθείσα αριθ. 61178/ΓΔ4/2021 (Β΄ 2286) απόφαση της Υπουργού κας Κεραμέως και της Υφυπουργού κας Μακρή ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η απαλλαγή των μαθητών/τριών από το μάθημα των θρησκευτικών διαλαμβάνοντας τα εξής: “Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση …..στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών»…..”. Επιβάλλεται δηλαδή η επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης των αλλόθρησκων, ετερόδοξων άθρησκων, άθεων, αναγνωστικιστών για την απαλλαγή τους από το προκείμενο μάθημα. Πρόκειται για μια ιδεοληπτική εμμονή της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και μάλιστα επί το χείρον, που φακελώνει τους προκείμενους μαθητές συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές τους επιλογές και παραβιάζει τόσο την πρόσφατη αριθ. 32/2020 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) όσο και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), Παπαγεωργίου κ.ά. κατά Ελλάδας της 31ης Οκτωβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι η Α.Π.Δ.Π.Χ. με την αριθ. 32/2020 απόφασή της ενέμεινε ότι για την απαλλαγή αρκεί η επίκληση στη δήλωση λόγων συνείδησης ώστε να μπορούν να απαλλαγούν και μαθητές που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (Χ.Ο.) και έκρινε ότι υπήρχε παραβίαση του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων λόγω της τήρησης στο σχολικό αρχείο και της μη διαγραφής του από αυτό του ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου του μαθητή ότι δεν είναι Χ.Ο. Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ με την ανωτέρω απόφαση έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο σύστημα για την απαλλαγή των μαθητών από τη διδασκαλία των θρησκευτικών στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευση παραβίαζε την αρνητική διάσταση της ελευθερίας εκδήλωσης των πεποιθήσεων, δηλαδή το δικαίωμα του ατόμου να μην εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και να μην υποχρεώνεται σε συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα ως προς το αν έχει – ή δεν έχει – τέτοιες πεποιθήσεις. Εξάλλου δεν φαίνεται ότι από την απόφαση 1749/2019 του ΣτΕ αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος απαλλαγής με την επίκληση λόγων συνείδησης εν γένει1.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:
1. Θα αποσύρει την αριθ. 61178/ΓΔ4/2021 (Β΄ 2286) απόφαση προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, καθώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

2. Θα εκδώσει, συμμορφούμενη στις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ και του ΕΔΔΑ, νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών αρκεί η επίκληση στη δήλωση μόνο λόγων συνείδησης;


Ο ερωτών βουλευτής
Φίλης Νίκος

1  32/2020 ΑΠΔΠΧ, σελ. 10Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ